2.5.5 Wzrost drobnoustrojów a tworzenie produktów ich metabolizmu

The flashcards below were created by user Magdalena on FreezingBlue Flashcards.

 1. równanie procesu, kiedy namnażanie komórek jest równoznaczne z tworzeniem produktu, co oznacza, że właściwym produktem jest biomasa
  Image Upload
 2. w jaki sposób przebiega synteza niektórych enzymów?
  ich tworzenie związane jest bezpośrednio ze wzrostem i przebiega równolegle z namnażaniem komórek, zanikając w fazie stacjonarnej hodowli
 3. równanie do poprzedniego modelu
  Image Upload
 4. Jakie przykładowe produkty tworzone są zarówno w komórkach rosnących, jak i w nierosnących ?
  • produkty przemian katabolicznych - kwas mlekowy, etanol
  • niektóre produkty biosyntezy (niektóre antybiotyki, witaminy, aminokwasy)
 5. równanie do poprzedniego modelu
  Image Upload

  beta - współczynnik szybkości tworzenia produktu przez komórki nierosnące. Wzajemne relacje między współczynnikami mogą być różne; zależnie od procesu dominować może jeden lub drugi
 6. równanie dla modelu, w którym tworzenie produktu ma miejsce tylko w nienamnażających się komórkach
  Image Upload
 7. przykładowe produkty do poprzedniego modelu
  • antybiotyki
  • toksyny
  • niektóre aa
  • niektóre witaminy
  • biotransformacja steroidów i innych związków
  • DOPIERO PO ZAHAMOWANIU (CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM) WZROSTU DROBNOUSTROJÓW !!!
 8. 2 fazy w klasycznym modelu biosyntezy antybiotyków w podłożu kompleksowym
  • 1. trofofaza - faza intensywnego wzrostu, podczas której zachodzi zrównoważone wykorzystywanie składników podłoża
  • 2. idiofaza - faza produkcji
 9. wykres dla modelu tworzenia produktu przez komórki rosnące
  Image Upload
 10. wykres dla modelu tworzenia produktu przez komórki rosnące i nierosnące
  Image Upload
 11. wykres dla modelu tworzenia produktu przez komórki nierosnące
  Image Upload
Author:
Magdalena
ID:
185866
Card Set:
2.5.5 Wzrost drobnoustrojów a tworzenie produktów ich metabolizmu
Updated:
2012-11-28 17:36:00
Tags:
biotechnologia chmiel
Folders:

Description:
2.5.5 O
Show Answers: