170_SFI_words.txt

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. mängder
  uncounted amount
 2. anställd
  hired
 3. redaktör
  editor
 4. anser
  thinks
 5. påstar
  claims (as in: she claims that...)
 6. bemanningsföretag
  temp agency
 7. rekrytare
  recruiter
 8. pendla
  swing / commute
 9.  förbereda
  prepare
 10. tillräcklig
  sufficient
 11. gömma
  hide
 12. stämpla
  collect unemployment
 13. ansvarstagande
  take responsibility
 14. bitter
  bitter
 15. kritisk
  critical
 16. lydig
  obedient
 17. lyhörd
  sensative
 18. noggrann
  careful
 19. samarbetsvillig
  cooperative
 20. struktured
  structured
 21. självgående
  self motivated
 22. självständig
  independent
 23. stresstålig
  can handle stress
 24. rikedagen
  Swedish parliment
 25. makt
  power
 26. regering
  government
 27. styra
  steer/govern
 28. förändra
  change
 29. bogerlig
  middle class
 30. välfärdsstat
  welfare state
 31. minskar
  reduce / decrease
 32. kärnkraft
  nuclear power
 33. åsikt
  opinion
 34. medborgare
  citizen
 35. undantag
  exception
 36. löser
  solve / buy
 37. ruvar
  nesting (when the hen sits on the egg to warm it)
 38. drawer
  byrålåda
 39. nyfiken
  curious
 40. grov
  coarse
 41. grovlek
  thickness
 42. tummen mitt i handen
  not good with his/her hands
 43. rör
  pipe
 44. omsorg
  care
 45. omsorgful
  carefull
 46. kräva
  demand
 47. vikarie
  substitute
 48. fackförening
  labor union
 49. besked
  information
 50. uppsägning
  Notice that you will lose your job (usually 3 month notice)
 51. meritförteckning
  resume
 52. tillsvidare
  ongoing employment
 53. trygg
  secure
 54. trygghet
  security
 55. utveckla
  develope
 56. uppge
  say, state
 57. spärra
  block
 58. dygn
  24 hours, a day
 59. mödradödigheten
  mother dying in childbirth
 60. spädbarn dödlighet
  infant mortality
 61. dödlighet
  mortality
 62. jämlikhet
  equality
 63. FN
  Förenade Nationera or United Nations
 64. beduinstammarna
  nomad
 65. märklig
  strange, remarkable
 66. slump
  hazzard, chance, luck
 67. försörja
  support
 68. vidare
  further, till further notice
 69. lucka
  door, gap, opening
 70. annorlunda
  different
 71. omdiskuterad
  controversial
 72. dålig samvete
  bad conscience
 73. tonåren
  teenager
 74. tröttsamt
  tiring
 75. medelstor
  average, mid-sized
 76. lov
  • 1. holiday
  • 2. permission
  • 3. praise
 77. satsa
  invest, stake
 78. uppmuntra
  encourage
 79. inslag
  mix of rain and snow
 80. att ge stöd
  give support
 81. göra modfälld
  discourage
 82. bör
  should
 83. komma överens
  agree on
 84. sker
  what happened
 85. uppmaning
  order
 86. slaktforska
  geneology
 87. fläck
  stain
 88. fläcktborttagningsmedel
  stain remover
 89. enbart
  merely
 90. övrig
  remaining
 91. drygt
  little more
 92. fjärdedel
  a quarter (1/4)
 93. knappt hälften
  less than half
 94. förvara
  keep
 95. drabbas
  hit (get hit with an illness or catastrophy that you cannot control)
 96. öknen
  desert
 97. schakaler
  scavenger
 98. undvika
  avoid
 99. om komma
  a person has died
 100. uppehåll
  it is not precipitating (the sky is holding up)
 101. utelåst
  locked out
 102. vanmakt
  powerlessness
 103. obehagligt
  unpleasant
 104. lapar
  lap (like a cat laps up milk)
 105. jamar
  meow
 106. hedersrelatat
  honor related
 107. domstolen
  the court
 108. åklagare
  prosecutor
 109. kämpa
  fight
 110. förlora
  lose
 111. utöva
  exercise
 112. böter
  fine (as in the kind you pay)
 113. fotboja
  tracer anklet
 114. oroade
  worried
 115. snatteri
  shop lifting
 116. stöld
  theft
 117. rattfylleri
  drunk driving
 118. misshandel
  assault
 119. skattefusk
  tax evasion
 120. fortkörning
  speeding
 121. fildelning
  file sharing
 122. förfalskning
  falcification
 123. bedrägeri
  fraud, swindle
 124. våldtäkt
  rape
 125. nedladdning
  downloading
 126. mord
  murder
 127. langning
  • 1. give alcohol to minors
  • 2. pushing drungs
 128. rån
  robbery
 129. varenda
  every
 130. lagligt
  legal
 131. gömma
  hide
 132. krankt
  violated
 133. spalt
  column
 134. måla sig / minka sig
  put on make up
 135. vantar
  mittens
 136. trots att
  despite
 137. svetsare
  welder
 138. nivå
  level
 139. landsting
  county council
 140. kommuner
  municipality
 141. borgerliga
  civil
 142. förestår
  proposes
 143. tvart om
  on the contrary
 144. kön
  gender
 145. funktionshinder
  impaired people
 146. begära ledig
  written note to miss school
 147. studenten (noun)
  high school diploma
 148. lager
  warehouse or store room
 149. bunda ränta
  fixed interested rate
 150. rörlig ränta
  variable interest rate
 151. i alla fall
  in any case
 152. olynad
  disobedient
 153. att lobba
  to lobby
 154. att blogga
  to blog
 155. skärgård
  Archipelago
 156. mark
  ground
 157. nyss
  a moment ago
 158. ännu
  yet
 159. ifjol
  last year
 160. genast
  once
 161. sällan
  seldom
 162. förut
  before
 163. redan
  already
 164. häromdagen
  the other day
 165. förrgår
  day before yesterday
 166. trots att
  despite/although
 167. gniden
  stingy
 168. plagg
  garments
 169. besvärligt
  difficult
 170. noga
  precisely
Author:
Quilly
ID:
186512
Card Set:
170_SFI_words.txt
Updated:
Folders:

Description:
Swedish vocabulary
Show Answers: