English turkish elementary 1

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. about  
  civarı
 2. above 
  yukarı(da), bir seyin üstünde
 3. across
   karsıdan karsıya; çaprazlama
 4. actor
   erkek oyuncu
 5. actress 
  bayan oyuncu
 6. adult 
  yetiskin
 7. aerial (noun) 
  anten; havayla ilgili
 8. aerobics
   aerobik
 9. afraid of (bir seyden) 
  korkmak
 10. against 
  -e karsı; -e zıt yönde
 11. age 
  yas
 12. agree with (someone)
   (biriyle) aynı fikirde olmak
 13. alarm clock 
  çalar saat
 14. alive
   hayatta/canlı; yasam dolu
 15. along
   ileri(ye); oraya, orada
 16. ambitious 
  hırslı, azimli; çok istekle
 17. American 
  Amerikan, Amerikan ngilizcesi
 18. ankle
   ayak bilegi
 19. answer (verb) 
  cevaplamak
 20. ant 
  karınca
 21. apple 
  elma

Card Set Information

Author:
sonokta
ID:
186827
Filename:
English turkish elementary 1
Updated:
2012-12-03 17:48:57
Tags:
English turkish elementary
Folders:

Description:
English turkish elementary 1
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview