English turkish elementary 1

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. about  
  civarı
 2. above 
  yukarı(da), bir seyin üstünde
 3. across
   karsıdan karsıya; çaprazlama
 4. actor
   erkek oyuncu
 5. actress 
  bayan oyuncu
 6. adult 
  yetiskin
 7. aerial (noun) 
  anten; havayla ilgili
 8. aerobics
   aerobik
 9. afraid of (bir seyden) 
  korkmak
 10. against 
  -e karsı; -e zıt yönde
 11. age 
  yas
 12. agree with (someone)
   (biriyle) aynı fikirde olmak
 13. alarm clock 
  çalar saat
 14. alive
   hayatta/canlı; yasam dolu
 15. along
   ileri(ye); oraya, orada
 16. ambitious 
  hırslı, azimli; çok istekle
 17. American 
  Amerikan, Amerikan ngilizcesi
 18. ankle
   ayak bilegi
 19. answer (verb) 
  cevaplamak
 20. ant 
  karınca
 21. apple 
  elma
Author:
sonokta
ID:
186827
Card Set:
English turkish elementary 1
Updated:
Folders:

Description:
English turkish elementary 1
Show Answers: