BAN4 - Unit 10

The flashcards below were created by user NoTime12 on FreezingBlue Flashcards.

 1. knowledge
  znalost, vědomost
 2. capability
  schopnost, nadání
 3. skill
  dovednost, zručnost
 4. challenge
  výzva
 5. commitment
  věrnost, oddanost (zaměstnání)
 6. apply for a job
  ucházet se o zaměstnání
 7. application process
  přijímací pohovor
 8. weakness
  slabost, slabá vlastnost/stránka
 9. strength
  sílá, silná vlastnost/stránka
 10. CV
  stručný životopis (strukturovaný)
 11. tailor your CV to ...
  přizpůsobit životopis k ...
 12. spot
  zpozorovat, rozeznat
 13. covering letter
  doprovodný (motivační) dopis
 14. wide-ranging questions
  rozsáhlé otázky
 15. throw you off ballance
  vyhodit tě z rovnováhy
Author:
NoTime12
ID:
186833
Card Set:
BAN4 - Unit 10
Updated:
2012-12-03 18:09:14
Tags:
en cz verbs
Folders:

Description:
en-cz verbs
Show Answers: