verbs1 english-turkish

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. abate
  azalmak
 2. abolish
  yürürlükten kaldırmak
 3. accelerate
  hızlandırmak
 4. accomplish
  başarmak
 5. accountfor
  hesabını vermek, açıklamak
 6. achieve
  başarmak
 7. acquire
  kazanmak
 8. act
  hareket etmek
 9. act as
  -lık yapmak, etmek
 10. act on behalf of
  nin lehinde
 11. activate
  harekete geçirmek
 12. activein/on
  da aktif olmak
 13. adapt
  uyarlamak
 14. adjust
  uydurmak, ayarlamak
 15. administer
  yönetmek
 16. admonish
  uyarmak
 17. adopt
  evlat edinmek
 18. advance
  ilerlemek
 19. advertise
  ilan etmek
 20. advise
  öğüt vermek
 21. advocate
  desteklemek
 22. add
  eklemek
 23. address
  hitap etmek
 24. aid
  yardım etmek
 25. align
  düz bir yere koymak
 26. allocate
  pay etmek, bölüştürmek
 27. allow
  izin vermek
 28. amend
  düzeltmek, ıslah etmek
 29. analyze
  analiz etmek, çözümlemek
 30. anticipate
  tahmin etmek, sezinlemek
 31. apply
  başvurmak
 32. appoint
  tayinetmek
 33. appraise
  değer biçmek, değerlendirmek
 34. approve
  uygun bulmak, hoş karşılamak
 35. arbitrate
  hakem sıfatıyla karar vermek
 36. arrange
  düzenlemek
 37. articulate
  açıkça ifade etmek
 38. ascertain
  tahkik etmek, soruşturmak
 39. assemble
  monte etmek, kurmak
 40. assert
  ileri sürmek, iddia etmek
 41. assess
  değerbilmek
 42. assign (was)
  ayırmak, tahsis etmek
 43. assimilate
  benzetmek, özümlemek
 44. assist
  yardım etmek
 45. assume
  sanmak, üzerine almak
 46. assure
  temin etmek, söz vermek
 47. attain
  ulaşmak, erişmek
 48. attend
  devam etmek, gidip hazır bulunmak
 49. audit
  dinlemek, denetlemek
 50. augment
  artırmak, artmak
 51. author
  yazmak, yazarlık yapmak
 52. automate
  otomatikleştirmek
 53. avoid  
  kaçınmak, çekinmek
 54. backtrack
  aynı yere geri dönmek
 55. balance
  dengede tutmak, karşılaştırmak
 56. become
  olmak, yakışmak
 57. breakground
  temel kazmak
 58. brighten
  şenlendirmek, aydınlatmak
 59. bring
  getirmek, neden olmak
 60. bring out
  ortaya çıkarmak, göstermek
 61. budget
  bütçe hazırlamak, planlamak
 62. build
  inşa etmek, kurmak
 63. buy
  satın almak
 64. calculate
  hesaplamak
 65. calibrate
  ince ayar yapmak
 66. canvass
  oy veya sipariş toplamak
 67. catalogue
  -in katoloğunu yapmak
 68. chair
  başkanlık etmek
 69. challenge
  meydan okumak
 70. change
  değiş(tir)mek, para bozdurmak
 71. chart
  tablosunu çıkarmak
 72. check
  önlemek, durdurmak, kontrol etm.
 73. clarify
  arıtmak, süzmek, açıklamak
 74. classify
  sınıflara ayırmak
 75. clear
  temizlemek, kurutmak
 76. close
  kapa(t)mak, sona erdirmek
 77. coach
  eğitmek, antrenman yaptırmak
 78. co-author
  ortaklaşa yazmak
 79. co-develop
  birlikte gelişmek
 80. co-direct
  birlikte yönetmek
 81. collaborate
  işbirliği yapm., birlikte çalışmak
 82. collect
  toplamak, biriktirmek
 83. co-manage
  ortaklaşa yönetmek
 84. command
  emretmek, yönetmek
 85. commend
  emanet etmek, övmek
 86. communicate
  nakletmek, bildirmek, haberleşmk, iletişimk
 87. compare
  karşılaştırmak
 88. compile
  derlemek
 89. complete
  tamamlamak
 90. compose
  bestelemek
 91. compute
  hesap yapmak
 92. computerize
  bilgisayarla hesaplamak
 93. conceive
  tasarlamak, kurmak
 94. conceptualize
  kavramsallaştırmak
 95. conciliate
  gönlünü almak, yatıştırmak
 96. condense
  koyulaşmak
 97. conduct
  rehberlik etmek
 98. confront
  yüzleştirmek
 99. conserve
  korumak
 100. consolidate
  sağlamlaştırmak
Author:
sonokta
ID:
187026
Card Set:
verbs1 english-turkish
Updated:
2012-12-04 14:48:58
Tags:
verbs english turkish
Folders:

Description:
verbs english-turkish
Show Answers: