verbs2 english-turkish

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. construct
  inşa etmek
 2. consult
  bakmak
 3. contact 
  bağlantı kurmak
 4. contract 
  kapmak (a tutulmak)
 5. contribute 
  katkıda bulunmak
 6. control 
  kontrol etmek
 7. convert 
  dönüştürmek
 8. convince 
  inandırmak, ikna
 9. co-operate 
  işbirliği yapmak
 10. co-ordinate 
  koordine etmek
 11. correct 
  doğrulamak
 12. correlate 
  karşılıkl ilişkisi olamak
 13. correspond 
  uygun olmak, inkarş. bulmak
 14. corroborate 
  doğrulamak
 15. counsel 
  tavsiye etmek
 16. create 
  yaratmak
 17. critique 
  eleştiri yazısı
 18. culminatein 
  en son noktaya erişmek
 19. cultivate 
  yetiştirmek
 20. dealwith 
  ile meşgul olmak
 21. decide 
  karar vermek
 22. decrease 
  azaltmak
 23. defer 
  sonraya bırakmak
 24. define 
  tanımlamak
 25. delegate 
  yetki ile göndermek
 26. deliver 
  teslim etmek
 27. demand 
  talep
 28. demonstrate 
  göstermek
 29. deploy 
  açmak, yaymak
 30. design 
  planını çizmek
 31. detail 
  ayrıntılı olarak anlatmak
 32. detect 
  ortaya çıkarmak
 33. determine 
  kararlaştırmak
 34. devastate 
  harap etmek
 35. develop 
  geliştirmek
 36. devise 
  tasarlamak, icat etmek
 37. diagnose 
  teşhis etmek
 38. direct 
  doğrulamak
 39. discover 
  keşfetmek
 40. discuss 
  tartışmak
 41. disestablish 
  yerinden etmek
 42. dispense 
  dağıtmak
 43. display 
  göstermek
 44. disprove 
  çürütmek
 45. disregard own 
  aldırmamak, ihmal etmek
 46. dissect 
  dikkatle incelemek
 47. distribute 
  bölüştürmek
 48. divert 
  dikkatini dağıtmak
 49. document 
  belgelemek
 50. double 
  katlamak
 51. draft 
  taslağını çizmek
 52. dramatize 
  drametikleştirmek
 53. draw 
  resmini çizmek
 54. drawattention 
  dikkat etmek
 55. drive 
  araba sürmek
 56. earn 
  kazanmak
 57. edit 
  yayına hazırlamak
 58. educate 
  eğitmek
 59. effect 
  etkilemek
 60. electrify 
  heyecanlandırmk
 61. eliminate 
  elemek
 62. embark on  
  -e başlamak, girişmek
 63. embellish 
  süsleyerek güzelleştirmek
 64. empathize 
  kendini başkasıyla özdeşleştirmek
 65. employ 
  görevlendirmek
 66. enable 
  imkan tanımak
 67. enact 
  yasa çıkarmak
 68. encourage 
  cesaretlendirmek
 69. enforce 
  zorla kabul ettirmek
 70. engineer 
  değişiklik yapmak
 71. enhance 
  çoğaltmak
 72. enlarge 
  genişletmek
 73. enlist 
  askere almak
 74. ensure 
  garantiye almak
 75. entertain 
  eğlendirmek
 76. equip 
  donatmak
 77. establish 
  kurmak, tesis etmek
 78. estimate 
  tahmin etmek
 79. evaluate 
  değer biçmek
 80. examine 
  incelemek
 81. exceed 
  aşmak
 82. execute 
  idam etmek
 83. exercise 
  alıştırma yapmak
 84. exhibit  
  göstermek
 85. expand 
  genişlemek
 86. experiment 
  deney yapmak
 87. expiate 
  kefaret vermek
 88. explain 
  açıklamak
 89. express 
  ifade etmek
 90. extract 
  seçip çıkarmak
 91. fabricate 
  imal etmek
 92. facilitate 
  kolaylaştırmak
 93. familiarize 
  alıştırmak
 94. fashion 
  biçimlendirmek
 95. figure 
  biçim vermek
 96. file 
  sıralamak
 97. fill 
  doldurmak
 98. filter 
  süzmek
 99. finance 
  finanse etmek
 100. find 
  bulmak
Author:
sonokta
ID:
187036
Card Set:
verbs2 english-turkish
Updated:
2012-12-04 14:51:35
Tags:
verbs english turkish
Folders:

Description:
verbs english-turkish
Show Answers: