verbs4 english-turkish

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. oversee 
  göz kulak olmak
 2. paint 
  boyamak
 3. participate 
  katılmak
 4. pass 
  geçmek
 5. penetrate 
  in içine girmek
 6. perceive 
  algılamak
 7. perfect 
  mükemmelleştirmek
 8. perform 
  rol oynamak, yapmak
 9. permit 
  izin vermek
 10. persuade 
  inandırmak
 11. photograph 
  fotoğrafını çekmek
 12. pilot 
  klavuzluk yapmk
 13. pioneer 
  öncülük etmek
 14. place 
  koymak, yerleştirmek
 15. plan 
  planlamak
 16. play 
  oynamak
 17. playacentralrole 
  merkezi bir rol oynamak
 18. playakeyrolein 
  anahtar bir rol oynamak
 19. playanearlyrole 
  erken bir rol oynamak
 20. position 
  yerleştirmek
 21. predict 
  önceden bildirmek
 22. prepare 
  hazırlamak
 23. prescribe 
  tavsiye etmek
 24. present 
  tanıtmak
 25. preserve 
  devam ettirmek
 26. preside 
  yönetmek
 27. prevent 
  engellemek
 28. print 
  yazdırmak
 29. process 
  bilgisayarda denetlemek
 30. procure 
  kazanmak
 31. produce 
  Üretmek
 32. profit 
  kar etmek
 33. program 
  programlamak
 34. project 
  yöneltmek
 35. promote 
  terfi ettirmek
 36. proofread 
  yanlışları düzeltmek
 37. prophecy 
  kehanet
 38. propose 
  önermek
 39. prospect 
  araştırmak
 40. protect 
  korumak
 41. prove 
  kanıtlamak
 42. provide 
  sağlamak
 43. publicize 
  halka tanıtmak
 44. publish 
  yayınlamak
 45. purchase 
  satın almak
 46. pursue 
  peşini bırakmamak
 47. quadruple 
  dört katı olmak
 48. question  
  soru sormak
 49. quote 
  fiyat vermek
 50. raise 
  doğmak, yükseltmek
 51. ramrod 
  inat etmek
 52. rank 
  sıralamak
 53. realize 
  farkına varmak
 54. reason 
  sebep olmak
 55. receive 
  almak, kabul etmek
 56. recognize 
  farkına varmak
 57. recommend 
  tavsiye etmek
 58. reconcile 
  barıştırmak
 59. reconstruct 
  yeniden kurmak
 60. record 
  kayıt yapmak
 61. recruit 
  işe almak
 62. rectify 
  iyileştirmek
 63. redistribute 
  tekrar paylaşmak
 64. reduce 
  zayıflamak, azaltmak
 65. reenlist 
  yeniden askere almak, işe alma
 66. re-evaluate 
  tekrar değerlendirmek
 67. refer 
  atıfta bulunmak
 68. refine 
  arıtmak
 69. regulate 
  düzene sokmak
 70. rehabilitate 
  ıslah etmek
 71. rejuvenate 
  gençleştirmek
 72. relate 
  ilişkilendirmek
 73. relay 
  naklen yayınlamak
 74. remove 
  silmek
 75. render 
  ifa etmek
 76. renegotiate 
  yeniden uzlaşmak
 77. renounce 
  terk etmek, vazgeçmek
 78. renovate 
  yenilemek
 79. reorganize 
  yeniden organize etmek
 80. repair 
  tamir etmek
 81. replace 
  yer değiştirmek
 82. report 
  rapor etmek, haber yazmak
 83. represent 
  simgelemek, temsil etmek
 84. request 
  gerektirmek
 85. require 
  dilemek istemek
 86. research 
  araştırmak
 87. resolve 
  tekrar çözmek
 88. respond 
  yanıtlamak
 89. restore 
  yenilemek
 90. restructure 
  yeniden tasarımlamak
 91. retrieve 
  geri almak
 92. revamp 
  yenilemek, değişiklik yapmak
 93. review 
  eleştirmek
 94. revise 
  gözden geçirmek
 95. revitalize 
  güçlendirmek
 96. revive 
  yeniden canlandırmak
 97. revolve (about) 
  etrafında dönmek
 98. rewrite 
  yeniden yazmak
 99. risk  
  tehlikeye atlamak
 100. salvage 
  mal kurtarmak
Author:
sonokta
ID:
187043
Card Set:
verbs4 english-turkish
Updated:
2012-12-04 14:59:51
Tags:
verbs english turkish
Folders:

Description:
verbs english-turkish
Show Answers: