AJ

The flashcards below were created by user NBK on FreezingBlue Flashcards.

 1. být
  be, was/were, been
 2. stát se
  become, became, become
 3. začít
  begin, began, begun
 4. rozbít, zlomit
  break, broke, broken
 5. přinést
  bring, brought, brought
 6. stavět
  build, built, built
 7. koupit
  buy, bought, bought
 8. chytit
  catch, caught, caught
 9. vybrat
  choose, chose, chosen
 10. přijít
  come, came, come
 11. stát (o ceně)
  cost, cost, cost
 12. krájet
  cut, cut, cut
 13. dělat
  do, did, done
 14. pít
  drink, drank, drunk
 15. řídit (auto)
  drive, droove, driven
 16. jíst
  eat, ate, eaten
 17. padat
  fall, fell, fallen
 18. cítit
  feel, felt, felt
 19. najít
  find, found, found
 20. letět
  fly, flew, flown
 21. zapomenout
  forget, forgot, forgotten
 22. mrznout
  freeze, froze, frozen
 23. dostat
  get, got, got
 24. dát
  give, gave, given
 25. jít, jet
  go, went, gone
 26. růst
  grow, grew, grown
 27. mít
  have, had, had
 28. slyšet
  hear, heard, heard
 29. držet, uchopit
  hold, held, held
 30. bolet, ranit
  hurt, hurt, hurt
 31. mít, držet, vlastnit
  keep, kept, kept
 32. vědět, znát
  know, knew, known
 33. vést
  lead, led, led
 34. učit se
  learn, learnt, learnt
 35. odejít, nechat, opustit
  leave, left, left
 36. půjčit
  lend, lent, lent
 37. nechat, dovolit
  let, let, let
 38. ležet
  lie, lay, lain
 39. ztratit
  lose, lost, lost
 40. dělat, vyrábět
  make, made, made
 41. mínit, znamenat
  mean, meant, meant
 42. setkat, seznámit se
  meet, met, met
 43. zaspat
  oversleep, overslept, overslept
 44. předjet
  overtake, overtook, overtaken
 45. platit
  pay, paid, paid
 46. položit, dát
  put, put, put
 47. číst
  read, read, read
 48. zvonit
  ring, rang, rung
 49. běžet
  run, ran, run
 50. říci (něco)
  say, said, said
 51. vidět
  see, saw, seen
 52. prodat
  sell, sold, sold
 53. poslat
  send, sent, sent
 54. svítit
  shine, shone, shone
 55. ukázat
  show, showed, shown
 56. zavřít
  shut, shut, shut
 57. zpívat
  sing, sang, sung
 58. sedět
  sit, sat, sat
 59. spát
  sleep, slept, slept
 60. mluvit
  speak, spoke, spoken
 61. strávit, utratit
  spend, spent, spent
 62. stát
  stand, stood, stood
 63. krást
  steal, stole, stolen
 64. plavat
  swim, swam, swum
 65. vzít
  take, took, taken
 66. vyučovat
  teach, taught, taught
 67. vypřávět, řícti (někomu něco)
  tell, told, told
 68. myslet
  think, thought, thought
 69. rozumět
  understand, understood, understood
 70. vyhrát
  win, won, won
 71. psát
  write, wrote, written
 72. povstat
  arise, arose, arisen
 73. vzbudit se
  awake, awoke, awoken
 74. nosit, rodit
  bear, bore, born
 75. tlouci
  beat, beat, beaten
 76. ohýbat
  bend, bent, bent
 77. vsadit se
  bet, bet, bet
 78. vázat
  bind, bound, bound
 79. kousat
  bite, bit, bitten
 80. krvácet
  bleed, bled, bled
 81. vanout
  blow, blew, blown
 82. hořet, pálit
  burn, burnt, burnt
 83. propuknout
  burst, burst, burst
 84. plazit se
  creep, crept, crept
 85. jednat s
  deal, dealt, deatlt
 86. kopat
  dig, dag, dag
 87. kreslit, táhnout
  draw, drew, drawn
 88. snít
  dream, dreamt, dreamt
 89. krmit
  feed, fed, fed
 90. bojovat
  fight, fought, fought
 91. zakázat
  forbid, forbade, forbidden
 92. před(po)vídat
  forecast, forecast, forecast
 93. odpustit
  forgive, forgave, forgiven
 94. viset
  hang, hung, hung
 95. schovat
  hide, hid, hidden
 96. uhodit
  hit, hit, hit
 97. vybrat si
  choose, chose, chosen
 98. klečet
  kneel, knelt, knelt
 99. položit, prostřít
  lay, laid, laid
 100. skákat
  leap, leapt, leapt
 101. rozsvítit, zapálit
  light, lit - lighted, lit - lighted
 102. mýlit se
  mistake, mistook, mistaken
 103. nerozumět, neporozumět
  misunerstand, misunderstood, misunderstood
 104. porazit, překonat
  overcome, overcame, overcome
 105. přestavět
  rebuild, rebuilt, rebuilt
 106. převiprávět
  retell, retold, retold
 107. jezdit
  ride, rode, ridden
 108. vstávat, vycházet
  rise, rose, risen
 109. řezat pilou
  saw, sawed, sawn
 110. hledat
  seek, sought, sought
 111. položit, postavit
  set, set, set
 112. třást
  shake, shook, shaken
 113. holit se
  shave, shaved, shaved
 114. střílet
  shoot, shot, shot
 115. potopit se, klesnout
  sink, sank, sunk
 116. klluzat (se)
  slide, slid, slid
 117. čichat, vonět
  smell, smelt, smelt
 118. jet rychle, spěcht
  speed, sped, sped
 119. spelovat
  spell, spelt, spelt
 120. rozlít
  spill, spilt, spilt
 121. plivat
  spit, spat, spat
 122. rozštípnout, rozdělit
  split, split, split
 123. zkazit
  spoil, spoilt, spoilt
 124. (roz)prostřít
  spread, spread, spread
 125. skákat
  spring, sprang, sprung
 126. nalepit
  stick, stuck, stuck
 127. bodnout (žihadlem)
  sting, stung, stung
 128. zapácht
  stink, stank, stunk
 129. stávkovat
  strike, struck, struck
 130. opálit se
  sunburn, sunburnt - sunburned
 131. přísahat, nadávat
  swear, swore, sworn
 132. zametat
  sweep, swept, swept
 133. houpat se
  swing, swung, swung
 134. trhat
  tear, tore, torn
 135. házet
  throw, threw, thrown
 136. podniknout
  undertake, undertook, undertaken
 137. vzbudit
  wake, woke, woken
 138. nosit na sobě
  wear, wore, worn
 139. plakat
  weep, wept, wept
 140. vinout se
  wind, wound, wound
Author:
NBK
ID:
188118
Card Set:
AJ
Updated:
2013-03-24 19:18:15
Tags:
Nepravidelná slovesa
Folders:

Description:
Infinitiv, minulý čas a příčestí
Show Answers: