Ελληνικα 10

Home > Preview

The flashcards below were created by user vmacpaix on FreezingBlue Flashcards.


 1. ἡμεις
  we
 2. ὑμεις
  you (pl)
 3. ἡμας
  us
 4. ὑμας
  you
 5. ἡμων
  of us our
 6. ὑμων
  of you your
 7. ἡμιν
  for us to us
 8. ὑμιν
  for you to you
 9. ὁς
  who which 
 10. who which
 11. which that which what
 12. ὁς
  he who
 13. ῆ 
  she who
 14. that which
 15. μεθ ὑμων
  with you
 16. ὁ ἀγγελος
  the messenger, the angel
 17. ἡ ἀγγελια
  the message
 18. ἀπο
  from
 19. ἀπ᾽ἀρχης
  from the beginning
 20. ἀπαγγελλω
  I announce, I bring back a report, I declare
 21. ἡ κοινωνια  
  the fellowship, the partnership, the sharing
 22. ἡ σκοτια
  the darkness

Card Set Information

Author:
vmacpaix
ID:
189301
Filename:
Ελληνικα 10
Updated:
2012-12-13 17:27:43
Tags:
Greek Lesson 10
Folders:

Description:
Lesson 10
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview