Gallstenssjukdomen

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Komplikationer gallsten (6)
  • Kolecystit (akut/kronisk)
  • kolangit
  • pankreatit
  • koledokussten
  • gallstensileus
  • ökad frekvens gallblåsecancer
 2. Beh akut kolecystit
  • Op om pat klarar det
  • ab om samtidig kolangit
  • drän om ej operabel
 3. Gallstensileus
  • Sten perforerar blåsa och ut i duodenum infl och adherenser- ileus.
  • öppen op
 4. Tecken på kolecystit
  • Smärta Höger arcus
  • feber
  • ofta stenar
  • förtjockad vägg på UL (ej tidigt)
  • ofta normala levervärden
 5. Calots triangel
  Mellan gallblåsa, ductus cysticus, a. Cystica
Author:
Anonymous
ID:
189453
Card Set:
Gallstenssjukdomen
Updated:
2012-12-14 08:35:24
Tags:
Kirurgi
Folders:

Description:
Kirurgi
Show Answers: