Lymfom

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. indelning generellt
  • Diffust storcelligt
  • follikulärt
  • burkitts
  • mantelcell
 2. Varför så känsliga för beh?
  Utgår fr immunsystemet - lymfocyter väldigt apoptosbenägna
 3. Symptom
  • Svullna lgl
  • tumör i annat organ
  • b-symptom: feber, rikliga svettningar, viktnedgåmg
 4. Vanligaste typen?
  • B-cellslymfom
  • nr 2 follikulärt
 5. Utredning
  • CT THORAX BUK BÄCKEN
  • BENMÄRG: biopsi utstryk flödescytometri
  • LD, urat 
 6. Stadieindelning
  • I en lglstation
  • II mer än en station men samma sida diafragma
  • III som II men båda sidor diafragma
  • IV utrbrett extranodalt engagemang
 7. Diffust storcelligt b-cellslymfom
  • Aggresiv
  • utgår från germinalcentra
  • medianålder 70 år
  • ca hälften botas
  • Behandling: CHOP sen länge, numera i komb med rituximab (R-CHOP)
  • Recidiv kan botas m högdosbeh
 8. Follikulärt lymfom
  • Kronisk, stillsam sjd
  • växer i folliklar
  • utgår från germinalcentra
  • överuttryck av BCL2 = ingen apoptos
  • ej botbar
  • kan transformera till DLBCL (10%)
  • Behandling: vid symptom. Rituximab, R-bendamustin, R-CHOP.
 9. Burkitts lymfom 
  • Stary sky
  • mest snabbväxande av ALLA tumörer
  • myc-translokation
  • koppling till EBV+malaria eller HIV eller spontan
  • tumörlyssyndrom!
  • behandling: extremt känslig för cyklofosfamid, CNS-profylax
 10. Mantelcellslymfom
  • t(11;14)
  • äldre män
  • lgl, tarmar, benmärg, mjälte
  • Behandling: yngre - rituximab + nåt, äldre - R-CHOP
 11. Hodgkinlymfom
  • Ålder runt 20 och 60 år
  • reed-sternbergceller (uggleögon) utspridda med andra
  • utgår från b-celler
  • i princip bara i lgl. Vanligt i mediastinum
  • b-symptom, klåda
  • PET styr beh
  • Behandling: ABVD + radio i tidigt stadie, ABVD eller BEACOPP  i senare stadier
 12. T-cellslymfom (10%) som grupp
  • Sitter i lgl el andra lokaler
  • Allmänt okänsliga för beh
Author:
rillekillen
ID:
189470
Card Set:
Lymfom
Updated:
Folders:

Description:
Onkologi
Show Answers: