Klabbet

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Appendicit - Symptom/fynd
  • Tidigt: diffus buksmärta
  • Senare: Höger fossa

  • Måttlig tempstegring
  • Lokal peritonit

  CRP/vita
 2. Appendicit - behandling
  • Ab preop
  • Appendektomi

  Appabscess med långsamt förlopp kan beh konservativt med Ab
 3. Divertikulit - Symptom/fynd
  • Feber
  • Smärtor vänster fossa (äldre - var som i nedre buken)

  • Lokal peritonit (hotande perforation)
  • Generell peritonit (perforation)

  CRP/vita
 4. Divertikulit - behadling
  Bactrim + flagyl

  Svår divertikulit (perforation/bestående peritonit): operation
 5. Njursten - symptom/fynd
  • Intervallartad flanksmärta med utstrålning rygg/ljumske
  • ev trängningar vid lågt sittande sten
 6. Njursten - handläggning
  • NSAID
  • Om ej bättre eller feber: akut urografi (avstängd pyelit -> urospesis)

  Poliklinisk urografi 
 7. Ulkus - Symptom/fynd
  • Lokaliserad epigastriell smärta
  • Matleda
  • Trötthet/anemi
  • Illamående/kräkningar (vid stenosering)

  NSAID-missbruk
 8. Ulkus - behandling
  Trippelbehandling (antibiotika x 2 + PPI)

  Livslångt NSAID-förbud
 9. Gallsten - Symptom/fynd
  • Krampsmärtor hö arcus med utstrålning mot rygg
  • Ofta postprandiellt
  • Kan inte sitta stilla

  Skall svara prompt på smärtstillande, buk/temp/leverstatus ua., annars akut utredning
 10. Gallsten - behandling
  Kostråd - undvik mat som utlöser anfall

  Diklofenak/spasmofen

  Kolecystektomi beroende på besvär
 11. Akut kolecystit - Symptom/fynd
  • Smärta höger arcus
  • Feber

  Oftast stenar, väggförtjockning på UL (ej tidigt), leverstatus ua.
 12. Akut kolecystit - behandling
  • Ketogan motsv
  • Kolecystektomi om operabel patient
  • Kolecystostomi om icke-operabel

  Antibiotika om samtidig kolangit
Author:
rillekillen
ID:
189920
Card Set:
Klabbet
Updated:
2012-12-17 16:15:36
Tags:
Kirurgi
Folders:

Description:
Akut buk
Show Answers: