The big five

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ileus - Symptom (3)
  • Koliksmärtor
  • Kräkningar
  • Upphävd gasavgång

  Ej helt fria intervall: misstänk strangulation
 2. Ileus - Orsaker (3+2)
  • Adherenser - tidigare bukkirurgi
  • Tumör
  • Bråck

  • Citrusfrukter
  • Gallstensileus
 3. Ileus - akut handläggning
  enligt generell

  • Hög ischemimisstanke: Operation direkt
  • Låg ischemimisstanke: CT
 4. Tarmischemi - Symptom/fynd
  Ischemi: akut insättande konstant smärta, ev defekation/kräkningar

  Paralys: minskade smärtor, kräkningar

  Nekros: Än värre smärtor, blodig avföring, sepsisbild

  vita >20, d-dimer
 5. Tarmischemi - akut handläggning
  enligt generell

  CT-angio om ej expl laparotomi

  Antibiotika, LMWH vid bekräftad diagnos
 6. Akut handläggning - generellt
  enl ABCDE,

  • Syrgas 10 l
  • Ringer (två grova) CAVE rAAA
  • Opioider iv (små upprepade doser)
  • V-sond
  • KAD
 7. rAAA - Symptom/fynd
  • Svår buk-/ryggsmärta
  • Blodtrycksfall
  • Pulserande resistens i buken
 8. rAAA - akut handläggning
  enligt generell men ej BT >80-90

  Minimera utredning
 9. Perforerat ulkus - Symptom/fynd
  • Urakut central/diffus smärta
  • Cirkulatorisk påverkan
  • Feber
  • Generell peritonit
  • Vita/CRP
 10. Perforerat ulkus - akut handläggning
  • enligt generell
  • PPI+antibiotika iv

  • Om cirkulatorisk påverkan/klar diagnos: Laparotomi
  • BÖS/CT-BÖS
 11. Pankreatit - Symptom/fynd
  • Akut epigastriell smärta, utstrålning till ryggen
  • Illamående, kräkningar
  • Lokal peritonit
  • Subfebrilitet
  • Paralytisk ileus

  P-amylas minst 3ggr normalt
 12. Pankreatit - akut handläggning
  enligt generell

  Minst 3 liter vätska första dygnet

  Svår pankreatit: IVA
Author:
rillekillen
ID:
189925
Card Set:
The big five
Updated:
2012-12-18 16:48:32
Tags:
kirurgi
Folders:

Description:
Akut buk
Show Answers: