Försäkringsmedicin

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Grundbudskap på föreläsningen
  Sjukskrivning är farligt
 2. Fördelning diagnosgrupper vid sjukskrivning
  • Rörelseorganen 30%
  • Psykiska sjd 37%
  • övriga
 3. Tre grundbegrepp
  • Rehabiliteringskedjan
  • DFA-kedjan
  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

  DFA - diagnos, funktion, aktivitet
 4. Vad betalar arbetsgivaren vs sjukförsäkringskassan?
  Arbetsgivare dag 0-14
 5. Rehabkedjan
  0-3 mån: sjukpenning om man inte kan återgå till vanliga arbetsuppg

  3-6 mån: sjukpenning om man inte kan återgå till någon syssla hos din arbetsgivare

  6-12 mån: sjukpenning om man inte kan utföra något arbete på arbetsmarknaden

  12 mån: ansökan
 6. DFA
  Centrala i försäkringskassans bedömning

  • Diagnos: ställd av läkare enligt ICD-10
  • Funktionsinskränkning: detaljerad/konkret beskrivning
  • Aktivitetsbegränsning: konkret beskrivning
 7. Funktionsinskränkning, exempel
  • Kan ej böja ryggen mer än..
  • Kan ej röra fingrarna fullt ut, knytdiastas på 2 cm..
  • Rtg av höftleden visar grav artros

  :Försäkringskassans personal är ej medicinskt utbildade
 8. Aktivitetsbegränsning, exempel
  • Kan pga ryggbesvären ej packa upp och lyfta in varor i hyllorna..
  • Kan enl sjgbedömning, pga höftbesvären gå max 500 m på plan mark
 9. Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
  Socialstyrelsens riktlinjer för sjukskrivningar vid olika åkommor typ. Bra att använda som stöd för sjukskrivningslängd

Card Set Information

Author:
rillekillen
ID:
190426
Filename:
Försäkringsmedicin
Updated:
2012-12-21 09:57:10
Tags:
T8
Folders:

Description:
T8
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview