Osteoporos

The flashcards below were created by user rillekillen on FreezingBlue Flashcards.

 1. fraktur som är en indikator för framtida frakturer
  Distal radiusfraktur
 2. 3e vanligaste frakturen efter 65 år?
  Proximal humerusfraktur
 3. Vanliga osteoporosfrakturer
  • Höft
  • d istala radius
  • prox humerus
  • kotkompressioner
 4. Lokal de flesta symptomgivande kotkompressionerna?
  • Th12
  • L1
 5. Riskfaktorer osteoporos (5)
  • Ålder
  • kvinna
  • kortisonbeh
  • rökning
  • lågt bmi
 6. Riskfaktorer frakturer (3)
  • Tid fraktur
  • falltendens
  • riskfaktorerförosteoporos
 7. Orsaker sekundär osteoporos (5)
  • Alkohol
  • njursvikt
  • RA
  • maligniteter
  • endokrina sjd
 8. Mätområde dexa?
  Höft och ländrygg
 9. FRAX?
  • Verktyg för osteoporosrisk i primärvård.
  • hemsida med frågeformulär
 10. Indikation bentäthetsmätning? (3)
  • Tid frakturer
  • FRAX-score
  • kortisonbeh längre än 3 mån
 11. Utredning osteoporos
  • Dexa
  • rtg bröst, ländrygg
  • hb,vita crp, Ca, krea, alb, alp
  • riskfaktorer
 12. Image Upload 1
  D
 13. Primär prevention
  • Rökstopp
  • äta tillräckligt
  • optimera kalcium- och dvitmaminintag
  • fysisk aktivitet
  • hinder i hemmet
 14. Icke-farmakologisk beh
  Höftbyxor (halverar risken för höftfrakturer)
 15. Farmakologisk beh
  • Calcium
  • d-vitamin
  • bisfosfonater
 16. Biverkningar alendronat
  • GI-biv
  • osteonekros i käken
  • atypiska subtrocjantära frakturer (bildas benutskott i prox femur, går av utan trauma)
Author:
rillekillen
ID:
190431
Card Set:
Osteoporos
Updated:
2012-12-21 13:50:33
Tags:
Ortopedi
Folders:

Description:
Ortopedi
Show Answers: