Japanese verbs

Card Set Information

Author:
pinkbubblegum3
ID:
190499
Filename:
Japanese verbs
Updated:
2012-12-23 00:46:13
Tags:
japanese verbs
Folders:

Description:
japanese verbs
Show Answers:

 1. to go
  ikimasu
 2. to eat
  tabemasu
 3. to do
  shimasu
 4. to see
  mimasu
 5. to buy
  kaimasu
 6. to write
  kakimasu
 7. to wait
  machimsu
 8. to stop
  tomarimasu
 9. to teach
  oshiemasu
 10. to speak
  hanashimasu