Ludwig

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. å angre
  to regret
 2. å arbeide
  to work
 3. å avvæpne
  to disarm
 4. å bade
  to bathe - swim
 5. å banke
  to bang-beat-knock
 6. å begrennse
  to limit - confine
 7. å begrunne
  to state the reason for
 8. å beherske
  to master - control
 9. å beite
  to gaze
 10. å beklage
  to apologise
 11. å bekrefte
  to verify - confirm
 12. å bekymre
  to worry
 13. å beseire
  to defeat - conquer
 14. å betegne
  to denote - indicate
 15. å bøffe om
  to bluff
 16. å bytte
  to change - exchange
 17. å bølge
  to cause to move in waves
 18. å danse
  to dance
 19. å dekke
  to set the table
 20. å dikte
  to write - compose
 21. å driste
  to dare to
 22. å dusje
  to shower
 23. å elske
  to love
 24. å feire
  to celebrate
 25. å fjerne
  to remove
 26. å flykte
  to escape
 27. å flytte
  to move
 28. å forandre
  to change
 29. å forbedre
  to make better - improve
 30. å forlenge
  to lengthen - extend
 31. å forsone
  to reconcile - to settle or resolve something
 32. å forstyrre
  to disturb
 33. å forte
  to hurry
 34. å forverre
  to worsen
 35. å friste
  to tempt
 36. å frykte
  to fear
 37. å gange
  to multiply
 38. å gifte
  to marry
 39. å gjespe
  to yawn
 40. å gjette
  to guess
 41. å glede (seg)
  to look forward to
 42. å grille
  to grill - bbq
 43. å gruble
  to ponder
 44. å handle
  to act - shop - deal with
 45. å hente
  to bring, collect, fetch
 46. å herske
  to rule - govern
 47. å hindre
  to hinder - obstruct
 48. å hoppe
  to hop - jump
 49. å hoste
  to cough
 50. å huske
  to remember
 51. å hviske
  to whisper
 52. å håpe
  to hope
 53. å innrede
  to fit up/out
 54. å intervjue
  to interview
 55. å jakte
  to hunt
 56. å jobbe
  to work
 57. å jogge
  to jog
 58. å kaste
  to cast away - throw
 59. å kikke
  to take a peak - take a look
 60. å kjede
  to bore
 61. å kjefte
  to scold - yell at
 62. å kjenne
  to know
 63. å klatre
  to climb
 64. å knytte
  to tie
 65. å kontakte
  to contact
 66. å krangle
  to quarrel
 67. å krympe
  to shrink
 68. å kysse
  to kiss
 69. å lage
  to make - create
 70. å lande
  to land, come down
 71. å lemleste
  to mutilate
 72. å lengte
  to look forward to
 73. å ligne\ likne
  to resemble\ look alike
 74. å lukke
  to close
 75. å lukte
  to smell
 76. å lytte
  to listen
 77. å løfte
  to lift
 78. å mangle
  to lack , to be without
 79. å merke
  to notice
 80. å miste
  to lose
 81. å narre
  to trick, fool, deceive
 82. å nekte
  to deny
 83. å oppdage
  to discover
 84. å oppfatte
  to understand
 85. å oppfordre
  to ask, invite, call on
 86. å ordne
  to fix
 87. å orke
  to manage, to be able to
 88. å overnatte
  to spend the night
 89. å overraske
  to surprise, astonish
 90. å overvintre
  to spend the winter
 91. å pakke
  to pack
 92. å passe
  to look after, match, suit
 93. å plaske
  to splash
 94. å plystre
  to whistle
 95. å prate
  to talk
 96. å prege
  to stamp, mark
 97. å prute
  to bargain, haggle
 98. å pugge
  to study hard
 99. å pynte
  to decorate
 100. å pynte seg
  to dress up
 101. å påvirke
  to affect, influence
 102. å regne
  to rain, calculate
 103. å rense
  to (dry)clean
 104. å rette
  to direct, aim
 105. å riste
  to shake, shiver
 106. å rulle
  to roll
 107. å rydde
  to clear
 108. å rynke
  to wrinkle, line
 109. å rødme
  to blush
 110. å røve
  to rob
 111. å samle
  to gather, pick up
 112. å sammenlikne
  to compare
 113. å savne
  to miss
 114. å seire
  to win
 115. å sjekke
  to check
 116. å skjeine
  to distinguish, discern
 117. å skjerpe (seg)
  to sharpen (get a grip of yourself)
 118. å slanke
  to slim
 119. å slappe av
  to relax
 120. å slutte
  to finish
 121. å snakke
  to talk
 122. å snorke
  to snore
 123. å sovne
  to fall asleep
 124. å sparke
  to kick
 125. å ake 2
  to ride a tobaggan
 126. å anbefale 2
  to recommend
 127. å arrestere 2
  to arrest
 128. å arrestere 2
  to arrest
 129. å avslutte 2
  to finish , terminate
 130. å bake 2
  to bake
 131. å barbere 2
  to shave
 132. å begynne 2
  to begin
 133. å bestemme 2
  to decide
 134. å bestille 2
  to order
 135. å besvare 2
  to answer\ reply
 136. å besøke 2
  to visit
 137. å betale 2
  to pay
 138. å bleke 2
  to bleach
 139. å blåse 2
  to blow
 140. å brenne 2
  to burn
 141. å bruke 2
  to use
 142. å dele 2
  to divide , share
 143. å demonstrere 2
  to demonstrate
 144. å diskutere 2
  to discuss
 145. å drepe 2
  to kill
 146. å ende 2
  to end, finish, close
 147. å erfare 2
  to experience
 148. å evakuere 2
  to evacuate
 149. å forberede 2
  to prepare
 150. å forklare 2
  to explain
 151. å forsyne 2
  to supply, provide
 152. å forsøke 2
  to try, attempt
 153. å fotografere 2
  to photograph
 154. å fylle ut 2
  to fill out
 155. å føde 2
  to bear
 156. å føle (seg) 2
  to feel, to know
 157. å føne 2
  to blow dry (hair)
 158. å gjennomføre 2
  to accomplish, carry out
 159. å glemme 2
  to forget 
 160. å gratulere 2
  to congratulate
 161. å grine 2
  to cry, weep
 162. å hende 2
  to happen
 163. å henge 2
  to hang
 164. å hilse 2
  to greet
 165. å høre 2
  to hear, listen
 166. å identifisere 2
  to identify
 167. å interessere 2
  to interest
 168. å invitere 2
  to invite
 169. å kalle 2
  to call, name
 170. å karakterisere 2
  to characterise
 171. å kjøpe 2
  to shop, purchase
 172. å klare 2
  to manage
 173. å klemme 2
  to hug
 174. å klippe 2
  to cut
 175. å knuse 2
  to break, smash, crush
 176. å koke 2
  to cook
 177. å kontrollere 2
  to control, supervise
 178. å konversere 2
  to converse
 179. å kose 2
  to cuddle
 180. å kose seg 2
  to enjoy oneself
 181. å kritisere 2
  to criticise
 182. å lansere 2
  to launch
 183. å leke 2
  to play
 184. å lese 2
  to read, study
 185. å lete etter 2
  to look\search for
 186. å like 2
  to like
 187. å lure på 2
  to wonder
 188. å lyse 2
  to illuminate
 189. å lære 2
  to teach\ learn
 190. å løse 2
  to loosen, solve a problem
 191. å låne 2
  to loan, borrow
 192. å låse 2
  to lock
 193. å male 2
  to paint
 194. å mase 2
  to bother, nag
 195. å melde 2
  to announce, report
 196. å mene 2
  to mean, think
 197. å mistenke 2
  to suspect
 198. å notere 2
  to note, take down
 199. å operere 2
  to operate
 200. å oppfylle 2
  to fullfill
 201. å oppføre 2
  to build, perform, act
 202. å overtale 2
  to persuade
 203. å parkere 2
  to park
 204. å peke 2
  to point
 205. å plombere 2
  to fill (a cavity)
 206. å presentere 2
  to introduce, present
 207. å referere 2
  to report, give an account
 208. å regissere 2
  to direct
 209. å registrere 2
  to register, record
 210. å regulere 2
  to regulate
 211. å reise 2
  to travel , raise
 212. å reise seg 2
  to stand up
 213. å reparere 2
  to repair
 214. å resirkulere 2
  to recycle
 215. å ring(e) 2
  to telephone, call
 216. å risikere 2
  to risk
 217. å rope 2
  to yell, shout, holler
 218. å røre 2
  to touch, move
 219. å røyke 2
  to smoke
 220. å sende 2
  to send
 221. å servere 2
  to serve
 222. å signere 2
  to sign
 223. å skille 2
  to separate, divorce
 224. å skinne 2
  to shine
 225. å skjelle på\ ut 2
  to scold \ abuse
 226. å skjenne 2
  to scold\ telloff
 227. å skjønne 2
  to understand
 228. å skylle 2
  to rinse
 229. å skynde 2
  to hurry up
 230. å smake 2
  to taste
 231. å smile 2
  to smile
 232. å sole 2
  to suntan oneself
 233. å spandere 2
  to treat (on food)
 234. å spare 2
  to save
 235. å speile 2
  to reflect
 236. å spille 2
  to play
 237. å spise 2
  to eat
 238. å spøke 2
  to joke
Author:
Anonymous
ID:
190660
Card Set:
Ludwig
Updated:
2013-01-01 21:14:37
Tags:
Norwegian verbs infinitive english
Folders:

Description:
Norwegian to english. verbs in infinitive. first time doing this.
Show Answers: