AJ

The flashcards below were created by user NBK on FreezingBlue Flashcards.

 1. podél
  along
 2. plocha
  area
 3. noční stolek
  bedside table
 4. knihovna
  bookcase
 5. koberec
  carpet
 6. trávník
  lawn
 7. uprostřed něčeho
  middle
 8. čtvereční metr
  square meter
 9. pod
  under
 10. sporák
  cooker
 11. koupelna
  bathroom
 12. skříňka 
  cupboard
 13. myčka nádobí
  dishwasher
 14. lednička
  fridge
 15. předsíň
  hall
 16. kuchyňská linka
  kitchen unit
 17. záchod
  lavatory
 18. výtah
  lift
 19. blízko
  near
 20. vedle, u
  next
 21. protější
  opposite
 22. šatník
  wardrobe
 23. kuchyňská pracovní plocha
  worktop
 24. před
  before
 25. přinést
  bring
 26. levný, laciný
  cheap
 27. obstarat, dostat
  get
 28. důležitý
  important
 29. pouze, jen
  just
 30. dlužit
  owe
 31. hloupý
  silly
 32. čtvrtek
  thursday
 33. nu, no
  well
 34. protože
  because
 35. ale
  but
 36. chytrý
  clever
 37. pár, manželé
  couple
 38. schůzka
  date
 39. každý
  every
 40. byt
  flat
 41. jaký je?
  like
 42. úterý
  tuesday
 43. co, jaký
  what
 44. proč
  why
 45. ačkoli, třebaže
  althought
 46. mezi
  between
 47. znuděný
  bored
 48. zajímat se o něco
  interested
 49. vést
  lead
 50. položit, dát
  put
 51. strávit (čas)
  spend
 52. zima
  winter
 53. předmět (školní)
  subject
 54. ještě jeden, další
  another
 55. jiný
  other
 56. cokoli, něco (v otázce)
  enything
 57. pult
  counter
 58. ještě, ještě něco?
  else, anything else?
 59. pátek
  friday
 60. rád, jsem rád
  glad, I´m glad
 61. snad
  perhaps
 62. sobota
  saturday
 63. něco
  something
 64. vázanka
  tie
 65. překvapení
  surprise
 66. před
  ago
 67. pokladna
  cash desk
 68. šaty, šatstvo
  clothes
 69. oděvy, odívání
  clothing
 70. zákazník
  customer
 71. oddělení
  department
 72. obchodní dům
  department store
 73. odlišný, jiný
  different
 74. sledovat
  follow
 75. před (místně)
  front
 76. jestliže
  if
 77. nechat, dovolit
  let
 78. zrcadlo
  mirror
 79. většina
  most
 80. potřebovat
  need
 81. platit
  pay
 82. docela
  quite
 83. druhý
  second
 84. velikost
  size
 85. stát
  stand
 86. takový
  such
 87. oblek
  suit
 88. zkusit, (vy)zkoušet
  try
 89. dosud ne, ještě ne
  yet, not yet
 90. slyšet
  heart
 91. podávat, servírovat
  serve
 92. křeslo
  armchair
 93. i, a také
  as well as
 94. lépe
  better
 95. knedlík
  dumpling
 96. mít z něčeho potěšení
  enjoy st
 97. zábavný
  entertaining
 98. i, dokonce
  even
 99. daleký, vzdálený
  faraway
 100. cítit
  feel
 101. najít
  find
 102. cizinec
  foreigner
 103. host
  guest
 104. dovědět se
  learn
 105. osamělý
  lonely
 106. jídlo 
  meal
 107. dad
  over
 108. domácí obuv
  slipper
 109. nějaký
  some
 110. přesto
  still
 111. nosit, mít na sobě
  wear
 112. který, jenž
  witch
 113. běžný, všední
  common
 114. společnost
  company
 115. myšlenka
  idea
 116. pozvat
  invite
 117. znamenat
  mean
 118. radost
  pleasure
 119. návštěva něčeho
  visit
 120. vždy, stále
  always
 121. za, být s něčím pozadu
  behind, be behind with st
 122. (z)volit (si)
  choose
 123. během
  during
 124. očekávat
  expect
 125. zvýšit, zvětšit
  increase
 126. tlumočník
  interpreter
 127. cesta
  journey
 128. vědomosti
  knowledge
 129. vypadat
  look
 130. žádný
  no
 131. nabídnout
  offer
 132. příležitost
  opportunity
 133. poněkud, dost
  rather
 134. občerstvení
  refreshments
 135. mám...?
  shall I...?
 136. mluvit, hovořit
  talk
 137. říci, povědět
  tell
 138. vyzkoušet, ověřit si
  test
 139. potom, pak
  then
 140. obvykle
  usually
 141. návštěvník něčeho
  visitor
 142. chtít
  want
 143. počasí
  weather
 144. ustaraný
  worried
 145. často
  often
 146. výslovnost
  pronunciation
 147. jistý
  sure
 148. spolu
  together
 149. pravdivý
  true
 150. kdy
  when
 151. trochu
  bit
 152. směl bych...?
  could I...?
 153. časný, trochu dřív
  early, a bit early
 154. omluvit
  excuse
 155. odejít
  leave
 156. schopný
  able
 157. odpovědět na něco, odpověď
  answer
 158. žádat o něco
  ask
 159. opravit
  correct
 160. dělá
  does
 161. zkušenost
  experience
 162. vysvětlit někomu něco
  explain
 163. vysvětlení
  explanation
 164. vývoz
  export
 165. omyl, chyba
  mistake
 166. nutný
  necessary
 167. cvičit, procvičovat
  practise
 168. otázka
  question
 169. správný
  right
 170. vidět
  see
 171. že
  that
 172. dělat, vytvářet
  make
 173. čtvrtletí, čtvrt
  quarter
 174. číst
  read
 175. mluvit
  speak
 176. do, k (předložka 3. pádu)
  to
 177. čekat na něco
  wait
 178. večer
  evening
 179. každý
  everybody
 180. kromě mě
  except me
 181. půl
  half
 182. dopil
  letter
 183. pozdě
  late
 184. sousedství, okolí
  neighbourhood
 185. myslit na něco
  think
 186. dnes večer
  tonight
 187. psát
  write
 188. odpoledne
  afternoon
 189. alredy
 190. jídelna 
  canteen
 191. dělat
  do
 192. diskutovat
  discuss
 193. od, z
  from
 194. mít na spěch
  hurry
 195. lekce
  lesson
 196. oběd
  lunch
 197. zaneprázdněný
  busy
 198. v
  in
 199. představit (někoho)
  introduce
 200. nechat, dovolit
  let
 201. spousta, mnoho
  lot, a lot of
 202. vedoucí
  manager
 203. potkat někoho, seznámit se
  meet
 204. na
  on
 205. pyšný na někoho
  proud
 206. žák
  pupil
 207. tak
  so
 208. tam
  there
 209. asi
  about
 210. vana
  bath
 211. ústřední topení
  central heating
 212. vzdálený
  distant
 213. elektřina
  electricity
 214. navíc, zvlášť
  extra
 215. plyn
  gas
 216. kopec, pahorek
  hill
 217. doufat, naděje
  hope
 218. brzy
  soon
 219. pohled na něco, výhled
  view
Author:
NBK
ID:
190775
Card Set:
AJ
Updated:
Folders:

Description:
směs1
Show Answers: