CAE1.1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. dent
  horpadás
 2. uttermost
  legvégső, legtávolabbi
 3. perceptible
  érezhető
 4. pounding
  dobogni (szív)
 5. striking
  feltűnő
 6. tack
  rajzszeg, szegecs
 7. deafening
  süketítő
 8. hatchbacks
  három ajtós kis kocsi
 9. penetrate
  áthatol, áttör
 10. illumination
  megvilágítás (elvont értelemben is )
 11. goggles
  védőszemüveg
 12. applause
  helyeslés, taps
 13. intervene
  közbelép
 14. soar
  felszáll
 15. spawn
  ívik, "szül", (származtat?)
 16. placid
  nyugodt
 17. paragliding
  siklóernyőzés
 18. trudge
  vánszorog
 19. tucke in
  biztonságosan elhelyez (gyereket aludni pl.)
 20. to extinguish
  megszüntet, elolt
 21. unyielding
  hajthatatlan
 22. leaps off
  azonnal nyilvánvalóvá válik, azonnal figyelmet kap (?)
 23. thermalling
  a meleg levegőn vitorlázni, kihasználni egy légáramlatot
 24. wrecking
  rombolás
 25. unblemished
  feddhetetlen
 26. canine
  kutya féle
 27. immensely
  mérhetetlen
 28. soaring
  lebegő
 29. serenely
  higgadtan
 30. strapping
  deltás
 31. leap
  átugrik, szökken, ugrik
 32. beneath
  alatt
 33. canopy
  ejtőernyő
 34. to plunge
  alábukni, fejes
 35. whooping
  ihaj-csuhaj
 36. gleefully
  vidáman
Author:
Anonymous
ID:
190915
Card Set:
CAE1.1
Updated:
2012-12-30 22:09:50
Tags:
english words
Folders:

Description:
Vocabulary
Show Answers: