Kings Colleges Words 14

The flashcards below were created by user tahagoksoy on FreezingBlue Flashcards.

 1. founder
  kurucu, başarısız olmak, batmak, iflas etmek
 2. reason
  gerekçe, neden. sebeb, sonuca varmak
 3. sounds good
  iyi fikir
 4. toss a coin
  yazı tura atmak
 5. fall on
  • saldırmak, rastlamak
  • to begin to experience (something) : to meet with (an experience)
 6. coast
  • deniz kıyısı, deniz kenarı
  • sahil boyunca gitmek
 7. be located
  bulunmak, yerleşik bulunmak, tespit edilmek, yeri saptamak
 8. port
  liman
 9. mild
  mildly
  • ılıman, iyi huylu, ılıman (iklim), ılımlı
  • ılımlı
 10. personality
  kişilik, şahsiyet
 11. bloom
  çiçek açmak
 12. charm
  albeni, cazibe, çekicilik
 13. overlook
  görmezden gelmek, göz yummak, görmezlikten gelmek
 14. continental
  kıtasal, avrupalı
 15. appropriate
  appropriately
  • 1-noun: uygun verb: el koymak
  • 2-adverb: uygun bir şekilde, uygun olarak, gereğine uygun
 16. dressing
  • 1-giyinme, giyme, giydirme
  • 2-pansuman
  • 3-sos
 17. tip
  tipping
  bahşiş
 18. eating habit
  yemek alışkanlığı, yemek yeme alışkanlığı
 19. unemploye
  işsiz
 20. household
  hane halkı, ev halkı, hergün kullanılan
 21. hand in
  • sunmak, teslim etmek
  • to give (something) to a person who will review or accept it
 22. hard copy
  yazılı çıktı
 23. outline
  • 1-kroki, taslak, özet
  • 2-özetlemek, krokisini yapmak, taslağını çizmek
 24. percent
  yüzde, hisse, kar payı
 25. congratulate
  tebrik etmek, kutlamak
 26. dressing appropriately
  uygun giyinme
 27. handle
  • kullanmak, (meseleyi) ele almak, idare etmek
  • noun: a part of something that is designed to be held by your hand
  • verb: to touch, feel, hold, or move (something) with your hand
 28. kin
  akraba, akrabalık
 29. lily
  zambak
 30. heat
  • verb: ısıtmak
  • noun: ısı, sıcaklık
 31. sleet
  • karla karışık yağmur, sulu kar
 32. cheating
  hilekarlık, kopya, aldatan eş, hile
 33. cheat
  aldatmak, kopya çekmek, hile, aldatma 
 34. cheat on
  to break a promise made to (someone, such as your wife or husband) by having sex with someone else
 35. ban
  yasak, yasaklamak
 36. banned
  yasaklı, yasaklanmış, illegal
 37. swear
  yemin etmek, küfür etmek
 38. sweat
  terlemek, ter
 39. swearing 
  küfür etmek, küfür
 40. debt
  hesap, borç, alacak
 41. debt collector
  alacak tahsildarı
 42. debt collection
  alacak tahsili
 43. increasingly
  artarak, artan bir şekilde, çoğalarak
 44. pressure
  basınç, baskı, baskı yapmak
 45. bark
  • 1-havlamak, havlama
  • 2-bağırmak
  • 3-ağaç kabuğu
 46. firm
  • noun: firma, şirket
  • verb: sağlamlaştırmak
  • adjective: sert, katı, sağlam
 47. idiomatic
  deyimsel, deyimlerle dolu, şiveli
 48. aspect
  açı, görünüş, yön
 49. outrage
  • kırmak, kötü davranmak, çok öfkelendirmek
  • noun: extreme anger : a strong feeling of unhappiness because of something bad, hurtful, or morally wrong
 50. reluctant
  gönülsüz, isteksiz
Author:
tahagoksoy
ID:
191090
Card Set:
Kings Colleges Words 14
Updated:
2013-01-02 06:16:54
Tags:
Kings Colleges Words 14
Folders:

Description:
Kings Colleges Words 14
Show Answers: