Kings Colleges Words 17

The flashcards below were created by user tahagoksoy on FreezingBlue Flashcards.

 1. remotely
  uzaktan, az bir miktara kadar
 2. overtime
  mesai, fazla mesai, uzatma, uzatma dakikaları, oyunun uzatmaya gitmesi
 3. operate on
  ameliyat etmek
 4. pursuit
  kovalama, takip
 5. budget
  bütçe, bütçelemek
 6. pull out
  çekilmek, çıkmak, ayrılmak, çıkarmak
 7. poverty
  fakirlik, yoksukluk, yokluk
 8. embodiment
  şekillenme, somut örnek
 9. institution
  kuruluş, kurum
 10. repute
  saymak, saygınlık, farzetmek
 11. reputable
  hatırı sayılır, itibarlı, saygı değer, saygın
 12. reputation
  saygı, saygınlık
 13. countless
  sayısız, saymakla bitmez, çok fazla
 14. whether
  olup olmadığını, eğer
 15. equip
  hazırlamak, donatmak, giydirmek
 16. blame
  ayıplamak, suçlamak, sorumlu tutma
 17. corrupt
  yozlaşmış, bozmak, bozulmak, bozuk
 18. welfare
  yoksullara yardım, sosyal yardımlaşma, refah
 19. responsible
  mesul, sorumlu, güvenilir
 20. otherwise
  aksi halde, aksa taktirde, aksi durum, ayrıca, yoksa, başka türlü, farklı
 21. observe
  gözlemlemek, incelemek, gözetlemek, bayram kutlamak, saygı göstermek
 22. gaze
  gözünü dikmek, dik dik bakmak, sürekli bakış
 23. stare
  bakış (uzun ve dikkatli), uzun uzun bakmak
 24. pupil
  öğrenci
 25. adop
  benimsemek, benimsetmek, evlat edinmek, hayata geçirmek, kabul etmek, kanunlaştırmak (meclis), kabul kararı vermek, seçmek (aday seçmek politik)
 26. timetable
  ders programı, belli zaman dilimlerine ayrılmış program, (tren vb)tarife, saat tarifesi, çizelge, program
 27. majority
  çoğunluk, çokluk, oy çokluğu, reşitlik
 28. benefit
  • çıkar, fayda, yarar, yarar görmek, yarar sağlamak
  • yan ödeme
  • personel sosyal yardımları, yardım (parası),
 29. criticize
  eleştirmek, tenkit etmek
 30. diagnose
  tanı koymak, hakkında bilgi vermek, teşhis etmek
 31. absenteeism
  devamsızlık, devamsızlık (işe / okula vb'ne)
 32. rectify
  düzeltmek, doğrulamak
 33. confident
  kendinden emin, kendine güvenen, emin, güvenli
 34. confide
  güvenmek, güvenip sırrını açmak
 35. articulate
  açık bir şekilde ifade etmek, açık (ifade), kolay anlaşılan
 36. unaffacted
  değişmemiş, etkilenmemiş, içten, doğal
 37. conduct
  yapmak, yürütmek, yönetmek, idare etmek, önderlik etmek, rehberlik etmek
 38. conscious
  bilinçli, bilinç, bilinci yerinde
 39. opportunity
  fırsat, imkan
 40. improvement
  gelişim, ilerleme
 41. hostility
  düşmalık
 42. hostile
  düşman
 43. hostilities
  savaş, savaş durumu
 44. petition
  dilekçe, dilekçe vermek, rica etmek, rica
 45. massive
  ağır, büyük ve ağır, büyük çapta kalın, şiddetli (deprem / kalp krizi)
 46. despite
  rağman
 47. chairman
  toplantı başkanı, yönetici
 48. drop off
  • azalmak, azaltmak, eksilmek, düşüş göstermek
  • uyuyup kalmak
 49. slight
  • az, küçük, ufak (bir bahane)
  • zayıf, ince
  • küçümsemek, saygısızlık etmek, saygısızlık
 50. staff
  personel, görevli olarak çalışmak, kadrolaşmak
 51. beyond
  • öte, ötesi, ötede, ötesinde
  • öbür dünya, ahiret
  • ayrıca, haricinde
 52. feedback
  geri bildirim
 53. dine
  yemek yemek, akşam yemeği yemek, günün esas yemeğini yemek
 54. consumer
  tüketici, müşteri
 55. rely on
  güvenmek, inanmak, bel bağlamak
 56. humorous
  güldürücü, mizahi, komik, gülünç
 57. emphasize
  vurgulamak, belirtmek, üstünde durmak
 58. bumpy
  • engebeli, inişli çıkışlı, tümsekli
  • arızalı, bozuk
 59. merhandise
  ticaret yapmak, mal, ürün
 60. assume
  farzetmek, zannetmek, varsaymak
 61. humor
  mizah, güldürmek, eğlendirmek, espiri
 62. profit
  kar, çıkar, yarar, fayda
Author:
tahagoksoy
ID:
191852
Card Set:
Kings Colleges Words 17
Updated:
2013-01-09 03:32:00
Tags:
Kings Colleges Words 17
Folders:

Description:
Kings Colleges Words 17
Show Answers: