Staatssecretarissen

The flashcards below were created by user mjacobsa on FreezingBlue Flashcards.

 1. Melchior Wathelet
  cdH

  • Staatssecretaris voor:
  • - Leefmilieu
  • - Energie
  • - Mobiliteit
  • - Staatshervorming
 2. Philippe Courard
  PS

  • Staatssecretaris voor:
  • - Sociale Zaken
  • - Gezinnen
  • - Personen met een Handicap
 3. Servais Verherstraeten
  CD&V

  • Staatssecretaris voor:
  • - Staatshervorming
  • - Regie der Gebouwen
 4. Maggie De Block
  Open VLD

  • Staatssecretaris voor:
  • - Asiel en Migratie
  • - Maatschappelijke Integratie
  • - Armoedebestrijding
 5. Hendrik Bogaert
  CD&V

  • Staatssecretaris voor:
  • - Ambtenarenzaken
  • - Modernisering van de Openbare Diensten
 6. John Crombez
  sp.a

  • Staatssecretaris voor:
  • - Bestrijding van Sociale en Fiscale Fraude
Author:
mjacobsa
ID:
192529
Card Set:
Staatssecretarissen
Updated:
2013-01-15 09:18:43
Tags:
Politicologie
Folders:

Description:
Samenvatting Staatssecretarissen Di Rupo I
Show Answers: