Voorzitters VP, K, S

Home > Preview

The flashcards below were created by user mjacobsa on FreezingBlue Flashcards.


 1. Vlaams Parlement
  Jan Peumans

  N-VA
 2. Kamer van Vertegenwoordigers
  André Flahaut

  PS
 3. Senaat
  Sabine de Bethune

  CD&V

Card Set Information

Author:
mjacobsa
ID:
192538
Filename:
Voorzitters VP, K, S
Updated:
2013-01-15 09:19:43
Tags:
Politicologie
Folders:

Description:
Samenvatting Voorzitters Vlaams Parlement, Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview