inguru-15-01-2013

Home > Preview

The flashcards below were created by user xgjimenez on FreezingBlue Flashcards.


 1. 1. 
  Eskolan, hezkuntza-komunitateko gainerako kideekin bizi gara
 2. 2. 
  Ikasleak
 3. 3. ?  Ikasleen gurasoak

  Eskolako bizitzan parte hartzen dute, hainbat jardueraren bidez eta Guraso Elkartea osatuz.
 4. 4. 

  Zuzendaria

  Eskolako funtzionamendua zuzentzen eta antolatzen du.
 5. 5.?

  Zer ematen digu eskolak?

  Ezagutzak eta kultura.

  Zer garrantzi duen ikasi eta lan-ohiturak hartzen ditugu.

  Adiskidetasun-loturak sortzen ditugu.

Card Set Information

Author:
xgjimenez
ID:
192975
Filename:
inguru-15-01-2013
Updated:
2013-01-15 19:00:36
Tags:
inguru
Folders:

Description:
inguru
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview