Zoologijos egzaminas I dalis

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1.      
  Zoologijos
  mokslo šakos ir istorija. Zoologinė sistematika ir binarinė nomenklatūra.
  • Zoologija – biologijos
  • šaka, tirianti gyvūnus.

  Istorija

  • Pirmasis žinias apie gyvūnus aprašė
  • ir susistemino Aristotelis (384–322 m. pr. m.
  • e.). Jis visus tuo laiku pažįstamus gyvūnus suskirstė į dvi grupes:
  • turinčius kraują ir bekraujus. Pirmajai grupei jis priskyrė žinduolius,
  • paukščius,
  • roplius
  • ir amfibijas,
  • banginius
  • ir žuvis.
  • Bestuburius
  • jis suskirstė į keturias grupes: galvakojus,
  • vėžiagyvius,
  • moliuskus
  • ir vabzdžius.
  • Tuo tarpu vabzdžius dar suskirstė į vabzdžius, voragyvius
  • ir kirmėles.
  • Aristotelio sistema buvo netobula, tačiau išsilaikė iki renesanso.
  • Be to, daugiau dėmesio buvo skiriama aukštesniesiems gyvūnams, o bestuburiais
  • nelabai domėtasi. Vėliau zoologija ėmė sparčiai vystytis, nes prasidėjo
  • kelionės, buvo atrandama ar atvežama įvairių gyvūnų rūšių, todėl jų pažinimas
  • tapo būtinas.


  • 1578
  • m. šveicaras K. Gesneris išleido stambų
  • veikalą „Gyvūnų istorija".
  • A. Levenhukas (1632–1723)
  • išrado mikroskopą.
  • M. Malpigijus (1624–1694)
  • tyrė viščiuko embrioninį vystymąsi ir šilkverpių
  • sandarą.
  • Džonas Rei (1627–1705)
  • – sistematikos pradininkas, pateikė rūšies
  • sąvoką.
  • Karlas Linėjus (1707–1778)
  • – sukūrė mokslinės klasifikacijos pricipus. Be
  • to, 1735
  • m. išleido labai svarbų leidinį „Gamtos sistema". Įvedė rūšies sąvoką
  • ir sukūrė binarinę nomenklatūrą, kurios esmė, kad rūšies pavadinimą sudaro 2 žodžiai: pirmasis
  • nurodo gentį, kuriai priklauso ta rūšis, antras – pačią rūšį. sistematika
  • nurodo gyvūnų ir augalų įvairovę, klasifikaciją, remiantis sandaros
  • panašumais. Sistematinis vienetas yra rūšis, tada gentis, šeima, būrys,
  • klasė, tipas – pats aukščiausias taksonas.
  • Žoržas Kiuvjė (1769–1832)
  • patobulino zoologijos klasifikaciją.
  • 1825
  • m. prancūzų zoologas ir anatomas A. Blenvilis pasiūlė tipo,
  • kaip aukščiausio sistematinio vieneto, sąvoką.


  • Zoologijos
  • mokslo šakos:

  • Atskiras gyvūnų grupes nagrinėja
  • smulkesnės zoologijos šakos:

  • protozoologija – tyrinėja vienaląsčius,
  • entomologija – vabzdžius,
  • malakologija – moliuskus,
  • akarologija – erkes,
  • arachnologija – vorus,
  • ichtiologija – žuvis,
  • herpetologija – varliagyvius ir roplius,
  • ornitologija – paukščius,
  • teriologija – žinduolius.

  • Be to, zoologija dar skirstoma į
  • atskiras disciplinas:


  • bestuburių
  • zoologija,
  • stuburinių
  • zoologija,
  • zoologijos
  • sistematika.


  • Bendrosios zoologijos disciplinos
  • yra:

  • morfologija,
  • anatomija,
  • fiziologija,
  • genetika,
  • embriologija,
  • ekologija,
  • zoogeografija,
  • paleontologija
  • ir kt.
 2. 2.     
  Gyvūnijos
  įvairovė. Pagrindiniai gyvūnų tipai.
  • Gyvūnų pasaulis labai įvairus - žemėje gyvena daugiau kaip
  • milijonas rūšių. Gyvūnai yra nuo primityviausių vienaląsčių  iki sudėtingiausių daugialąsčių organizmų.

  Klasifikacijos lygmenys:

  • Karalystė (Animalia) – labai didelis skyrius, apimantis
  • organizmus, kurie veikia iš esmės panašiais būdais. Gyvūnų karalystei priklauso
  • daugialąsčiai organizmai, kurie energijos gauna maitindamiesi maistu. Dauguma
  • jų turi nervus, raumenis ir yra judrūs.

  • Tipas – pagrindinis karalystės poskyris ir apima vieną ar
  • kelias klases bei jų pogrupius.

  • Klasė – pagrindinis tipo poskyris ir apima vieną ar kelis
  • būrius bei pobūrius.

  • Būrys – pgrindinis klases poskyris ir apima vieną ar
  • kelias šeimas.

  • Šeima – būrio poskyris ir apima vieną ar kelias gentis bei
  • jų pogrupius.

  • Gentis – šeimos poskyris ir apima vieną ar kelias rūšis
  • bei jų pogrupius.

  • Rūšis – grupė panašių individų, kurie laukinėje gamtoje
  • gali tarp savęs kryžmintis.

  • Subkaralystė – vienaląsčiai. Tipai: Žiuželiniai,
  • Sarakodiniai, Sporagyviai, Mikrosporidijos, Knidosporidijos, Infuzorijos.

  • Gyvūnų tipai: pintys, duobagyviai, plokščiosios kirmėlės,
  • apvaliosios kirmėlės, žieduotosios kirmėlės, moliuskai, nariuotakojai,
  • chordiniai.

  Biologinė įvairovė ir kas kelia jai grėsmę.

  • Gyvūnų įvairovė. Užregistruotas  rūšių kiekis – 1320000, galimas rūšių kiekis
  • – 10 600 000.

  • Šiuo metu Žemėje bioįvairovė mažėja. Priešingai nei Žemės
  • istorijoje buvusius masinius rūšių išnykimus, dabartinį didžiąja dalimi
  • lemia žmonijos veikla. Prie bioįvairovės nykimo prisideda nuolat mažėjantys
  • pasauliniai miškų,
  • mangrovių,
  • savanų
  • ir kitų ekosistemų plotai, didėjanti jų fragmentacija (padalinimas į mažus
  • plotus). Dėl žemės ūkio vykstantis buveinių
  • nykimas, neatsakinga miškininkystė, nedarnus ir vis augantis resursų naudojimas, užterštumas,
  • klimato kaita
  • ir invazinių rūšių plitimas yra laikomos pagrindinėmis vis dar neišspręstomis
  • bioįvairovės grėsmėmis
 3. 3.Svarbiausi gyvo organizmo požymiai.
  Svarbiausi gyvo organizmo požymiai yra šie:


  • Augimas ir vystymasis
  • – pasireiškia audinių, organų kitimu
  • bei apimties didėjimu. Tai vyksta nuolat gaminantis, kintant ir
  • specializuojantis molekulėms, ląstelėms bei kitoms biologinėms
  • struktūroms.
  • Dirglumas – organizmas privalo reaguoti į aplinkos kitimus.
  • Tačiau organizmas reaguoja ne į visus aplinkos kitimus, o tik į tuos,
  • kurie yra reikšmingi jo egzistavimui.
  • Judėjimas
  • (tiek aplinkoje, tiek vidinis) –
  • neatsiejamas nuo dirglumo, nes kiekvienas organizmas į dirgiklį reaguoja
  • judesiais. Judėjimas suprantamas labai plačia prasme, nes judėti gali
  • visas organizmas, atskiros ląstelės ar net organoidai ląstelės viduje.
  • Paveldimumas – Gebėjimas atgaminti į save panašius palikuonis.
  • Kintamumas – tai naujų, netipiškų požymių atsiradimas,
  • priklausomai nuo vidinės ar išorinės aplinkos sąlygų.
  • Medžiagų apykaita - vartojimas, perdirbimas bei energijos
  • saugojimas.
  • Dauginimasis
  • – tai universaliausia gyvybės
  • savybė arba kitaip tariant, sugebėjimas išlaikyti rūšį.


  • ·        
  • Tarpusavio santykiai,
  • tarprūšiniai santykiai;

  • ·        
  •  Senėjimas – ląstelės, audiniai, organai
  • ir jų sistemos dėsningai kinta, ir tai baigiasi organizmo biologine mirtimi.

   

  •   Nepaisant visko, yra
  • organizmų, kuriems viena ar kita minėta savybė nėra būdinga. Todėl gyvybė
  • apibrėžiama ne atskirais išvardytais požymiais, bet visų šių požymių ir savybių
  • visuma.
 4. 4.      Gyvūnų mitybos būdai.
  • Gyvūnų karalystė labai įvairi – ji apima
  • organizmus, nuo paprasčiausių vienaląsčių iki sudėtingų stuburinių. Įvairių
  • gyvūnų mityba ir mitybos būdai skiriasi ir tai priklauso nuo jų gyvensenos ir
  • maisto medžiagų poreikio.

  •   Pagal mitybą,
  • gyvūnai skirstomi į :

  • ·        
  • Augalėdžius – tai gyvūnai, mintantys augaliniu maistu. Šie
  • gyvūnai dažniausiai turi tam tikrus dantis tokio tipo maistui sumalti, o
  • išgauti medžiagas iš celiuliozės, esančios augalų stiebuose, jiems padeda
  • mikroorganizmai, gyvenantys prieskrandyje.

  • ·        
  • Plėšrūnus – gyvūnus, mintančius mėsa. Kadangi mėsoje
  • maisto medžiagų yra daugiau nei augaluose, pasisotinę tokie gyvūnai gali išbūti
  • ilgai neėdę. Tačiau tokių gyvūnų medžioklės procesai dažnai būna ilgi, sunkūs
  • ir varginantys.

  • ·        
  • Visaėdžius – tai gyvūnai, mintantys tiek augaliniu maistu,
  • tiek mėsa. Jiems priklauso dalis žinduolių ir nemažai paukščių.

   

  Taip pat, pagal mitybos būdą skiriama:

   

  • ·        
  • Kai kurie gyvūnai (pvz. vorai, skorpionai) minta skystu,
  • jau suvirškintu maistu. To siekdami savo grobiui jie suleidžia nuodų ir siurbia
  • susidariusią masę.

  • ·        
  • Kai kurių prie vandens ar vandenyje gyvenančių gyvūnų
  • mityba filtracinė – jie maistą renka iš vandens. Tam tikromis kūno dalimis
  • košdami vandenį, jie surenka maisto daleles.

  • ·        
  • Yra gyvūnų, prisitaikiusių maitintis negyvų kitų gyvybės
  • formų liekanomis. Jie vadinami saprotrofais (skaidytojais) ir skaido organines
  • liekanas iki neorganinių medžiagų, kurias vėl vartoja gamintojai.
 5. 5. Gyvūnų aklimatizacija ir reaklimatizacija
  •   Aklimatizacija – tai gyvūnų arba augalų
  • prisitaikymas prie naujų klimato ar gyvenimo sąlygų. Yra dvi aklimatizacijos
  • formos :

  • ·        
  • Natūrali aklimatizacija - kai gyvūnai plinta patys
  • arba yra pervežami į kitas vietas.  Medžioklės ūkyje, kitaip negu gyvulininkystėje
  • ar augalininkystėje, naudojama ne dirbtinė, o natūrali aklimatizacija.

  • ·        
  • Dirbtinė aklimatizacija -  pasitaiko tada, kai aklimatizuojamų gyvūnų
  • kelios kartos užauginamos veislynuose, fermose.

   

  • Taip pat
  • skiriamos kelios aklimatizacijos stadijos:

  • ·        
  • Pradinė aklimatizacijos stadija yra introdukcija – gyvūnų
  • perkėlimas į naujas vietas, kuriose jie anksčiau negyveno.

  • ·        
  • Vėliau vyksta gyvūnų adaptacija – prisitaikymas prie
  • aplinkos (ekologinė adaptacija), maitinimosi tam tikru maistu (fiziologinė
  • adaptacija).

   

  • Reaklimatizacija - gyvūnų
  • prisitaikymas gyventi toje vietovėje (regione, srityje, šalyje, žemyne),
  • kurioje kažkada jie gyveno, bet vėliau dėl įvairių priežasčių išnyko ar buvo
  • išnaikinti. (pvz: stumbrai).
 6. 6.       Gyvūnų sezoninis, lytinis dimorfizmas ir polimorfizmas.
  •   Sezoninis dimorfizmas - tai kailio,
  • plunksnų kitimas priklausomai nuo metų laiko. Kailiniai gyvūnai (katės, šunys,
  • meškos) keičia savo kailį pagal metų laikus, o kartais nuo kailio keitimo
  • keičiasi jų kūno spalva (pvz: lapės vasara gelsvos, žiemą baltos) ir storis,
  • jie prisiaugina povilnę. Paukščiai pakeičia savo plunksnas priklausomai nuo
  • metų laikų, sustorėja plunksninė danga, kūno dangos spalva.

   

  •   Lytinis dimorfizmas – reiškinys, kai patinai ir patelės skiriasi kūno sandara, spalva, elgsena
  • ir kitais požymiais, kurie nėra gonadų ar lytinių organų skirtumai. Lytinis dimorfizmas pasireiškia jau ankstyvose evoliucijos
  • pakopose. Pvz.: Apvaliųjų kirmėlių patelės stambesnės už
  • patinus. Daugelio jų, pavyzdžiui, askaridžių,
  • patinai turi į pilvo pusę užlenkta užpakalinę kūno dalį. Lytinis
  • dimorfizmas ryškus visų nariuotakojų tipų
  • organizmų. Daugeliui šio tipo atstovų būdinga tai, kad patelės stambesnės už
  • patinus. Daugeliui
  • stuburinių
  • būdinga ryškus dimorfizmas. Kai kurios žuvys skiriasi
  • dydžiu, kūno sandara ir spalva. Iš varliagyvių
  • ryškūs lytinio dimorfizmo požymiai yra tritonų. Jų
  • patinų poravimosi metu yra ryškios spalvos pilvas ir dantyta ketera ant
  • nugaros. Daugelio rūšių paukščių patinai labai skiriasi nuo patelių, ypač jiems
  • poruojantis. Gaiduko
  • patinas paprastai nelabai skiraisi nuo patelės, tačiau pavasarį jo apdaras
  • pasidaro puošnus, aiškiai skiriasi nuo patelės.

   

   

  • Polimorfizmas
  • – biologinis reiškinys,
  • kai organizmų populiacija ar šeima yra susiskirsčiusi į individų grupes, kurios
  • ryškiai skiriasi viena nuo kitos savo morfologiniais ar fiziologiniais
  • požymiais.

  • Taip pat egzistuoja socialinis vabzdžių polimorfizmas, kuris
  • yra susijęs su kastiniu polietizmu. Polietinės grupės nariai paprastai
  • savo sandara, fiziologija ir elgsena yra prisitaikę savo funkcijoms atlikti.
  • Pvz., kareiviai paprastai būna didesni, stambesnėmis galvomis ir žandais, kai
  • kurių rūšių - turi specialias liaukas, kurios padeda apginti lizdą.

   

  • Ekologinis polimorfizmas. Susijęs
  • su prisitaikymais prie tam tikrų ekologinių sąlygų, prie sąlygų įvairovės. Tai
  • gali būti:


  • laikinis sąlygų kitimas, kai sąlygos skiriasi, pvz.,
  • vasaros pradžioje ir rudenį. Pavyzdžiui, amarų
  • patelės būna sparnuotos ir besparnės.
  • erdvinis kitimas, kai individai gyvena tame pačiame
  • areale, bet skirtingomis sąlygomis. Pvz., vieni medžių viršūnėse, kiti -
  • lapijos apačioje.
 7. 7.       Gyvūnų anabiozė ir simbiozė.
  • Anabiozė – reiškinys, kada
  • organizmo gyvybiniai procesai tiek grįžtamai sulėtėja, kad organizmas atrodo

  • nebegyvas. Pasikeitus sąlygoms organizmo gyvybiniai
  • procesai vėl ima spartėti ir organizmas grįžta į normalios gyvybės būseną
  • (biozę). Anabiozės yra kelios rūšys:

  • ·        
  • Anhidroanabiozė - sukelia vandens kiekio mažėjimas organizme (dehidratacija), besibaigiantis
  • išdžiūvimu. Mažėjant vandens kiekiui biocheminės ir kitos cheminės reakcijos
  • lėtėja, todėl lėtėja ir medžiagų apykaita, kol visiškai sustoja. Vanduo
  • prarandamas sausėjant aplinkai. Sudrėkus aplinkai vanduo vėl ima skverbtis į
  • organizmą, skystėjant  organizmo vidinei terpei vėl
  • aktyvėja medžiagų apykaita. (pvz: kerpės).

  • ·        
  • Krioanabiozė - sukelia
  • žemėjanti kūno
  • temperatūra, besibaigianti ląstelių ir
  • kūno skysčių užšalimu.
  • Atsistačius temperatūrai atsistato ir organizmo gyvybinės funkcijos.

  • ·        
  • Kriptoanabiozė - sukelta
  • vidinių fiziologinių procesų. Organizmas ima gaminti medžiagas, kurios leidžia
  • jam iškęsti nepalankų laikotarpį, kuomet jis neišgyventų dėl šalčio, vandens,
  • šviesos ar maisto stygiaus. Organizmo
  • metabolizmas lėtėja dėl šių gaminamų medžiagų kaupimosi, o ne dėl tiesioginio
  • aplinkos veiksnių poveikio, kaip kitais anabiozės atvejais. (sėklos, cistos, sporos,
  • kiaušinėliai, žiemojančios lėliukės).

   

  • Simbiozė – įvairios
  • skirtingų rūšių organizmų sugyvenimo formos. Du tarpusavyje artimai susiję
  • organizmai, gyvendami simbiozėje, teikia vienas kitam naudą. Skiriamos šios
  • simbiozės formos:

  • ·        
  • Parazitizmas – gyvena kitų sąskaita ir
  • sukelia jo funkcijų susilpnėjimą ar žūtį. Daugelis vienaląsčių, kirmėlių
  • ir nariuotakojų
  • gyvena parazitiškai.

  • ·        
  • Komensalizmas – kai vienas iš to turi
  • naudos, o kitas nei naudos, nei žalos. Pvz., mėšlavabaliai maitinasi galvijų
  • mėšlu.

  • ·        
  • Mutualizmas – kai abi sąveikaujančios
  • pusės iš to turi naudos. Gyvūnų pasaulyje ryškiausiais mutualizmo pavyzdys –mūsų
  • organizmuose gyvenančios bakterijos gauna maistą, o mums gamina vitaminus.
 8. 8.       Gyvūnų prisitaikymas prie aplinkos.
  • Adaptacija -
  • evoliucinis procesas, kurio metu populiacija geriau prisitaiko prie aplinkos. 
  • Šis procesas vyksta per kelias kartas[3] ir yra
  • vienas iš pagrindinių biologijos reiškinių. Tai taip pat vadinama genotipine
  • adaptacija.

  • Prisitaikymo procesas, vykstantis kiekviename individe per visą jo
  • gyvenimą, kurio dėka organizmas įgyja atsparumą išorinės aplinkos veiksniams ir
  • tokiu būdu gali gyventi sąlygomis, kuriose anksčiau negalėjo gyventi, spręsti
  • tuos savo gyvybinės veiklos uždavinius, kokių anksčiau negalėjo išspręsti,
  • vadinamas fenotipine adaptacija.

  •   Adaptacija padeda organizmams
  • išlikti jų ekologinėse nišose. Adaptacijos metu gali atsirasti
  • nauji struktūriniai, elgesio ar fiziologiniai bruožai.

  •  
  • Gyvūnai turi tam tikrą dangą (odą, sparnus, žvynus), kvėpavimo sistema
  • prisitaikiusi prie gyvenamosios aplinkos (vandenyje gyvenantys turi žiaunas,
  • sausumoje plaučius, paukščiai oro maišus). Kad 
  • būtų mažesnė konkurencija, vieni maitinasi naktį, kiti dieną. Vieni veda
  • gyvus jauniklius, kiti deda kiaušinius ar jų palikuonys turi pereiti metamorfozę.
  • Lytėjimo organai pas vienus išsivystę geriau, pas kitus prasčiau ir t.t.

   

  • Prisitaikymo prie aplinkos
  • pavyzdys:

  • Mimikrija – reiškinys, kai organizmas
  • savo spalva ir
  • forma yra panašus į kitos rūšies organizmą arba negyvą daiktą, dėl ko jo
  • gebėjimas išgyventi būna didesnis. Tai specialus prisitaikymao būdas, kai augalas arba gyvūnas (mėgdžiotojas)
  • supanašėja su kitu augalu, gyvūnu ar kitokiu objektu (modeliu).
  • Mimikrija padeda gyvūnams apsisaugoti nuo plėšrūnų
  • arba plėšrūnams suklaidinti grobį.

  • Gyvenimas stepėse:
  • gyvenimas stepėse pavojingas, nes yra mažai vietų pasislėpti, todėl  daugelis augalėdžių laikosi kaimenėmis.
  • Dauguma gyvūnų, kurie gyvena stepėse yra greiti bėgikai. Kai kurie gyvūnai
  • slepiasi rausdamiesi po žeme. Žole mintančių gyvūnų skrandis yra pritaikytas
  • suvirškinti celiuliozę.

  • Gyvenimas dykumose.
  • Dykumose gyvenantys gyvūnai prisitaikę taupyti vandenį: jo praranda labia mažai
  • su šlapimu, išmatomis, per odą bei kvėpuojant. Be to, dykumų rūšys labia
  • atsparios dehidratacijai. Dykumų gyvūnai prisitaikę kaupti maistą, kai kurie
  • slepia maistą, kaupia maistą organizmo viduje, pvz.: kupranugaris.
  • Prisitaikymas prie kaitros: šviesus kailis, aktyvumas naktį.

  • Gyvenimas atogrąžų miške.
  • Dauguma gyvena medžiuose. Atogrąžų miškuose gausu užsimaskavusių ir kitų
  • išvaizdą pamėgdžiojančių gyvūnų.

  • Gyvenimas vidutinio
  • klimato miškuose. Žeimą vabzdžialesiai paukščiai migruoja į šiltesnius kraštus,
  • o gyvūnai arba kaupia maisto medžiagas, arba užmiega žiemos miegu.

  • Gyvenimas kalnuose.
  • Žinduolių, gyvenančių kalnuose, kraujyje kopiant aukštys didėja eritrocitų
  • skaičius, kad būtų geriau aprūpinamas organizmas deguonimi.

  • Gyvenimas poliarinėse
  • srityse. Kad neužšaltų daugelio šaltakraujų rūšių kraujyje yra baltymų, kurie
  • pažemina užšalimo temepratūrą. Kailis ir plunksnos – izoliacinė priemonė nuo
  • šalčio. Riebalų sluoksnis taip pat apsaugo nuo šalčio. Ruoniai, kad nepritrūktų
  • deguonie,s ruošiasi kvėpavimo eketes.

  • Gyvenimas gėluose
  • vandenyse. Tėkmės įveikimas: srauniose upėse gyvenantiems gyvūnams tenka nuolat
  • kovoti su tėkme. Tai daroma laikantis prie dugno, sulyginant savitą greitį su
  • upės tėkmės greičiu.
 9. 9. Sarkodiniai. Amebos, jų parazitiškumas ir praktinė
  reikšmė. 
  Karalystė. Gyvūnai

  Subkaralystė. Vienaląsčiai

  Tipas. Sarkodiniai

   

  •  Sarakodinių
  • būdingas judėjimo organas – pseudopodijos. Jos gali būti: lobopodijos
  • (plačios), filopodijos (siūliškos), rizopodijos (šakotos), aksopodijos (kietos,
  • standžios). Dauguma sarkodinių ne plaukioja, o šliaužioja dugnu ar vandeniniais
  • augalais. Visi sarakodiniai minta heterotrofiškai. Minta bakterijomis,
  • dumbliais ir kitais smulkiais organizmais. Turi virškinančiąsias vakuoles, o
  • gėlavandeniai sarkoidiniai ir pulsuojančiąsias vakuoles. Paplitę vandens
  • telkiniuose ir dirvožemyje, taip pat yra parazitinių. Ląstelės forma nepastovi,
  • tik kai kurios rūšys turi pastovų kiautą. Pelikulės nėra. Priklausomai nuo
  • rūšies gali turėti vieną ar kelis branduolius. Dauginasi daugiausiai skildami
  • pusiau.

  • Tipas skirstomas į potipius : spinduliuočiai ir
  • šakniakojai.

  • Šakniakojų potipis skirstomas į 3 būrius : tikrąsias amebas, kiautines amebas ir
  • foraminiferus.

  • Potipis:
  • Spinduliuočiai

  • Turi mineralinį skeletą ir aksopodijas. Dauginasi nelytiniu,
  • rečiau – lytiniu būdu.

  Potipis:Šakniakojai

  • Neturi pastovios kūno formos arba
  • turi kriauklelę, gali turėti lobopodijas rizopodijas ar filopodijas.

  Klasė: Amebos

  • Jų pseudopodijos – lobopodijos, filopodijos. Turi vieną ar
  • daugiau branduolių. Paplitusios dažniausiai gėluose vandenyse, rečiau jūroje,
  • dirvoje ar parazitinės. Dauginasi tik dalijimosi pusiau būdu.

  Būrys: Tikrosios amebos

  • Plikos, neturinčios kiauto amebos.
  • Minta fagocitozės ir pinocitozės būdu. Maisto dalelę apgaubia pseudopodija ir
  • įtraukia į vidų, kur maistas suvirškinamas virškinamosios vakuolės pagalba.
  • Dažniausiai turi 1 branduolį. Dauguma amebų yra mikroskopinės. Taip pat
  • nevengia vandens, užteršto organinėmis medžiagomis.

  • Sutinkamos tiek pas bestuburius,
  • tiek pas stuburinius. Bestuburiai: žieduotosios kirmėlės ir nariuotakojai.
  • Didelę žalą padaro amebos, kurios parazituoja pas bites. Stuburiniai: žuvys,
  • varliagyviai, ropliai, žinduoliai, pas paukščius – retai. Iš roplių
  • pavojingiausios gyvatėms, nes sukelia žarnyno uždegimą.

  • Dizenterinė ameba. Ji parazituoja žmogaus storojoje
  • žarnoje. Gali būti vegetatyvinės formos arba cista. Vegetatyvinės formos mažoji
  • (forma minuta) ir didžioji (forma magna). Forma minuta žmogui nepavojinga.
  • Dizenterine ameba užsikrečiama prarijus cistų , organizmo imunitetui
  • susilpnėjus forma minuta virsta forma magna, kurios proteolitiniai fermentai
  • suardo žarnyno sieneles ir skverbiasi gilyn į audinius, patenka į kraujotakos
  • sistemą ir pradeda naikinti eritrocitus. Iš kraujotakos sistemos gali patekti į
  • kitus organus ir juos pažeisti. Forma magna gali virsti forma minuta, o ši
  • žarnyne virsta cista ir ciklas prasideda iš naujo. Liga amebinė dizenterija
  • Lietuvoje reta.

  • Didžioji ameba (ameba protėjas). Gyvena
  • organinėmis medžiagomis užterštuose stovinčiuose vandenyse. Neturi pastovios
  • kūno formos.

  Būrys: Kiautinės amebos

  • Būdingas išorinis skeletas arba
  • kriauklė. Joje būna angelių, pro kurias ameba gali iškišti pseudopodijas (
  • lobopodijas ar filopodijas). Lieutuvoje paplitusios Arcella, Difflugia ir
  • Euglypha gentims priklausančios rūšys.

  • Kriaukliškoji diflugia. Ji paplitusi stovinčiuose, organinėmis
  • medžiagomis užterštuose vandenyse. Difflugia piritformis turi kriaušės formos
  • kiautelį, kuris sudarytas iš smėlio smiltelių ir visas yra užpildytas
  • citoplazma. Kiautelyje yra angelė pseudopodijoms iškišti.

  Būrys. Foraminiferai

  • Foraminiferai – jūriniai gyvūnai.
  • Panašūs į kiautines amebas, tačiau turi rizopodijas. Jų kriauklė dažnai
  • sudaryta iš keleto dalių – daugiakamerinė, gali būti lazdelės ar ąsotėlio
  • pavidalo. Kriauklė sunki, todėl foraminiferai daugiausia – bentosiniai gyvūnai.
  • Dauginasi dalijimosi būdu.
 10. 10.     
  Žiuželiniai,
  jų biologija, įvairovė ir sukeliamos ligos.
  Karlystė. Gyvūnai.

  Subkaralystė. Vienaląsčiai

  Tipas. Žiuželiniai

   

  •   Žiuželiniais
  • vadinami pirmuonys, kurių judėjimo organoidai yra žiuželiai. Kūnas įvairios
  • formos: ovalinės, rutulinės ar verpstės formos. Judėjimo organoidai – siūliški
  • žiuželiai, kurių kiekis gali būti įvarius, dažniausiai 1-2, bet gali būti ir
  • daugiau. Žiuželinių pirmuonių kūnas susideda iš protoplazmos ir paprastai vieno
  • branduolio. Protoplazma skirtosmą į: išorinį sluoksnį - ekotoplazmą( tankus,
  • skaidrus); vidinį sluoksnį - endoplazmą (skystesnis, turintis intarpų).
  • Žaliosios euglenos ir tripanozomų išorinis ektoplazmos paviršius sudaro
  • tankesnį, bet lankstų ir elastingą apvalkalą – pelikulę. Ji leidžia gyvūnui
  • lankstyti kūną, palaiko formą. Žiuželiniai gali būti autotrofai, heterotrofai
  • ir miksotrofai. Chromatoforus turintys žiuželiniai vadinami augaliniais
  • žiuželiniais, o jų neturintys – gyvūniniais žiuželiniais. Judrių augalinių
  • žiuželinių būdingas organas – stigma (raudonų pigmentų sankaupa, padedanti
  • judėti į šviesą). Žiuželinių gyvūnų rezervinės atsargos yra glikogenas ir
  • riebalų lašeliai. Pulsuojančioji vakuolė – pašalina vandens perteklių ir skystus
  • medžiagų apykaitos produktus. Atėjus nepalankioms gyvenimo sąlygoms pirmuonys
  • sudaro cistas. Dauginimasisi. Gali būti lytinis ir nelytinis. Labiau paplitęs
  • nelytinis. Nelytinis dauginimasis: dalijasi pusiau. Jis prasideda mitotiniu
  • branduolio dalijimusi, po kurio seka išilginis ląstelės dalijimasis,
  • prasidedantis nuo priekinio kūno galo.

  •   Tipas skirstomas į
  • du potipius : augalinius žiuželinius ir gyvūninius žiuželinius.

  • Potipis:Augaliniai
  • žiuželiniai

  • Potipiui priskiriami autotrofiniai ir miksotrofiniai
  • žiuželiniai, turintys chromatoforus. Juose gali būti ne vien chlorofilas, todėl
  • jie gali būti gelsvi, rudi, auksiški, melsvi, žali.

  Klasė:Eugleniniai:

   

  • Dauguma
  • eugleninių turi chromatoforus ir minta fotosintezės būdu šviesoje, o
  • heterotrofiniu būdu – tamsoje. Eugleninių kūnas padengtas pelikule. Eugleniniai
  • paprastai turi vieną žiuželį kūno priekyje.

  • Atstovas - žalioji euglena. Žalioji
  • euglena yra verpstės formos. Iš išorės ji padengta pelikule. Visa citoplazma
  • pripildyta ovalių ir pailgų žalių kūnelių – chromatoforų, kuriuose yra smulkūs
  • chrolorfilo grūdeliai. Fotosintezės produktas – paramilas. Žalioji euglena turi
  • branduolį, kurio viduje yra mažas branduolėlis. Žiuželis citoplazmoje prasideda
  • dviem bazaliniais kūneliais. Euglena turi stigmą (raudoną akutę), kuria jaučia
  • šviesą. Ji minta miksotrofiškai, dieną vykdo fotosintezę, o naktį minta
  • heterotrofiškai. Euglenomis minta plėšrūs pirmuonys ir smulkūs vėžiagyviai.

   

  Klasė:Maurakuliniai:

   

  • Maurakulis
  • išsiskiria tuo, kad sudaro kolonijas. Kolonijoje ląstelės nėra vienodos.
  • Dauguma ląstelių kolonijoje yra smulkios ir negalinčios daugintis, jos atlieka
  • kolonijos judėjimo, maitinimosi ir kitas funkcijas. Somatinių ląstelių sandara:
  • kriaušės formos, turi chromatoforą, branduolį, stigmą, dvi pulsuojančias vakuoles
  • ir du žiuželius. Iš vegetatyvinių ląstelių susidaro naujos dukterinės ląstelės.
  • Iš ląstelių panašių į vegetatyvines, išsivysto generatyvinės ląstelės –
  • gametos.

   

  Potipis: Gyvūniniai žiuželiniai

   

  • Tai
  • žiuželiniai, neturintys chromatoforų. Minta heterotrofiniu būdu. Kai kurie
  • artimi augaliniams žiuželiniams. Būdingas parazitinis gyvenimo būdas. Dauguma
  • turi vieną branduolį.

   

  Klasė: Primityvieji žiuželiniai

  • Dažniausiai
  • šiam būriui priklauso organizmai, turintys labai didelę patogeninę reikšmę. Jų
  • tarpe daug žmogaus ir gyvūnų kraujo parazitų (tripanosomos ir leišmanijos)

  • Minta
  • saprofitiškai ir turi didelę reikšmę, valydami vandenį nuo puvimo produktų.

   

   

   

  Būriai:

  • Bodonidos: Būdinga kriaušės
  • forma, dažniausiai turi du žiuželius, branduolys vienas. Jos parazituoja žuvims
  • pažeisdamos kūno dangą, taip pat gali pažeisti žiaunas. Ypač jautrios
  • karpiažuvės. Lietuvos vandenyse aptinkamas žuvų ektoparazitas.

   

  • Tripanozomos: Tripanozomos yra
  • parazitai gyvenantys žmogaus ar įvairių gyvulių kraujyje, limfoje ir stuburo
  • smegenų skystyje. Pas stuburinius dažnai parazituoja raguočių, kupranugarių ar
  • arklių organizmuose. Parazituoja ir pas bestuburius. Būdinga tai, kad turi
  • vieną ar du šeimininkus. Daugiausiai paplitę Afrikoje ir Azijoje. Jie yra
  • bespalviai vepstiškos formos žiuželiniai. Juos dažniausiai perneša
  • kraujasiurbiai vabzdžiai ar erkės. Tripanozomos kraujyje ar plazmoje iriasi
  • žiuželiu ir banguojančia membrana.Kūnas pailgas. Žiuželis prasideda netoli
  • užpakalinio galo tam tikru kūneliu – kinetoplastu. Mitybos organelių tripanozoma
  • neturi, gyvendama kraujo plazmoje, ji ima maistą difuziškai visu kūno
  • paviršiumi.

   

  • Trypanosoma
  • gambiense – afrikinės žmogaus miegligės sukelėjas, paplitęs centrinėje
  • Afrikoje. Šiuos pirmuonis perneša kraujasiurbė musė Cė Cė, jie parazituoja žmogaus
  • kraujyje ir smegenų skystyje. Miegligė yra sunkus ir ilgalaikis žmogaus
  • susirgimas, kuris negydomas baigiasi mirtimi.

  • Trypanosoma equiperdum sukelia arklių kergimo ligą, tai
  • pailgos formos pirmuonis.

  • Trypanosoma
  • cruzi yra Čagaso ligos sukėlėjas, kuri yra paplitusi Pietų Amerikoje, ją
  • perneša blakė. Blakės aktyvios naktį, kuomet maitinasi žmogaus ar gyvūnų
  • krauju. Tripanosoma patekusi į blakės žarnyną intensyviai dauginasi ir per
  • virškinamąjį traktą patenką į aplinką. Žmogus ir kiti gyvūnai užsikrečia per
  • įvairius odos pažeidimus. Ji gali pažeisti įvairių organų audinius (išskyrus
  • kraujotakos sistemą). Negydoma ši liga mirtina.

   

  Gentis: Leišmanijos

   

  • Leišmanijos
  • yra žmogaus ir gyvulių viduląsteliniai parazitai. Leišmanijos yra mažos
  • ląstelės be žiuželio, bet turinčios blefaroplastą. Jas platina dvisparniai
  • vabzdžiai – moskitai. Daugiausiai paplitusios tropinio klimato kraštuose. Leišmanijos
  • skirstomos į dvi grupes:

  • 1.       Parazituojančios
  • odoje

  • 2.       Parazituojančios
  • vidaus organuose

  • Sukelia leišmanozes. Ligos pradžioje pastebimi įvairūs
  • odos išopėjimai ir pažeidimai. Negydant – mirštama.

  • Leishmania
  • tropica sukelia Rytų opą, ši liga paplitusi Vidurinėje Azijoje. Ji įsikuria
  • makrofaguose ir kapiliarų sienlių ląstelėse. Jos ardo ląsteles, sukeldamos odos
  • išopėjimus. Rytų opos sukėlėjų pernešėjai yra moskitai, leišmanijos dauginasi
  • moskitų žarnose.

   

  Klasė:Daugiažiuželiniai

  • Bespalviai
  • pirmuonys, turintys 4 ar daugiau žiuželių. 
  • Jie daugiausiai yra įvairių gyvūnų ir žmogaus žarnyno parazitai. Žmogaus
  • užkrėtimas žarnyno parazitais įvyksta prarijus cistų. Sukelia viduriavimą. Kai
  • kurie turi daug branduolių. Turi ašinę lazdelę, kuri turi skeleto reikšmę.

  • Trichomonas
  • gyvena storojoje žmogaus žarnoje.

   

  Klasė: Opalinos

  • Ląstelę
  • dengia į blakstienėles panašūs žiuželiai. Turi daug branduolių. Vystosi varlių
  • kloakuose. Nepatogeniniai organizmai.

   
 11. 11.Sporagyviai, jų biologija, įvairovė ir reikšmė
  gyvulininkystėje
  Karalystė. Gyvūnai

  Subkaralystė. Vienaląsčiai

  Tipas. Sporagyviai

  • Endoparazitai, kurie neturi judėjimo organų. Turi vieną branduolį.
  • Gyvenimo ciklas sudėtingas, nes nelytinį dauginimąsi keičia lytinis. Lytinio
  • dauginimosi metu gametos kopuliuoja ir susidaro zigota. Po dalijimosi (mejozė)
  • zigota apsigaubia apvalkalėliu ir virsta oocista, kurioje vyksta sporogonija
  • (susidaro sporos su sporozoitais). Sporomis pirmuonys plinta. Dažniausiai
  • pirmuonys turi kelis šeimininkus, tačiau sporos gali nesusidaryti, kai
  • pirmuonis perneša vienas šeimininkas (dažniausiai
  • vabzdžiai). Sporozoitas patekę į šeimininko organizmą dauginasi schizogonijos
  • būdu t.y. procesas, kai branduolys suskyla į daug dalių ir kiekviena branduolio
  • dalis apsigaubia citoplazma. Sporagyviai skirstomi į dvi klases.

  Klasė: Gregarinos

  •   Gregarinos -
  • bestuburių parazitai. Prazituoja žarnyne, šalinimo ar lytinių organų latakuose.
  • Daugiausiai užsikrečiai žieduotosios kirmėlės ir nariuotakojai. Gregarinos
  • kūnas susideda iš 3 dalių: epimeritas (turi įvairius kalbiukus prikibti prie
  • žarnyno); protomerito (neturi branduolio); deutomeritas (didžiausia dalis su
  • branduoliu).Turi tvirta pelikulę. Turi mionemų – pluoštų, gebančių susitraukti.
  • Judėjimo organų ir pulsuojačių vakuolių neturi. Maitinasi visu kūno paviršiumi.
  • Endoplazmoje yra glikogeno, kuris naudojamas anaerobiniam kvėpavimui. Gyvūnas
  • užsikrečia, kai į jo žarnyną patenka cista, kurioje būna oocitų. Iš oocitų į
  • žarnyną patenka sporozoitai, kurie iš pradžių gyvena kaip viduląsteliniai
  • parazitai. Išaugę netelpa ląstelėje ir tampa tarpląsteliniais parazitais.
  • Patogeniškumas nėra pilnai įrodytas, vyrauja kelios nuomonės: jos komensalai,
  • jos mutualai, jos išskiria fermetus ir vitaminus, jos endoparazitai
  • (plačiausiai paplitusi nuomonė).

  • Klasė:
  • Kokcidiniai

  • Viduląsteliniai parazitai, turintys lytinį ir nelytinį
  • dauginimąsi. Lytiniam dauginimuisi būdinga oogamija. Jos priklauso du būriai:

  Būrys: Kokcidijos

  • Sukeliama liga kokcidiozė, ja serga įvairūs naminiai ir
  • laukiniai gyvūnai. Naminiai: triušiai, veršeliai, paukščiai (ypač jauni).
  • Kokcidijos retai aptinkamos žuvų ir varliagyvių žarnyne. Parazituoja ir
  • bestuburiuose. Jos parazituoja žarnų epitelio ląstelėse, rečiau inkstuose,
  • kepenyse. Dažniausiai kokcidiozes sukelia Eimerio ir Izospora genties
  • kokcidijos. Kokcidijų ląstelės be pelikulės, turi struktūras vadinamas
  • konoidais, kurie suteikia atramą kokcidijai patekus į šeimininko žarnyną.
  • Dažniausiai jie būna ląstelės priekinėje dalyje. Dar turi roptriją, kuri
  • išskiria medžiagas, ardančias šeimininko ląstelės sienelę. Kokcidijų vystymosi
  • ciklą sudaro 3 etapai:

  • 1.   
  • Nelytinis dauginimasis t.y. schizogonija
  • – vyksta šeimininko žarnyno epitelio ląstelėse.

  • 2.   
  • Lytinis daugninmasis t.y. gametogonija –
  • susformuoja mikro ir makrogametos. Joms susiliejus susidaro zigota. Vyksta
  • šeimininko organizme.

  • 3.   
  • Sporogonija t.y. oocistų ir sporozoitų
  • susidarymas. Šis procesas vyksta išorinėje aplinkoje.

  •   Kokcidijomis
  • užsikrečiama, kai į šeimininko žarnyną patenka oocistos, iš kurių išsilaisvina
  • sporozoitai. Jie skverbiasi į žarnų ląsteles ir čia intensyviai dauginasi
  • (schizogonijos būdu) ir susiformuoja merozoitai. Žarnų ląstelė prisidauginus
  • daug merozoitų plyšta ir jie skverbiasi į kitas ląsteles, kuriose vėl dauginasi
  • schizogonijos būdu. Vėliau prasideda antrasis etapas t.y. gametogonija. Dalis
  • merozoitų virsta mikrogametomis, o kita dalis – makrogametomis. Susiliejus
  • mikro ir makro gametoms susidaro zigota, kuri apsigaubia apvalkalu ir virsta
  • oocista ( oocistos rinkinys – diploidinis, o kitų – haploidinis). Tokia oocista
  • - invazinė. Kiekviena kokcidijų rūšis specifiška gyvūnui.

  •   Toksoplazmozė.Sukelia:
  • toksoplazma gondii. Toksoplazmozė yra stuburinių gyvūnų ir žmogaus liga. Ji
  • pažeidžai nervų sistemą, vidaus organus ir akis. Dažnai neturi simptomų. Ši
  • toksoplazmozė egzistuoja 3 pavidalais: endozoitų (vegetatyvinė forma), cistų ir
  • oocistų pavidalu. Endozoitai parazituoja šeimininko audinių ląstelėse.
  • Gyvybiniame cikle egzistuoja du šeimininkai. Galutinis šeimininkas – kačių
  • šeimos atstovas, tarpinis – daugelis stuburinių. Jie užsikrečia per maistą,
  • kuris būna užkrėstas oocistomis. Iš oocistų tarpinio šeimininko žarnyne
  • išsilaisvina sporozoitai – jie patenka į žarnų epitelio ląsteles arba audinius,
  • kuriuose virsta endozoitais. Jie dauginasi pumpuravimo būdu. Audiniuose
  • endozoitai kaupiasi ir gali patekti į kraujotakos sistemą ir parazituoti:
  • kepenyse, inkstuose, plaučiose. Čia endozoitai dauginasi schizogonijos būdu. Susidariusius
  • sankaupoms, jos apgaubiamos dangalu ir formuojamos cistos su daugybe
  • toksoplazmų. Šis dauginimasis vyksta lėtai ir daugelį metų toksoplazmos gali
  • išlikti gyvybingos. Toksoplazmos lokalizuojasi CNS, akyse, rečiau kepenyse ar
  • širdyje. Gyvybiniame cikle kačių atstovai užsikrečia suėsdami užkrėstas peles,
  • paukščius.  Kačių žarnyne endozoitai
  • išsilaisvina iš cistų ir patenką į kraujotakos bei limfines sistemas. Iš
  • kraujotakos sistemos jos nunešamos į įvairius organus, kur dauginasi nelytiniu
  • būdu (pumpuruojasi). Čia pasidauginusios vėl patenka į žarnyną, kur dauginasi
  • schizogonijos būdu. Vėliau prasideda gametogonija ir susidaro oocistos, kurios
  • su išmatomis patenka į aplinką. Toksoplazmozė būna: įgyta, kai užsikrečia
  • suaugęs organizmas; įgimta, kai užsikrečia vaisius per motinos placentą.

  • Būrys: Kraujiniai
  • sporagyviai

  • Tai sporagyviai, parazituojatys kraujyje. Jų šeimininkai
  • žinduoliai, paukščiai ir ropliai. Nelytinis ir lytinis šių pirmuonių
  • dauginimasisi vyksta skirtinguose šeimininkuose. Lytiškai dažniausiai dauginasi
  • uodų ar mašalų organizmuose.Stuburiniai – tarpiniai šeimininkai, nes čia
  • parazitai dauginasi nelytiniu būdu.

  • Pagrindinis kraujinis sporagyvis – maliarinis plazmodijus.
  • Jis yra maliarijos sukėlėjas. Maliarijos rūšys: 3 dienų, 4 dienų, tropinė.
  • Maliarijos vystymuisi reikalinga 2 šeimininkai. Vienas iš jų žmogus ar stambus
  • gyvūnas (tarpinis šeimininkas). Jame maliarinis plazmodijus dauginasi nelytiniu
  • būdu. Galutinis šeimininkas – maliarinis uodas (dvisparnis vabzdys), kuriame
  • dauginasi lytiniu būdu. Maliariniu plazmodijumi užsikrėtęs maliarinis uodas
  • siurbia žmogaus kraują ir su seilėmis į žmogaus organizmą patenka sporozoitai.
  • Jie prasiskverbia į kraujotakos sistemos, kepenų ir kitas ląsteles. Kepenų
  • ląstelėse vyksta schizogonija ir susiformuoja merozoitai. Dalis jų skverbiasi į
  • naujas kepenų ląsteles, kita dalis – į eritrocitus. Eritrocituose merozoitai
  • auga, jų prisidaugina tiek, kad eritrocitas plyšta. Tada toksinės medžiagos
  • patenka į kraują ir žmogų ištinka maliarinis priepuolis ( apie 40 laipsnių
  • temperatūra). Vėliau merozoitai skverbiasi į eritrocitų ląsteles, temeperatūra
  • vėl nukrenta, ir vėl prisidauginus – vėl pakyla. Iš merozoitų susiformuoja
  • mikro ir makrogametocitai, kurie lokalizuojasi arti odos. Tokio žmogaus kraują
  • siurbdamas maliarinis uodas užsikrečia gametocitais. Uodo žarnyne susiformuoja
  • mikro ir makro gametos, kurios kopuliuoja ir susidaro zigota. Ji vadinama
  • ookinete. Ji įsiskverbia į uodo žarnyno ląsteles ir virsta oocista. Oocistoje
  • susidaro šimtai sporozoitų. Jai plyšus, sporozoitai patenka į uodo hemolimfą ir
  • susikaupia seilių liaukosei Ciklas gali prasidėti iš naujo. Maliarija
  • daugiausiai paplitusi Afrikoje. Azijoje ir Lotynų Amerikoje. Lietuvoje
  • užfiksuoti tik įvežtiniai maliarijos atvejai.

  Būrys:Piroplazmos

  • Piroplazmos yra naminių gyvulių kraujo elementų parazitai,
  • bet jie dauginasi ne schizogonijos būdu, o skildami pusiau. Piroplazmų nešėjai
  • – kraujasiurbės erkės.

  • Babezija – galvijų babeziozės (piraplazmozės) sukėlėjas.
  • Babezijos parazituoja galvijų eritrocituose. Jas perneša ganyklinė erkė.
  • Sergant šia liga, galvijui išsivysto mažakraujystė, o iš eritrocitų išėjęs
  • hemoglobinas pašalinamas su krauju. Piroplazmozės patenka į erkių kiaušinius,
  • po to į lervas ir vėliau į nimfas. Tik suaugusios erkės seilių liaukose koncentruojasi
  • sporogonijos būdu susidariusios piroplazmos, kurios patenka į naują organizmą
  • erkei įkandus.
 12. 12.     Miksosporidijos, jų biologija ir reikšmė.
  Mikrosporidijos – vabzdžių parazitai, jų reikšmė.
  Tipas: Knidosporidijos

  • Parazitiniai pirmuonys. Nesidaugina lytiškai. Sporos –
  • daugialąstės. Jungia dvi klases.

                  Klasė: Miksosporidijos

  •   Žuvų, rečiau
  • varliagyvių ir roplių parazitai, turintys sudėtingas sporas.

  •   Daugiabranduolės,
  • branduoliams būdinga diferencijacija į mikro ir makrobranduolius. Jų gyvenimo
  • ciklas vyksta šeimininko organizme. Miksosporidijos dauginasi lytiniu ir
  • nelytiniu būdu, šeimininkas užsikrečia prarijęs sporų. Šeimininko organizme
  • sporų dangalas išnyksta ir šie pirmuonys patenka į parazitavimo vietas –
  • raumenis, poodinį riebalinį sluoksnį ir kt. Miksosporidijos daugiausiai žuvų
  • parazitas ir parazituoja lydekų šlapimo pūslėje, tačiau nėra joms ypač
  • patogeniškas. Miksosporidijų rūšis, parazituojanti karpių šlapimtakiuose ypač
  • dažna karpių žuvimo priežastis. Jomis gali būti užsikrėtę gūžliai, jų organizme
  • miksosporidijos lokalizuojasi akyse ir žiaunose.Miksosporidijų gentis Myxobolus
  • paplitusi pas karpiažuves. Šie parazitai lokalizuojasi raumenyse ir poodiniame
  • sluoksnyje, kur sudaro gumbus. Žuvys užsikrėtusios šiomis miksosporidijomis –
  • žūsta. Gentis Myxosoma parazituoja pas lašišines žuvis, pažeisdamos kaulinį ir
  • kremzlinį audinius, dėl ko žuvys praranda pusiausvyrą, gali išsikraipyti
  • kaulai. Šie pirmuonys padaro daug žalos žuvininkystei, ypač tvenkininei.

  • Tipas:
  • Mikrosporidijos

  • Labai smulkūs, viduląsteliniai parazitai. Dažniausiai
  • parazituoja įvairius vabzdžius. Jos lokalizuojasi žarnyno ląstelėse, iš kur
  • gali patekti į hemolimfą ir kitus organus. Jos pavojingos šilkverpiams t.y. jų
  • vikšrams ( ant jų atsiranda juodos dėmės ir dėl to jų žūva). Taip pat jos
  • parazituoja bites, sukeldamos bičių baltąjį viduriavimą. Nuo jo žūva visa bičių
  • šeima. Yra kopūstinio baltuko parazitas, tai bandoma panaudoti kovoje su
  • baltuku. Dėmėtąją šilkverpių ligą sukelia mikrosporidija Nosema bombycis. Tai
  • viduląsteliniai parazitai. Šilkverpio vikšrai užsikrečiai prarydami sporas su
  • maistu.Ši liga atneša didelių nuostolių šilko pramonei.
 13. 13.Infuzorijų sandara, dauginimasis ir reikšmė
  galvijų mityboje
  Tipas: Blakstienuotieji

  Klasė: Infuzorijos

  • Infuzorijos – aukščiausios organizacijos
  • pirmuonys. Būdingas judėjimo organas – blakstienėlės. Jos dengia visą ląstelę
  • ir neretai būna išsidėsčiusios tiesiomis linijomis. Blakstienėlės juda
  • sutartinai. Šį judėjimą lemia kinetosomos skersaruožė fibrilė – kinetodesma.
  • Blakstienėlės jaučia išorinį dirginimą Būdinga branduolių diferenciacija t.y.
  • dviejų rūšių branduoliai: vegetatyvinis ir generatyvinis. Kūnas ovalus. Gali
  • gyventi pavieniui arba kolonijomis. Burnos įduba, esanti infuzorijos šone ar
  • viršuje, vadinama peristoma, toliau yra burnos anga – cistoma. Maistas
  • pašalinamas per šalinamąją porą. Būdingos pulsuojančios vakuolės. Infuzorijos
  • gali turėti po vieną ar kelis mikrobranduolius (generatyvinius) ir
  • makrobranduolius (vegetatyvinius). Makrobranduolyje gausu DNR su poliplodiniu chromosomų
  • skaičiumi. Be to, čia susidaro iRNR, kurios dalyvauja baltymų sintezėje.
  • Mikrobranduolyje chromosomos prieš dalijimąsi replikuojasi todėl jų skaičius
  • diploidinis. Gali daugintis lytiniu ir nelytiniu būdu. Nelytinis – skilimas
  • pusiau. Mikrobranduolys dalijasi mitotiškai. Makrobranduolio mitozė
  • nepilnutinė. Lytinis dauginimasis – konjugacija. Dvi infuzorijos susiliečia ir
  • išilgai suauga. Atsiranda kanalėlis. Makrobranduolys palaipsniui išnyksta ir
  • susiformuoja haploidiniai mikrobranduoliai. Infuzorijos apsikeičia genetine
  • informacija. Infuzorijos paplitusios jūrose, gėluose vandenyse ir dirvoje.
  • Infuzorija klumpelė.Užterštų vandenų pirmuonis.

  • Žarninė balantidija randama
  • žmogaus plonojoje ir storojoje žarnose. Minta žarnų turiniu, praryja ir kraujo
  • kūnelius. Gali sukleti žarnų uždegimą – kolitą. Ji padengta pelikule, kurios
  • paviršiuje išsidėsčiusios blakstienėlės. Kiaulinė balantidija – kiaulių
  • balantidiozės sukėlėja. Balantidijos dauginasi pasidalindamos pusiau. Sudaro
  • ovalias arba apvalias cistas. Žmonės ir gyvuliai cistomis užsikrečia per
  • užterštą vandenį ir maistą.

  • Galvijų prieskrandžių simbiontinės
  • infuzorijos. Sveikų galvijų prieskrandžio turinyje gausiai randama įvairių
  • infuzorijų. Beuodegė epidinija. Priekiniame kūno gale turi du blakstienėlių vainikėlius:
  • aplinkburninį ir viršutinį, o kūno galas apvalus. Kūno paviršius padengtas
  • pelikule, išvagota išilginių vagelių. Per ląstelės burną ir ryklę maistas
  • patenka į citoplazmoje esančias virškinimo vakuoles. Pailgo didžiojo branduolio
  • galuose yra dvi pulsuojančios vakuolės. Didžiojo branduolio įlinkime guli
  • mažasis branduolys. Galvijų prieskrandžių infuzorijos yra simbiontiniai gyvūnai
  • (simbiozė – tai toks dviejų organizmų sugyvenimas, kai abiems iš to yra
  • naudos). Galvijų prieskrandžiuose infuzorijoms veistis yra tinkama terpė, jos
  • padeda galvijams suvirškinti celiuliozę. Kai infuzorijos žūsta, jų kūnelių
  • baltymus suvartoja galvijo organizmas. Infuzorijų gausumas ir aktyvumas yra
  • galvijo sveikatos rodiklis. Sergančio galvijo prieskrandžiuose infuzorijų mažai
  • arba jos visai nunykusios.

  • Chilodonela. Žuvų parazitai.
  • Apsikrėtusios jomis žuvys žūva, nes šie pirmuonys pažeidžia žuvų žiaunas ir
  • dažnai ant žuvų odos žvynų galima matyti baltas gleives. Jautriausios žuvys –
  • karpiažuvės ir lašišinės.

  • Trichodinos. Žuvų parazitai, kurie
  • pažeidžia odą, ji nukrenta gabalais, nes jos ypač stipriai prisitvirtina prie
  • odos/žvynų, nes turi chitininių kabliukų.

  Klasė: Siurbiančiosios infuzorijos

  • Neturi
  • blakstienėlių, citosomo, sėslios. Turi mikro ir makrobranduolius ir gali
  • konjuguoti
 14. 14.       Plokščiosios kirmėlės. Siurbikių
  biologija ir įvairovė, vystymasis ir praktinė reikšmė
  • Plokščiosios kirmėlės dvišonės
  • simetrijos gyvūnai. Endoparazitai. Jų kūnas plokščias, turi pilvo ir nugaros
  • puses. Kūnas lapo arba juostos formos. Kirmėlių kūno sieneles sudaro odos ir
  • raumenų maišas. Antrinės kūno ertmės – celomo –neturi, visas kūnas užpildytas
  • jungiamuoju audiniu – parenchima. Jos gyvena gėlame vandenyje, jūroje, dirvoje,
  • daug rūšių prazitinės. Priekiniame ir užpakaliniame gale turi prisitvirtinimo
  • organus. Virškinimas: burna, ryklė, žarna (analinės angos neturi). Kvėpavimo ir
  • kraujotakos sistemų nėra. Nervų sistema: priekiniame kūno gale yra poriniai
  • nerviniai mazgai, iš kurių išeina nerviniai kamienai. Šalinimo sistema:
  • protonefridinio tipo.Vamzdeliai, kurių smulkiausios šakos prasideda žvaigždės
  • formos ląstelėse. Lytinė sistema: dažniausiai hermafroditai, turi tame pačiame
  • organizme sudėtingas lytines vyriškas ir moteriškas sistemas. Daugelio
  • vystymasis sudėtingas. Prisitaikymas: turi siurbtukus, kabliukus ir kitus
  • prisitivritinimo organus. Trisluoksniai organizmai sudaryti iš: ektodermos,
  • mezodermos ir endodermos.

  • Klasės: blakstienuotieji,
  • siurbikės, monogenetinės siurbikės, kaspinuočiai, kaspinuotiniai.

                  Klasė:Siurbikės

  •  
  • Jūrinės ir gėlvandenės kirmėlės, kurių pasaulyje yra apie 3000 rūšių.
  • Kūnas plokščias, pailgas. Kūną dengia virpamasis epitelis.Virškinimo sistemą
  • sudaro priekinė ir užpakalinė aklinos žarnos, burna yra ties kūno viduriu,
  • pilvinėje pusėje. Nuo burnos eina trumpa ryklė. Nervų sistema: kūno priekyje
  • yra pora nervinių mazgų, nuo kurių išilgai kūno eina nerviniai kamienai.
  • Šonuose turi jutimines ląsteles. Turi inversines akis. Šalinimo sistema:
  • protonefridinė, protonefridijos šalina difuzijos būdu į organizmą patekusį
  • vandenį. Lytinė sistema: hermafroditai. Lytinė sistema įvairi, skirtingos
  • gonados ir jų latakai. Dauginasi dažniausiai lytiniu būdu.

  •  
  • Kepeninė siurbikė. Dydis: 3-5 cm. Kūnas lapelio formos, plokščias. Turi
  • du siurbtukus: burninį ir pilvinį. Kūną dengia odos ir raumenų maišas.
  • Kraujotakos ir kvėpavimo sistemų neturi. Šalinimo sistema būdinga plokščiosioms
  • kirmėlėms. Nervų sistema ganglijinio tipo. Virškinimo sistema: burna, nedidelė
  • ryklė, žarna, analinės angos neturi. Hermafroditai (porinės sėklidės ir
  • neporinės kiaušidės). Į kiaušintakį atsiveria trynio liaukos kanalas ir
  • liaukinio maišelio – Meliso kūnelio – kanalas. Meliso kūnelis išskiria
  • medžiagas, iš kurių susidaro kiaušinėlio apvalkalas.Vystymosi ciklas: du
  • šeimininkai: galutinis ir tarpinis. Galutiniame šeimininke (žmogus, žolėdžiai
  • gyvūnai) parazituoja kepenyse ar tulžies latakuose. Tarpinis šeimininkas –
  • moliuskas (mažoji kūdrinukė). Kiaušinėliai patekę į aplinką turi patekti į
  • vandenį. Vandenyje iš kiaušinėlio išsivyto lerva – miracidija (judri, plaukiojanti
  • vandenyje, kūno priekyje liauka su fermentais, jų pagalba ardo kūrinukės
  • audinius ir patenka į kepenis). Kepenyse miracidijos virsta sporocista, vėliau
  • – redija ir cerkarija. Cerkarija judri ir pasišalina iš kūdrinukės organizmo.
  • Plaukioja vandenyje, prisitvirtina prie vandens augalų ir virsta adoleskarija.
  • Augalų su adoleskarijomis suėdusiame gyvūne susiformuoja stadija – marita
  • (invazinė), iš kurios išsivysto suaugusi kepeninė siurbikė.

  •  
  • Lancetinė siurbikė. Parazituoja avių, galvijų ir kitų žinduolių
  • kepenyse. Galutiniai šeimininkai: galvijai, žolėdžiai gyvūnai. Jų tulžies
  • latakuose parazituoja suagusios Lancetinės siurbikės. Tarpiniai šeimininkai –
  • sausumos pilvakojai moliuskai. Papildomas šeimininkas – skruzdėlės. Lancetinė
  • siurbikė 0,5-1,2 cm dydžio. Lanceto formos. Turi burninį ir pilvinį siurbtukus.
  • Analinės angos nėra, nesuvirškinti maisto likučiai pašalina pro burną. Šalinimo
  • sistema: protonefridinio tipo. Hermafroditai. Vyriška ir moteriška lytinės
  • sistemos gerai išsivysčiusios. Vyriška sistema: porinės sėklidės, sėklatakiai
  • ir sėklos ištekamasis kanalas, lytinė anga ciruse. Moteriška sistema: neporinė
  • kiaušidė, kiaušintakis su sėklos priimtuvu, gimda, lytinė angelė šalia ciruso.
  • Turi trynio liauką ir Meliso kūnelį. Vystymosi ciklas. Iš galutinių šeimininkų,
  • per tulžies latakus siurbikės kiaušinėliai nukeliauja į žarnyną, o iš jo yra
  • pašalinami su išmatomis. Kiaušinėliai patenka į dirvą ir jei yra tinkamos
  • sąlygos, pradeda vystytis. Tokius kiaušinėlius prarija tarpinis šeimininkas –
  • sausumos sraigė. Jos organizme iš kiaušinėlių išeina lerva – miracidija, kuri
  • prasikverbia į kepenis ir virsta sprocista. Iš jų vystosi redijos, o vėliau –
  • cerkarijos. Jos iš moliusko kepenų keliauja į plaučius. Iš čia cerkarijų
  • kamuolėliai – sudėtinės cistos – patenka į aplinką, kur jas suėda skruzdėlės.
  • Jų pilvelyje cerkarijos virsta metacerkarijomis. Tokią skruzdėlę su augalais
  • suvalgę žolėdžiai užsikrečia lancetinėmis siurbikėmis.

  •  
  • Kraujinė siurbikė. Galutinis šeimininkas – žmogus. Tarpinis šeimininkas
  • – moliuskas. Skirtalytė. Gyvena tropinio klimato kraštuose. Parazituoja
  • kraujagyslėse. Mikroskopinė.

  •  
  • Katinė siurbikė. Galutinis šeimininkas- plėšrieji žinduoliai ir žmogus.
  • Tarpinis – pilvakojis moliuskas. Papildomas – žuvys.

  •  
  • Reikšmė: Siurbikės – endoparazitai. Jos padaro žalos gyvulininkystės
  • ūkiams, užsikrečia laukiniai paukščiai, pvz: antys. Tropikuose ir subtropikuose
  • žmones puola kraujinė siurbikė.
 15. 15.      Kaspinuočių sandara, įvairovė, vystymasis
  ir praktinė reikšmė
  Klasė: Kaspinuočiai

  •  
  • Kūnas – strobilė, sudarytas iš daug narelių – proglotidų. Kūno gale yra
  • galvutė – skoleksas, kuria kaspinuočiai prikimba prie žarnų sienelės. Lytinė
  • sistema kiekviename narelyje. Siurbtukais, kabliukais ar vagelėmis kaspinuotis
  • prisitvirtina prie šeimininko žarnos sienelės. Šalinimo sistema: protonefridijų
  • tipo. Išilgai kūno eina du latakai. Nervų sistema: yra du nerviniai kamienai,
  • kurie prasideda galvutėje esančiame nerviniame mazge. Lytiniai organai: dauguma
  • hermafroditai. Vyriška lytinė sistema sudaryta iš daugybės sėklidžių, kurių
  • trumpi latakai atsiveria į sėklatakius, šie – į sėklos išmetamąjį lataką.
  • Išmetamojo latako gale yra cirusas. Moteriška lytinė sistema sudaryta iš
  • makšties, kiaušintakio, šakotos kiaušidės, turi trynio liauką ir Meliso kūnelį,
  • gimda atsiveria į lytinė kloaką.

  • Jautinis
  • kaspinuotis. Prazituoja žmonių plonojoje žarnoje, o lervos vystosi
  • galvijų raumenyse. Kūnas (strobilė) – 4-10 metrų ilgio. Kūnas suplotas, kaspino
  • pavidalo, sudarytas iš proglotidų, kurie yra nevienodi. Priekyje smulkūs ir
  • trumpi, o gale – kvadratiniai. Priekyje yra skoleksas, žemiau jo – kaklelis,
  • kur auga nauji kūno nareliai. Galvutės sandara: kriaušės formos, 1-2 mm
  • skesmens, turi 4 raumeninius siurbtukus. Kaspinuotis neturi virškinimo
  • sistemos, maitinasi visu kūno paviršiumi. Nesubrendusio narelio sandara:
  • narelis padengtas odos ir raumenų maišu. Viršutinis sluoksnis vadinamas
  • tegumentu. Pro tegumentą įsiubiamas maistas ir jį dengia 3 sluoksniai raumenų:
  • žiedinių, išilginių ir įstrižinių. Kiekvieno narelio šone yra lytinis
  • gumburėlis, kur atsiveria lytinių sistemų kanalai. Šalinimo sistema
  • protonefridinio tipo. Nervų sistema būdinga kaspinuočiams. Lytinė sistema:
  • hermafroditai. Lytinė sistema gerai išvystyta kiekviename narelyje, tačiau
  • paskutiniai kūno nareliai turi tik moterišką lytinę sistemą. Subrendusio
  • narelio sandara: jame gimda užima beveik visą erdvę, o kiti lytiniai organai
  • atrofuojasi. Vystymosi ciklas.Galutinis šeimininkas – žmogus, tarpinis –
  • galvijas. Galvijas su žole suėda kaspinuočio narelius su kiaušinėliais.
  • Virškinimo trakte išsilaisvina onkosfera, kuri chitininiais kabliukais
  • prasiskverbia į kraujagysles. Kraujas onkosferas išnešioja po galvijų kūną:
  • raumenis, širdį, plaučius ir t.t. Čia onkosfera virsta pūslelės pavidalo lerva
  • – viriu (cisticerku).

  • Kiaulinis
  • kaspinuotis. Parazituoja žmogaus plonojoje žarnoje, o lervinė stadija
  • retais atvejais gali apsistoti žmogaus akyse, smegenyse. Tarpiniai šeimininkai:
  • kiaulės, šernai, katės, šunys. Kūno ilgis 2-3 metrai. Nareliai trumpi ir
  • platūs. Galvutės sandara: turi 4 raumeninius siurbtukus ir straubliuką su
  • chitininių dantukų vaininku. Galvutė pereina į trumpą nesegmentuotą kaklelį.
  • Nesubrendusio narelio sandara: Narelis padengtas odos ir raumenų maišu, kurio
  • viršutinis sluoksnis vadinamas tegumentu. Kaspinuotis neturi virškinimo ir
  • kvėpavimo sistemos. Kenkia šeimininkui pasisavindamas dalį maisto medžiagų ir
  • išskirdamas toksiškus medžiagų apykaitos produktus. Šalinimo sistema:
  • protonefridinio tipo. Nervinė sistema būdinga kaspinuočiams. Po visą narelį
  • išsišakoja hermafroditinė lytinė sistema. Kūno ertmių nėra, visus tarpus
  • užpildo parenchima. Moteriška lytinė sistema: kiaušidė su 3 skiltimis, o toliau
  • tokia pat, kaip būdinga kaspinuočiams. Vyriška lytinė sistema būdinga
  • kaspinuočiams. Subrendusio narelio sandara: užpildytas išsišakojusios gimdos,
  • kiti lytiniai organai sunykę. Vystymosi ciklas: subrendęs narelis su
  • kiaušinėliais pasišalina iš žmogaus organizmo. Juos prarija kiaulės arba kiti
  • tarpiniai šeimininkai, kurių žarnyne išeina lervos – onkosferos.Jos patenka į
  • kraujotakos sistemą ir yra išnešiojamos po visą organizmą. Raumenyse iš
  • onkosferų išsivysto viriai (cisticerkai).

  • Echinokokas.
  • Galutinis šeimininkas – šunys, vilkai ir kiti mėsėdžiai, tarpinis šeimininkas –
  • galvijai, kiaulės, žmonės. Echinokoko kūno ilgis 3-5 mm. Galvutė turi 4
  • raumeninius siurbtukus ir straubliuką. Galvutė jungiasi su kūnu kakleliu.
  • Subrendęs tik paskutinis narelis Nesubrendusių narelių lytinė sistema panaši į
  • kiaulinių kaspinuočių, o subrendusiame narelyje būna išsikerojusi gimda.
  • Vystymosi ciklas. Narelius su kiaušinėliais suėda žolėdžiai gyvūnai (žmogus nuo
  • neplautų rankų). Iš kiaušinėlio tarpinio šeimininko žarnyne išeina onkosfera
  • (su 6 kabliukais). Ji prasiskverbia į kraują ir į limfą ir yra išnešiojama po
  • visą organizmą. Čia pradeda augti echinokoko viris – pūslė. Galutiniai
  • šeimininkai užsikrečia suėdę gyvulių vidaus organų su echnokokų pūslėmis.

  • Platusis
  • (žuvinis) kaspinuotis. Galutinis šeimininkas mėsėdžiai bei
  • žmogus, tarpiniai šeiminikai – irklakojai vėžiagyviai (ciklopas) ir žuvys. Kūno
  • sandara: ilgis 7-16 m. Nareliai trumpi ir platūs. Galvutė pailga, šonuose yra 2
  • prisisiurbimo vagelės – botrijos. Galvutė su kūnu susijungusi kakleliu.
  • Nesubrendusio narelio sandara. Panaši į kitų kaspinuočių, bet turi skirtumų.
  • Nėra lytinės kloakos gumburėlio narelio šone, jis yra narelio pilvinėje pusėje.
  • Gimda ne šakota, o vingiuota, gimdos vingiai rozetės formos. Subrendusio
  • narelio sandara. Sunykę visi lytiniai organai išskyrus gimdą. Ji yra pripildyta
  • bręstančių kiaušinėlių. Vystymosi ciklas: Kaspinuotis vystosi galutiniame
  • šeimininke ir 2 tarpiniuose. Iš galutinio šeimininko kiaušinėliai išeina į
  • aplinką ir turi patekti į vandenį. Vandeyje iš kiaušinėlių išeina koracidija (
  • apvali, judri, plaukioja vandenyje). Joje yra onkosfera. Vandenyje korocidijas
  • prarija ciklopas. Jo žarnyne koracidija numeta blakstienėles ir skverbiasi į
  • organizmo ertmes. Ciklope susiformuoja procerkoidas. Kai vėžiagyvį suėda žuvis,
  • tai procerkoidas prasiskverbia į žuvies raumenis ar kitus organus ir virsta
  • plerocerkoidais. Žvėrys užsikrečiai suėsdami užsikrėtusią žuvį.

  • Papastoji
  • ligulė. Galutinis
  • šeimininkas – žuvimi mintantys paukščiai, tarpinis – žuvys ir irklakojai
  • vėžiagyviai. Vystymosi ciklas. Suėdus sergančią žuvį paukščių žarnyne atsiranda
  • plerocerkoidai, kurie prisisiurbia prie žarnų sienelės ir iš jų išauga lytiškai
  • subrendusios ligulės. Paukščiai su išmatomis išskiria kiaušinėlius į vandenį.
  • Vandenyje iš kiaušinėlių išsivysto koracidijos. Jas prarija irklakojai
  • vėžiagyviai ir jų organizme iš korocidijų išsivysto procerkoidai. Kai vėžiagyvį
  • su procerkoidais prarija žuvis, jo organizme išsivysto kaspino pavidalo lervos
  • – plerocerkoidai. Reikšmė: parazitai, žmogaus parazitai, kenkia žuvininkystei
 16. 16.Apvaliosios kirmėlės. Askaridžių sandara, rūšys
  ir vystymasis
  •   Gyvena jūrose, gėluose vandenyse, dirvoje, gali būti endoparazitai.
  • Būdinga dvišonė simetrija. Kūną dengia kutikulė, kuri formuojasi iš
  • vienasluoksnio epitelio. Po juo vienas išilginis raumenų sluoksnis. Pailgos,
  • siūlo formos kirmėlės, kūnas nenariuotas, be galūnių. Turi pirminę kūno ertmę –
  • pseudocelį, kuri yra užpildyta skysčiu ir joje išsidėsto kirmėlės vidaus
  • organai. Turi vamzdelio pavidalo žarnyną, kurio vienas galas prasideda burna, o
  • antras baigiasi analine anga. Virškinimo sistema iš 3 skyrių: priekinė,
  • vidurinė ir užpakalinė žarna. Neturi nei kvėpavimo, nei kraujotakos sistemų.
  • Šalinimo sistema protanefridinė, turi išilginius šalinimo kanalus ir vienląstes
  • liaukas. Nervų sistemą sudaro nerviniai kamienai ir apyryklinis žiedas.
  • Skirtalytės. Lytiniai organai siūliškos formos. Klasės: nematodų, velniaplaukių
  • (sutinkamas gėluose vandens telkiniuose), dygiastraublių, pilvablakstienių.

  • Plaukagalvis. Vienas
  • kūno galas platesnis negu kitas. Žmogaus (žinduolių) parazitas parazituojantis
  • virškinamajame trakte. Žmogus užsikrečia per maistą.

  • Kiaulinė askaridė.
  • Parazituoja kiaulių plonojoje žarnoje ir sukelia askaridozę. Askaridės –
  • ištęstos verpstės formos. Patelės gali išaugti iki 40 cm ilgio, priekinio
  • trečdalio pabaigoje yra žiedinės vagelės pavidalo persmauga. Patinėliai žymiai
  • mažesni, jų užpakalinis galas užsirietęs į pilvo pusę. Specialių
  • prisitvirtinimo organų neturi, žarnyne laikosi įsirėmusi galais į
  • sieneles.  Kūną dengia odos ir raumanų
  • maišas, jo viršutinis sluoksnis – kutikula. Ji baltos spalvos, standi – atlieka
  • išorinio skeleto funkciją ir apsaugo nuo suvirškinimo. Po kutikula yra
  • hipoderma ir vienas sluoksnis išilginių raumenų. Po hipoderma yra keturios
  • raumenų juostos: nugarinė, pilvinė ir dvi šoninės. Virškinimo sistema: burna,
  • ryklė vidurinė žarna, užpakalinė žarna analinė anga (patelių)/kloaka
  • (patinėlių). Lytinė sistema: patelė turi porines kiaušides, kiaušintakius ir
  • gimdas, dvi gimdos sueina į makštį. Patinų lytinė sistema viengubas vamzdelis:
  • sėklidės, sėklatakis, sėklos išmetamasis latakas. Apvaisinimas vidinis.
  • Šalinimo sistema: turi šalinimo kanalus, užpakaliniame gale šalinimo vamzdeliai
  • aklini, o priekyje abu kanalai sueina į vieną ir netoli burnos atsiveria –
  • pora. Ant šalinimo kanalų guli kelios žvaigždės formos fagocitinės ląstelės.
  • Nervų sistema. Du nerviniai kamienai, kurie prasideda apyrykliniame žiede.
  • Vystymosi ciklas: Apvaisinti kiaušinėliai su išmatomis patenka į dirvą.
  • Kiaušinėliuose išsivysto invazinės lervos. Kiaušinėliai su lervomis patenka į
  • kiaulės organizmą. Žarnyne iš kiaušinėlio išeina lerva ir skverbdamasi patenka
  • į kraujotakos sistemą. Su krauju per kepenis patenka į širdį, o iš čia į
  • plaučius. Lervoms būtinas deguonis. Plaučių alveolėse auga ir yra atkosėjamos
  • su skrepliai ir prarijamos. Žarnyne lervos auga ir iš jų išsivysto lytiškai
  • subrendusios askaridės. Žarnyne patinėliai apvaisina pateles ir jos pradeda
  • išskirti kiaušinėlius.

  • Spalinė. Parazituoja žmogaus
  • žarnyne (storojoje žarnoje). Sukelia ligą – enterobiozę. Smulkios, baltos
  • kirmėlės. Patelių galas nusmailėjęs, o patinėlių susuktas į spiralę.
  • Priekiniame kūno gale yra pūslelės pavidalo kutikulės susitorėjimas – verikula,
  • kuria spalinė prisitvirtina prie žarnyno sienelių. Virškinimas: burna, stemplė
  • (turi kramtymo plokštelę), žarnos, analinė anga. Šalinimo sistema: du šalinimo kanalai
  • (šonuose) ir fagocitinės ląstelės. Nervų sistema susideda iš aplinkryklinio
  • žiedo ir išilgai kūno einančių nervinių kamienų. Kraujotako ir kvėpavimo
  • sistemų nėra. Lytinė sistema: patelė: kiaušidės, kiaušintakiai, gimdos,
  • makštis, lytinė angelė; patinai: sėklidės, sėklatakis, sėklos išmetamasis
  • latakas, lytinė kloaka. Patinas turi šėrelio formos išaugą, spikulę.

  • Žmoginė askaridė, arklinė
  • askaridė. Spiralinė trichina.
 17. 17.      Spiralinės trichinos sandara, vystymasis
  ir reikšmė
  •   Parazituoja kiaulėse, šernuose, graužikuose ir kituose
  • žinduoliuose.Sukeliama liga vadinama trichinelioze. Kūnas padengtas odos ir
  • raumenų maišu, o viršutinis lygus sluoksnis vadinamas – kutikula. Skirtalytės,
  • pasižymi lytiniu dimorfizmu. Patinai mažesni ir jų kūno užpakaliniame gale yra
  • dvi kūgio formos išaugos – skiautės. Jomis patinai prikimba prie patelių.
  • Patelės turi gerai išsivysčiusią kiaušidę, trumpą kiaušintakį ir išvešėjusią
  • gimdą, kurios gale yra sėklos priimtuvas, makštį. Patinai turi sėklidę,
  • sėklatakį, sėklų pūsleles (jos atsiveria į užpakalinę žarną). Kraujotakos ir
  • kvėpavimo sistemos neturi. Virškinimo sistema: burna, ryklė, stemplė, vidurinė
  • žarna, užpakalinė žarna, analinė anga (patelių)/ kloaka (patinų). Spiralinių
  • trichinelių vystymosi ciklas. Užsikrečiama valgant užkrėstą kiaulieną ar
  • šernieną. Žarnyne raumenys ir trichinelių lervų kapsulės suvirškinami, o
  • išėjusios lervos skverbiasi į žarnyno epitelio ląsteles. Ten išsivysto lytiškai
  • subrendę patinai ir patelės. Čia įvyksta apvaisinimas, po apvaisinimo patinai
  • nugaišta, o patelės skverbiasi gilyn į limfinius mazgus ir pagimdo daug
  • lervučių, po 2 mėn grįžta į žarnyną ir nugaišta. Naujos lervos limfa ir krauju
  • išnešiojamos po visą šeimininko kūną. Dažniausiai apsistoja diafragmos,
  • tarpšonkauliniuose, kramtomuosiuose, liežuvio, akių raumenyse. Raumenyse lervos
  • maitinasi, auga, ardo skaidulas, sukeldamos raumenų uždegimą. Per 2 savaites
  • lervos užauga ir susisuka į spirales ir pasidengia kapsulėmis. Raumenų
  • uždegimas tuo metu aprimsta. Kapsulių sienelės apkalkėja ir trichinelių lervos
  • gali ilga išgyventi ir būti invazinėmis. Reikšmė: pavojingiausia apvalioji
  • kirmėlė Lietuvoje.
 18. 19.Daugiasiariu žieduotųjų kirmėlių biologija ir reikšmė
  žuvininkystėje 
  • Tipas: Žieduotosios kirmėlės.
  • Potipis: Bebalnelinės. Klasė:Daugiašerės

  • Joms priklauso apie 13000 rūšių.
  • Jų kūnas skirstomas į galvinę, liemeninę ir uodeginę dalis. Galvinė dalis:
  • sudaryta ir prostomiumo(galvos skiautė) ir perstomiumo (burnos skyrius).
  • Liemeninė dalis: segmentacija heteronominė, nes kūno segmentai vienas nuo kito skiriasi.
  • Jų kūną dengia vienasluoksnis epitelis ir plona kutikulė. Odos raumenų maišą
  • sudaro epitelis ir po juo einantys žiediniai ir išilginiai raumenys. Būdinga
  • antrinė kūno ertmė – celomas. Virškinimo sistema: burna, ryklė, stemplė,
  • vidurinė žarna ir užpakalinė žarna. Šalinimo sistema: metanefridinė. Gyvena
  • daugiausiai jūros dugne, galvos skiautėje turi ūselius ir antenas, priklausomai
  • nuo rūšies gali turėti 2 arba 4 akis. Burna apatinėje kūno dalyje, galvinės
  • skiautės priekinėje dalyje – čiupikai. Kiekviename segmente ( išskyrus galvą ir
  • uodegą) pora parapodijų. Priklausomai nuo rūšies gali kvėpuoti žiaunomis arba
  • visu kūno paviršiumi. Kraujotakos sistema neuždara. Ją sudaro nugarinė ir
  • pilvinė kraujagyslės, kurias jungia žiedinė kraujagyslė. Nervų sistema
  • ganglijinė (aplinkryklinis žiedas, viršryklinis ir poryklinis ganglijai,
  • nerviniai kamienai, grandinėlė, jutimo organai: čiuopikliai, antenos, ūseliai).
  • Skirtalytės. Priklausomai nuo rūšies kiaušialąstės/spermatozoidai gali
  • formuotis kiekviename segmente arba tik užpakaliniuose segmentuose. Būdingas
  • išorinis apvaisinimas.

  • Skirstomi į 3 poklasius:
  • klajojantieji, sėslieji ir dygiaodžių parazitai.

  • Klajojantieji: gyvenimo būdas
  • šliaužiojamasis. Sėslieji: gyvena vamzdeliuose, sudarytuose iš epitelio
  • išskiriamos medžiagos arba kalkių.Yra rausiančiųjų formų. Būdinga didelė
  • segmentacijos heteronomija, silpnesnis parapodijų išsivystymas. Rūšys: dugninė
  • nereidė, smiltkirmis. Dugninė nereidė. Jūrų gyventoja, gyvena jūros
  • dugne. Yra geras žuvų maistas. Nereidės kūnas sudarytas iš žiedo pavidalo
  • segmentų. Visi segmentai, išskyrus galvos, vienodi, todėl tokia segmentacija
  • vadina homonomine. Nereidės pilvo pusė lygi, o nugaros – iškili. Kūnas
  • skirstomas į priekinį ir užpakalinį galus. Priekiniame gale yra galvos segmentai:
  • galvos ir burnos skyriai. Galvos skyriuje matyti pora čiuptuvų ir pora ūselių –
  • palpų. Palpuose yra cheminio jutimo organai. Ant palpų 4 akys, o už jų dvi
  • uodimo duobutės. Visi kūno segmentai, išskyrus pirmąjį, turi parapodijas.
  • Paskutinis kūno segmentas turi ūselių pavidalo ataugas ir analinę angą.

  • Reikšmė: bentosiniai gyvūnai.
  • Dauguma plėšrios. Jomis minta jūriniai gyvūnai, žuvys, vėžiagyviai, galvakojai
  • moliuskai. Kai kurios filtruoja vandenį. Kai kurios (smiltkirmis) naudojamos
  • kaip masalas žuvims.
 19. 20.Mažašerių žieduotųjų kirmėlių biologija, jų
  biologinė ir ūkinė reikšmė
  • Tipas: Žieduotosios kirmėlės.
  • Potipis: Balnelinės. Klasė: Mažašerės

  • Mažašerių žieduotųjų kirmėlių
  • reikšmė: Praleisdamos didelius kiekius dumblo per savo žarnyną gėlavandenės
  • mažašerės yra esminis faktorius veikiantis vandens telkinio gruntą. Vaidina
  • didelį vaidmenį valydami vandens telkinius nuo pūvančių augalų liekanų. Sliekai
  • giliai išpurena dirvą, tai padeda skverbtis orui ir drėgmei, padeda augalų
  • šaknims skverbtis į gilesnius dirvožemio sluoksnius. Sliekai permaišo dirvą.
  • Sliekai misdami organinėmis medžiagomis pagreitina jų mineralizaciją, todėl
  • augalai gali lengviau įsisavinti jiems reikiamus cheminius elementus.
  • Žuvininkystės ūkiuose sliekai auginami kaip pašaras žuvimis.

  • Gėlavandenės arba sausumos
  • kirmėlės. Parapodijų neturi, jų vietoje yra šereliai. Celomas gerai išsivystęs.
  • Gonados yra tik keliuose segmentuose. Uždara kraujotakos sistema. Galvinė dalis
  • be akių ir be palpų. Segmentų skaičius nepastovus. Vienasluoksnį epitelį dengia
  • plona kutikulė, o daugybė vienaląsčių liaukučių išskiria baltymingas gleives,
  • kad kūno paviršius būtų slidus.

  • 2 būriai: vandeninės mažašerės ir
  • sliekai.

  • Vandeninės mažašerės. Tai vandens
  • gyventojai. Tubifeksai. Kūnas segmentuotas, turi antrinę kūno ertmę –
  • celomą. Joms būdinga dvišonė simetrija. Pagrindinės organų sistemos –
  • virškinimo, kvėpavimo, šalinimo, kraujotakos, nervų, lytinė. Kraujotakos
  • sistema yra uždara, šalinimo sistema yra metanefridijų tipo, nervų sistema
  • sudaryta iš viršryklinio, aplinkryklinių mazgų ir pilvo nervų grandinėlės. Turi
  • primityvius judėjimo organus – parapodijas. Pasaulyje tubifeksų priskaičiuojama
  • nuo 10 iki 43 rūšių. Tubifeksai paplitęs Europoje, Azijoje ir Šiaurės
  • Amerikoje. Vienos rūšys gyvena gėlame vandenyje, kitos jūroje, ant kranto ar
  • seklių vandens telkinių dumble, taip pat yra rūšių gyvenančių upių žiotyse ar
  • kituose kintančio sūrumo vandenyse.

  • Slieko biologija.
  • Nariuotas, kiekviename narelyje yra šeriai, burna pilvinėje dalyje, ją dengia
  • skiautė. Turi odos raumenų maišą ir odoje jutimines ląsteles. Virškinimo
  • organai: burna, ryklė (išskiria fermentus, kurie neutralizuoja humuso rūgštį,
  • nes sliekai minta organinėmis medžiagomis, stemplė, gurklys, skrandis, priekinė
  • žarna, užpakalinė žarna, analinė anga. Kvėpuoja visu kūno paviršiumi.
  • Kraujotakos sistema uždara – kraujas teka tik kraujagyslėmis ir į kūno ertmes
  • neišsilieja. Turi nugarinę ir pilvinę kraujagysles, kurias jungia žiedinė
  • kraujagyslė. Šalinimas nefridijų tipo. Šalinamas amoniakas ir šlapalas. Nervinė
  • sistema ganglijinė: aplinkryklinis nervinis žiedas, kurį sudaro viršryklinis ir
  • poryklinis mazgai, du nerviniai kamienai. Turi odoje lietimosi, cheminio ir
  • šviesinio dirginimo jutimo organus. Lytinė sistema – hermafroditai. Lytinė
  • sistema išsidėsčiusi priekiniame kūno gale, turi balnelį, kuris reikalingas
  • dauginimuisi, slinkdamas balnelis surenka kiaušialąstes ir spermatozoidus, jis
  • išskiria baltymines medžiagas, iš kurių formuojasi kokonas, kuriuo minta
  • embrionai. Kokonas nuslenka nuo slieko ir jame vystosi nauji individai.
  • Kryžminis apvaisinimas t.y. du individai apsikeičia savo lytinėmis ląstelėmis.
  • Nelytinis dauginimasis – regeneracija. Rūšys: žeminis sliekas, kaliforninis
  • sliekas. 
 20. 21. Dėlių biologija, įvairovė ir reikšmė
  • Gėlavandenės,
  • rečiau – jūrinės ar sausumoje gyvenančios kirmėlės. Atstovai – grobuonys,
  • kraujasiurbiai. Ilgis 3-10cm. Neturi šerelių. Cilindriškos formos. Kūnas
  • suskirstytas į išorinius segmentus. Vidinė ir išorinė segmentacija viena kitos
  • neatitinka. Pirmieji ir paskutinieji segmentai kūno galuose baigiasi
  • siurbtukais. Priekiniu siurbtuko centre yra burna. Daugybę lipnių ląstelių
  • turintis epitelis apgaubtas jungiamuoju audiniu, kuriame įsiterpę gerai
  • išsivystę žiediniai, išilginiai ir nugaros-pilvo raumenys. Tarp kūno sienelės
  • ir organų esančias tuštumas užpildo mezenchima. Turi iki 5 porų akelių
  • priekiniame kūno gale, nugaros pusėje. Dėl esančios mezenchimos sumažėja celomo
  • ertmė, kuri užpildyta jungiamuoju audiniu. Turi chromatoforus, kurių dėka dėlė
  • gali keisti spalvą. Dėlių balnelis formuojais už pirmo trečdalio segmentų.
  • Lytinio neaktyvumo metu balnelis yra neryškus, o veisimosi metu gausios
  • balnelio liaukos išskiria gleives su baltymais. Balnelis yra kokonas ir
  • embrionų maistas (trynio liaukos). Kūna dengia kutikulė,kurią dėlė nusimeta kas
  • 2-3 dienas. Dauguma dėlių minta skysčiais (kraujas, organizmo syvai) arba gyvu
  • maistu (kitomis dėlėmis, kirmėlėmis ir kt.) Žanduotosios dėlės turi žandus.
  • Rykliadėlėms būdinga ištįsusi stemplė. Medicininės dėlės burnos ertmėje turi 3
  • apatinius žandus, o jos seilių liaukose yra 3 rūšių fermetų HIRUDINO(stabdo
  • kraujo krešėjimą), HISTAMINO(mažina kraujagyslių spazmus ir
  • HIALURONIDAZĖS(skaido hialurono rūgštį, mažina jos klampumą). Skrandyje yra
  • šoninės išaugos – kišenės naudojamos kaip rezervuarai. Dėlės kvėpuoja visu kūno
  • paviršiumi, tik jūrinės dėlės turi žiaunas. Turi uždarą kraujotakos sistemą,
  • kurią atlieka celomo lakūnų sistema. Storiausi lakūnų kanalai yra ventralinis
  • ir dorsalinis, o plonesni – lateraliniai, atlieka širdies f-jas. Pulsuodami šie
  • kanalai varo kraują pirmyn, o dorsaliiu ir ventraliniu lakūnais teka atgal.
  • Žanduotųjų dėlių celomo lakūnos yra tokios tankios, kad sudaro kapiliarų
  • sistemą. Kraujas būna raudonas nuo ištirpusio plazmoje hemoglobino. Nervų
  • sistema tipiška: porinis viršryklinis ganglijai, aplinkryklinės konektyvos, iš
  • 4 ganglijų – poryklinis ganglijas, toliau – pilvinė nervų grandinėlė.Akys tik
  • skiria šviesą nuo tamsos. Dėlės gerai junta virpesius. Šalinimo sistema iš
  • metanefridijų, bet gerokai pakitusi. Metanefridiniai kanalai viename segmente
  • prasideda, o baigiasi kitame, blakstienotas piltuvėlis neprisijungęs prie
  • kanalo galo, o atsiveria į pūslę, esančia šalia kanalo. Metanefridiniai
  • kanalėliai siauri, sudaryti iš grandinėlės ląstelių, kurių viduriu eina plonas
  • kanalėlis. Lytinė sistema – hermafroditai.

  • Puola žuvis,
  • varliagyvius, vandens paukščius, žinduolius, kai kuriuos bestuburius (sraiges,
  • chironomidus). Yra ektoparazitai. Sausumos dėlės yra plėšrios minta sliekais,
  • vabzdžiais. Parazituoja jūrose – krabus, delfinus, vėžlius.

  • Įvairovė: dėlių
  • kalsei priklauso apie 300 parazitinių ar plėšrių kirmėlių rūšių. Dauguma dėlių
  • gyvena gėluose, negiliuose vandenyse. Nejautrios deguonies trūkumui. Klasei
  • priklauso 2 poklasiai – senovinės ir tikrosios dėlės.

  • Atstovai: Medicininė dėlė, Netikroji
  • kumeldėlė, Žuvinė dėlė, Plokščioji dėlė, Antinė dėlė, Moliuskinė dėlė.
 21. 22. Dvigeldžių moliuskų biologija, svarbiausios rūšys ir panaudojimas žmonių mityboje
  • 22. Apie 20000 rūšių.
  • Jūriniai ir gėlavandeniai moliuskai. Jų kriauklė sudaryta iš dviejų geldelių.
  • Galva redukuota. Žiaunos siūliškos ar plokštelių formos. Būdinga dvišalė
  • simetrija. Iš šonų kūną gaubia kriauklė, sudaryta iš dviejų geldelių, sujungtų
  • ligamentu. Kriauklės dalis suglaudžia ar praveria 1-2 stiprūs suveriamieji
  • raumenys, sandariai uždarantys geldeles ir apsaugantys moliuską nuo grobuonių.
  • Dauguma kriauklių simetriškos, pailgos, padengtos storu kalkiniu sluoksniu. Kai
  • kurios jūrinės rūšys turi storą perlamutrinį sluoksnį, kuris dėl šviesos
  • spindulių interferencijos gali žvilgėti rausvai, gelsvai ar melsvai. Kriauklės
  • vidinėje pusėje yra mantija, o tarp mantijos ir kūno susidaro maža ertmė,
  • kurioje telpa žiaunos ir koja. Tarp pravirų geldelių susidaro plyšys – sifonas,
  • pro kurį į mantijos ertmę patenka vanduo. Sifonai yra dviejų tipų – žiauninis
  • ir kloakinis. Pro žiauninį vanduo teka į mantijos pusę, o pro kloakinį –
  • išteka. VIRŠKINIMO SISTEMA neturi galvos ir ryklės su radule, todėl maistas per
  • stemplę patenka tiesiog į vidurinės žarnos skrandį. Abipus skrandžio yra dvi
  • stambios kepenų skiautės. Toliau vidurinė žarna sudaro ilgą kilpą kojoje ir
  • pereina į užpakalinę žarną, kuri atsiveria į mantijos ertmę. Minta
  • mikroplanktonu arba detritu filtruodami vandenį pro burnos skiautes į stemplę.
  • Stambios, netinkamos maistui dalelės pašalinamos pro sifoną. KVĖPAVIMO ORGANAI
  • žiaunų lapeliai. KRAUJOTAKOS SISTEMA atvira. Iš žiaunų kraujas teka į du
  • prieširdžius, iš jų į skilvelį, iš kurio teka į dvi aortas – priekinę ir
  • užpakalinę, kurios skyla į arterijas. Jomis kraujas patenka į koją, mantijos priekinę
  • dalį ir vidaus organus. Iš arterijų kraujas teka į sinusus, o iš organų
  • telkiasi į centrinį sinusą, iš kurio patenka į žiauninę kraujagyslę. NERVŲ
  • SISTEMA turi tris poras ganglijų ir ilgas konektyvas. LYTINĖ SISTEMA
  • skirtalyčiai, bet lytiniu dimorfizmu nepasižymi.

  • Panaudojimas
  • žmonių mityboje: maistui gaudomos ir vartojamos šukutės, austrės, midijos. Tai
  • specifinis, delikatesinis maistas.

  • Rūšys:
  • akmengraužiai, jūrinė taurioji perluotė, bedantė, šiaurinė perluotė, širdutė,
  • dreisena, islandinė šukutė, valgomoji austrė, laivagraužis.
 22. 23. Pilvakojų
  moliuskų biologija, svarbiausios rūšys ir ūkinė reikšmė
  • Žinoma apie 70000
  • rūšių. Gyvena ant žemės, žemėje ir vandenyje. Kūną sudaro galva su čiuopikliais
  • ir akimis, liemuo bei koja. Koja turi platų padą. Liemuo paprastai būna
  • susuktoje kriauklėje. Dėl to pilvakojai – asimetriški gyvūnai. Asimetriški yra
  • ir jų vidaus organai. Dažniausiai redukuojais dešinės pusės įvairūs organai.
  • Primityviausių – kriauklė ir vidaus organai simetriški. Jie turi ir porą
  • ktenidinių žiaunų. Skirtalyčiai arba hermafroditai. Pilvakojus nesunku
  • atpažinti iš susisukusios kriauklės, kurioje būna vidaus organai. Pilvakojų
  • raumenys specializuoti. Odos ir raumenų maišo neturi. Specifinis raumuo vienu
  • galu prisitvirtinęs prie kriauklės išilginės ašies, o kitas jo galas eina į
  • galvą ir koją. Šis raumuo moliuską įtraukia į kriauklę. VIRŠKINIMO SISTEMA jos
  • sandara įvairi, nes įvairi mityba. Burna yra priekinėje galvos dalyje. Į ryklę
  • atsiveria seilių liaukos. Ryklėje yra radulė, turinti chitininių ar raginių
  • dantukų eiles. Už ryklės – stambi stemplė, kai kurių pilvakojų – plati, virtusi
  • gurkliu. Vidurinės žarnos priekinė dalis praplatėjusi ir sudaro skrandį. Į
  • skrandį atsiveria pora „kepenų“ latakų. Kepenys – vidurinės žarnos šoninės
  • išaugos. Užpakalinė žarna atsiveria į mantijos ertmę. KVĖPAVIMO SISTEMA
  • svarbiausi ir pirminiai kvėpavimo organai – kteidinės žiaunos. Tik
  • primityviausi pilvakojai turi ktenidines žiaunas.Dėl asimetrijos viena žiauna
  • būna redukuota. Be tikrųjų žiaunų jie gali turėti netikrąsias (įvairios
  • plonasienės išaugos su kraujotakos sinusų kapiliarais). Sausumos moliuskai
  • žiaunų neturi. Kvėpavimo f-jas atlieka mantija. Ji sudaro pilvakojų plaučius.
  • Mantijos ertmė su išore jungiasi nedidele anga, todėl moliuskų vidaus organai
  • neišdžiūsta. KRAUJOTAKOS SISTEMA širdis yra visai arti kvėpavimo takų, todėl iš
  • jų arterinis kraujas beveik tiesiogiai patenka į prieširdžius. Širdis būna
  • perikardiume arba širdies maišelyje. Primityviųjų pilvakojų ji sudaryta iš
  • dviejų prieširdžių ir skilvelių. Daugelio kitų dešinioji žiauna redukuota,
  • taigi redukuotas ir dešinysis prieširdis. Iš širdies skilvelio kraujas patenka
  • į aortą, kuri šakojasi į porą arterijų. Viena kraujas teka į galvą ir mantiją,
  • o kitas – į žarną, kepenis ir gonadas. NERVŲ SISTEMA paprasčiausios sandaros
  • pilvakojai dar neturi šonanervių kamieninės nervų sistemos bruožų. Bet jau yra
  • ganglijai, kuriuose telkiasi nervinės ląstelės. Aukštesniųjų pilvakojų nervų
  • sistema – ganglijinė. JUTIMO ORGANAI cheminio ir mechaninio jutimo ląstelių itin
  • gausu galvos priekinėje dalyje ir kojos pakraščiuose. Svarbūs cheminio jutimo
  • organai – osfradijos yra mantijos ertmėje, šalia ktenidijų. Šalia burnos
  • esantys čiuopikliai – skonio ir uoslės organai. Už jų išsidėstę ilgi
  • čiuopikliai – lietimo organai. Kartais jų viršūnėse būna akys. ŠALINIMO SISTEMA
  • dauguma pilvakojų turi vieną kairįjį inkstą, kurio piltuvėlis atsiveria į
  • perikardo ertmę, o kito galo anga- šalia analinės angos. Primityvieji
  • pilvakojai turi ir dešinįjį inkstą, nors jis gerokai mažesnis. LYTINĖ SISTEMA
  • priekiažiauniai beveik visi skirtalyčiai, galažiauniai – hermafroditai. Visų
  • galvakojų gonados neporinės. Priekiažiaunių iš sėklidžių sėklatakis atsiveria į
  • mantijos ertmę. Šalia galvos būna kopuliacijos organas. Į jį nuo sėklatakio
  • galo eina atskiras kanalas. Priekiažiaunių patelių nuo kiaušidžių eina
  • kiaušintakis, kuris praplatėjęs sudaro gimdą, kurioje yra liaukų,
  • produkuojančių kiaušinio baltymą ir apvalkalą. Galažiaunių gonada – viena
  • hermafroditinė liauka, produkuojanti ir kiaušialąstes ir spermatozoidus.

  • Ūkinė reikšmė.
  • Žemės ūkio kultūrų kenkėjai yra šliužai. Šliužai
  • minta beveik viskuo, graužia pupeles, salotas, špinatus, bulvių gumbus, morkas,
  • tabaką, burokėlius, sunaikina braškyno derlių, o kai įsimeta į kopūstų ar
  • salotų lysvę, iš sultingų lapų lieka tik gyslos. Tačiau ne visi
  • gamtoje esantys šliužai yra kenkėjai, kai kurie maisto atžvilgiu yra labai
  • siauros specializacijos – maitinasi tik vienos kurios nors rūšies grybais ir
  • panašiai.

  • Rūšys:
  • Tinkluotasis šliužas, Vynuoginė sraigė, Tropikinė sraigė, Mažoji kūdrinukė,
  • Rapana, Ciprėja, sodinė sraigė, ritininė sraigė, kūdrinukė, gyvevedė sraigė,
  • perlamutrinukė, jūrų ausytė. 
 23. 24. Galvakojai
  moliuskai – sudėtingiausios sandaros minkštakūniai. Maistui naudojamos jų rūšys
  • Tai jūriniai
  • dvišalės simetrijos moliuskai, apatinėje kūno pusėje turintys gilią mantijos
  • ertmę. Joje yra viena, kartais dvi poros žiaunų. Kriauklę turi tik primityvios
  • rūšys, kitų – ji redukuota. Koja virtusi čiuopikliais. Skirtalyčiai. Galvakojų
  • kūnas sudarytas iš galvos ir liemens. Galva gerai išsivysčiusi. Joje yra akys
  • ir čiuopikliai apsupta burna. Primityviųjų čiuopikliai be siurbtukų.
  • Aukštesniųjų galvakojų čiuopikliuose gausu siurbtukų. Dešimtkojų du čiuopikliai
  • gerokai ilgesni už kitus. Čiuopikliais gaudomas grobis. Liemuo plokščias, maišo
  • ar torpedos formos. Šonuose arba kūno gale yra skiautės, kurios padeda
  • palaikyti judėjimo kryptį. Visą galvakojo liemenį dengia mantija. Nautilius
  • (Būrio nautilus genties galvakojis) turi senovinės sandaros kriauklę. Ji jam –
  • hidrostatinis organas. Vidinę kriauklę turi dešimtkojai. Sepijos kriauklė yra
  • delno dydžio arba didesnė, turi kietą nugarinę plokštelę, kurios vidinę pusę
  • dengia gausios plonytės kalkinės plokštelės. Kalmarų kriauklė – tik siaura
  • nugarinė plokštelė. Aštuonkojai kriauklės neturi. Po vienasluoksniu epiteliu
  • yra mezoderminės kilmės jungiamasis audinys, kuriame gausu pigmentinių ląstelių
  • – chromatoforų ir iricidų. Chromatoforų ląstelės jungiasi su nervų sistema,
  • todėl galvakojai, išplėsdami vienus ar suglausdami kitus chromatoforus, lengvai
  • keičia kūno spalvą. VIRŠKINIMO SISTEMA už burnos esančioje ryklėje yra pora
  • raginių žandų, kuriais galvakojis gali perkasti žuvies kaukolę. Ryklėje yra
  • liežuvis su radule. Į ryklę patenka seilių liaukų sekretas. Seilėse yra fermentų
  • ir nuodų. Fermentai skaido angliavandenius ir baltymus, o nuodai paded nužudyti
  • auką. Praplatėjusi stemplė sudaro gurklį. Už jos yra skrandis ir toliau –
  • plonoji žarna. Užpakalinė žarna atsiveria į mantijos ertmę. Užpakalinės žarnos
  • gale yra rašalinė liauka, gaminanti rudą skystį. KRAUJOTAKOS SISTEMA beveik
  • uždara. Širdis iš skilvelio ir dviejų (nautiliaus - 4) prieširdžių. Iš
  • skilvelių į priekinę kūno dalį eina stambi galvinė aorta, o plonasienė – į
  • vidaus organus. Yra arterijos, venos ir kapiliarai. KVĖPAVIMO SISTEMA kvėpavimo
  • organus sudaro tipiškos ktenidinės žiaunos. Jų turi dvi (nautilius 4). NERVŲ
  • SISTEMA labai išsivysčiusi ir cetralizuota. Virš ryklės yra smegenys. Nuo
  • smegenų eina du mantijos nervai, kurie baigiasi žvaigždės formos ganglijais. Nautiliaus
  • nervų sistema sudaryta iš trijų lankų: viršryklinio ir dviejų poryklinių.
  • JUTIMO ORGANAI lietimo ir cheminio jutimo ląstelių gausu visame kūno
  • paviršiuje, bet daugiausia – prie burnos ir čiuopikliuose. Nautilius turi
  • osfaridijas. Aukštesnieji dvižiauniai turi sudėtingus uoslės organus –poakines
  • duobutes, kurių pagalba plėšrūs galvakojai grobį užuodžia iš toli. Taip pat
  • galvakojai turi akis ir statocistus. ŠALINIMO SISTEMA nautilius turi keturis
  • inkstus, o dvižiauniai – du. Inkstai – plačių maišelių pavidalo. Ekskretai iš
  • kraujo patenka į inkstus, nes inkstus liečia žiauninių venų ataugos. LYTINĖ
  • SISTEMA skirtalyčiai. Nautiliaus ir kai kurių aukštesniųjų galvakojų gonados –
  • porinės. Kiti turi vieną gonadą. Patelių kiaušintakiai poriniai arba neporiniai,
  • trumpi, atsiveria į mantijos ertmę.

  • Nautilus –
  • primityviųjų būrys

  • MAISTUI
  • NAUDOJAMOS RŪŠYS: Aštuonkojai, kalmarai, sepijos
 24. 25. Nariuotakojų
  biologija ir įvairovė
  • Nariuotakojų
  • kutikulė nevienalytė ir sudėtinga. Tai storesnis ar plonesnis kūno šarvas,
  • saugantis gyvūnus. Nariuotakojai augdami neriasi – vieni visą gyvenimą, kiti
  • iki kol suauga. Kūnas sudarytas iš segmentų. Kiekvienas segmentas turi vieną
  • porą ataugėlių. Segmentai gali susilieti (oligomerizacija) ir sudaryti atskiras
  • kūno dalis. Išsivysto nariuotos galūnės, vyksta raumenų diferenciacija
  • (išsivysto skersaruožiai raumenys): atsiranda išorinis chitininis skeletas
  • (egzoskeletas), apsaugantis nuo įvairaus poveikio, be to, prie jo prisitvirtina
  • raumenys. Kūną sudaro: galva, krūtinė, pilvelis. Galva – susilieję keli
  • segmentai, iš kurių lieka tik ataugėlės. Galvoje yra akronas – centrinė sritis,
  • kurioje atsiveria burna, akys, jutimo organai, antenulės, po dangalu – vidinė
  • ausis. Prie akrono gali jungtis antriniai segmentai. NERVŲ SISTEMA galvoje yra
  • centrinis ganglijas – galvos smegenys. Turi tris dalis – priekinę(atsakinga už
  • jutimus), vidurinę (dažniausiai atsakinga už analizę) ir užpakalinę (atsakinga
  • už koordinaciją, elgesį, judesius). Krūtinės srityje, sudarytoje nepriklausomai
  • iš kiek segmentų, yra viena-dvi poros nervinių mazgelių. Pilvo srityje nervinė
  • grandinėlė turi mazgelį kiekviename segmente. KRAUJOTAKOS SISTEMA atvira,
  • sudaro pulsuojantis organas – širdis arba nugarinė kraujagyslė. Kraujas teka
  • kraujagyslėmis ir išsilieja į lakūnas (kūno ertmės su tam tikromis medžiagų
  • atsargomis). Iš jų kraujas susiurbiamas į kraujagysles ir jomis kraujas patenka
  • į širdį. Vėžiagyvių, voragyvių, kai kurių žemesniųjų vabzdžių kraujo plazmoje
  • yra ištirpusio hemoglobino, todėl kraujas yra rausvas ir perneša deguonį. Kitų
  • nariuotakojų kraujas gali nepernešti deguonies, tačiau visais atvejais
  • nariuotakojų kraujas atlieką maitinamąją f-ją. Kraujas->hemolimfa.
  • VIRŠKINIMO SISTEMA sudaryta iš priekinės, vidurinės ir užpakalinės žarnų. Į
  • vidurinę žarną atsiveria virškinimo liaukos. Užpakalinė žarna pasibaigia
  • analine anga. Ektoderminės kilmės priekinę ir užpakalinę žarnas iškloja
  • kutikulė. Priekinėje žarnoje kartais būna papildomas chitininis kramtymo
  • aparatas. KVĖPAVIMO SISTEMA labai įvairi, priklauso nuo gyvenimo būdo. Dauguma
  • smulkiųjų nariuotakojų kvėpavimo sistemos neturi ir kvėpuoja visu kūno
  • paviršiumi per ploną kutikulę. Vandenyje gyvenančios rūšys turi žiaunas ar jų
  • f-jas atliekančias galūnes, o sausumoje – vėduoklinius plaučius ir trachėjas,
  • kurios atsiveria į išorę kvėptukais. ŠALINIMO SISTEMA ją sudaro Malpigijaus
  • vamzdeliai arba koksalinės liaukos, kurias turi žemesnieji nariuotakojai.
  • LYTINĖ SISTEMA išsivysčiusi skirtingai, dauginasi tik lytiniu būdu, neretas
  • lytinis dimorfizmas.

  • ĮVAIROVĖ
  • nariuotakojai – vienas gausiausių tipų, jam priklauso apie 1.5mln. gyvūnų
  • rūšių. Šie gyvūnai paplitę visur išskyrus Antarktidos žemyną.

  Nariuotakojų potipiai ir atstovai:

  • ŽIAUNAKVAPIAI
  • upinis vėžys, vėdarėliai, dafnijos, sakulinos, jūrų antytės, ciklopai, karpių
  • utėlė, krevetės

  • TRACHĖJINIAI
  • elniavabalis, akmenlindės, skolopendra, tarakonai, ankstyvės, lašalai,
  • žirgeliai, termitai, blakės, tripsai

  • TRILOBITINIAI
  • kardauodegis, skorpionvėžis, skorpionas, voras kryžiuotas, juodoji našlė,
  • tarantulas, niežinė erkė

  • JŪRŲ
  • VORAI nedideli ilgakojai jūrų gyvūnai neturintys pilvelio
 25. 26. Žemesniųjų
  vėžiagyvių biologija ir ūkinė reikšmė
  • Būriai:
  • Žiaunakojai, Šakotaūsiai, Kiautuotieji vėžiagyviai, Irklakojai, Žuvinės utėlės
  • ir Ūsakojai.

  • ŽIAUNAKOJAI
  • vystymasis su metamorfoze, nervų sistema kopėtinio tipo, porinės facetinės akys
  • ir neporinė nauplijinė akelė, ilga vamzdelio pavidalo širdis su pora ostiumų
  • kiekviename kūno segmente. Kojelės sudarytos primityviai ir turi plonasienes
  • išaugas pripildytas hemolimfos ir atliekančias kvėpavimo f-ją, galvos segmentai
  • ne visi suaugę, sudaro dvi dalis. SKYDVĖŽIS

  • ŠAKOTAŪSIAI
  • sudaro esminę gėlavandenio planktono dalį, aptinkami dideliais kiekiais.
  • Abipusiškai nuolaidus, iš šonų suplotas šakotaūsio galvakrūtinio šarvas
  • apgaubia visą kūną, skydas gale užsibaigia aštriu spygliu. Galvoje be
  • nauplijinės yra ir neporinė facetinė akis, sudaryta iš nedidelio omatidijų
  • skaičiaus. Antenos pakitusios į lokomotorinius organus, stipriai
  • išsivysčiusios, dvišakės ir padengtos plunksniškais šereliais. Krūtinės kojos
  • 4-6 poros ir sudaro savotišką filtravimo aparatą. Dauginimasis: vyksta keleto
  • partenogeninių kartų ir vienos dvilytės kartos kaita. Vasarą apinkamos tik
  • patelės besidauginančios partenogeniškai. Rudenėjant patelės pradeda dėti
  • kiaušinius, iš kurių išsivysto patinai. Jie apvaisina pateles. Apvaisinti
  • kiaušiniai yra didesni. Kinta forma priklausomai nuo gyvenimo sąlygų. DAFNIJA

  • KIAUTUOTIEJI
  • VĖŽIAGYVIAI tai labai smulkūs vėžiukai, dideliais kiekiais aptinkami jūrose ir
  • gėluose vandenyse. Sudaro žymią planktono dalį. Būdingi bruožai: šarvas
  • sudarytas iš dviejų kiautelių, primenančių geldeles, visiškai paslepia gyvūno
  • kūną. Plaukomieji organai – antenulės. Daugelis neturi kraujotakos sistemos, o
  • kitų ji sudaryta vien iš širdies.

  • IRKLAKOJAI sudaro
  • svarbiausia jūrinio planktono dalį, nors aptinkama ir gėluose vandenyse. Dažnai
  • pasirodo dideliais kiekiais sukeldami vandens spalvos pakitimus. Išskleisdami į
  • šalis savo ilgas, daugelio narelių antenules, sklando jomis vandens
  • sluoksniuose. Kai kurių antenulės įvairiai pritaikytos prisikabinti prie
  • šeimininko organų ir čiulpti jo audinių syvus (parazitinės formos). Kai kurie
  • irklakojai yra parazitinių kirmėlių gyvenimo ciklo tarpiniai šeimininkai.
  • Krūtinės galūnės primityvios ir yra dvišakio pobūdžio. Širdies dažniausiai neturi.
  • Turi neporinę nauplijinę akį. KALANAI, CIKLOPAI

  • ŽUVINĖS UTĖLĖS
  • Nedidelis būrys, kilme artimas irklakojams. Gyvena ant žuvų odos, siurbia
  • kraują. Kūną sudaro vientisa galva, plati krūtine iš 4 segmentų, trumpas,
  • nenariuotas pilvelis. Antenos ir antenulės virtusios kabliukais, maksilės –
  • siurbtukais, mandibulės – straubliuku. Turi tris nauplijines ir dvi sudėtines
  • akis. Antroji maksilių pora ir krūtinės kojos – dvišakos. KARPINĖ UTĖLĖ

  • ŪSAKOJAI dauguma
  • sėslūs gyvūnai,kai kurie – parazitai. Tipingos sėslios formos: balanai ir jūrų
  • antytės Balanai džnai dideliais kiekiais padengia povandeninius daiktus:
  • akmenis, jas, moliuskų kriaukles. Išorėje matyti nupjauto kūgio formos
  • kriauklė. Gyvūnas kriauklėje guli ant nugaros, kojelėmis aukštyn. Prie
  • kriauklės sienelių prieina odos raukšlės - mantija. Neturi akių. SAKULINA-
  • išvalgo krabų vidų, krabų parazitai. JŪRINĖ ANTYTĖ, BALANAI

  • ŪKINĖ REIKŠMĖ kai
  • kurie žemesnieji vėžiagyviai sudaro didelę dalį planktono, o juo minta daug
  • žuvų ir kitų vandens gyventojų. Irklakojai sudaro didelę banginių maisto dalį.
  • Didžiausią ūkinę reikšmę turi šakotaūsiai Dafnijos. Jos yra auginamos veisiamų
  • ar akvariuminių žuvų pašarui. Lengvai veisiasi tiek natūraliuose, tiek
  • dirbtiniuose vandens baseinuose ir yra mėgstamos žuvininkų.
 26. 27. Aukštesniųjų vėžiagyvių biologija, reikšmė žmonių ir gyvūnų mityboje
  •   Primityvūs požymiai: dvišakos galūnės, daug
  • segmentų, pilvelis su galūnėmis, arterijų sistema. Specifiniai požymiai:
  • pastovus 19 segmentų skaičius, sudėtinga virškinimo sistema su kramtomuoju ir
  • filtraciniu skrandžiais, patelių lytinė anga atsiveria 6 segmente, o patinų – 8
  • krūtinės segmente, neturi furkos,iš kiaušinių išsirita sudėtingesnės sandaros
  • lervos, galva neretai suaugusi su krūtine ir padengta bendru šarvu sudaro
  • galvakrūtinę. Galva iš šešių segmentų, krūtinė – iš aštuonių. Turi penkias
  • poras kojų, kurių pirmoji dažnai būna virtusi žnyplėmis. Pilvelis sudarytas iš
  • šešių segmentų, dažnai naudojamas plaukimui. Turi centrinę nervų sistemą.
  • Būdingos pilvelio galūnės ir anteninės liaukos. Dažniausiai 7 (kartais 8)
  • pilvelio segmentai. Gausiausia vėžiagyvių klasė su šešiais būriais ir maždaug
  • 25 000 žinomų rūšių. Daugiausiai gyvena jūrose, tačiau taip pat ir gėluose
  • vandenyse bei sausumoje. Šiai
  • didelei ir įvairiai vėžiagyvių grupei, kurią sudaro 13 būrių ir 349 šeimos,
  • priklauso didžiausias pasaulio krabas. Jo išskiestos kojos siekia 4 m pločio, o
  • kai kurių kitų aukštesniųjų vėžiagyvių ūgis nesiekia 1mm. Nepaisant didžiulio
  • dydžio skirtumo visi aukštesnieji vėžiagyviai turi daug bendrų požymių. Jie
  • dažniausiai ryškiai spalvoti, turi tvirtą kalcio karbonatu sutvirtintą
  • egzoskeletą. Karapaksas veikia kaip žiaunų kamera ir niekad negaubia pilvelio.
  • Šių vėžiagyvių akys dažniausiai ant stiebelių, o antenos- atsikišusios. Krūtinė
  • sudaryta iš aštuonių segmentų, pilvelis -iš šešių segmentų, su plokščia uodegos
  • vėduokle (telsonu), kuria gyvūnas geba greitai irtis, kad paspruktų nuo priešų.
  • Daugelio rūšių pirmosios 1-3 krūtinės galūnės virtusios žandikojais, skirtais
  • maitinimuisi, likusios padeda judėti. Pilvelio galūnėmis vėžiagyviai plaukioja,
  • rausiasi, poruojasi ir nešioja kiaušinėlius. Dauguma rūšių priklauso dešimtkojų
  • vėžių būriui -jam priskiriamos gerai pažįstamos krevetės, vėžiai, krabai,
  • omarai. Jų pirmosios poros galūnės dažniausiai padidėjusios, apginkluotos
  • žnyplėmis. Šie vėžiagyviai svarbūs jūrų mitybinėse grandinėse, o daugeliui
  • stambesnių rūšių gaudomos maistui.

  • REIKŠMĖ ŽMONIŲ MITYBOJE: dažniausiai žmonių maistui
  • naudojami dešimtkojų vėžių būrio atstovai: Kamčatkinis krabas, upinis vėžys, krevetės,
  • omarai, didžioji tigrinė krevetė, didžioji upinė krevetė. Kai kurios rūšys
  • specialiai auginamos maistui jūrinėse fermose. Per metus sugaunama 10mln. tonų
  • vėžiagyvių naudojamų maistui. Aukštesnieji vėžiagyviai yra populiari,
  • delikatesinė žmogaus mitybos dalis. Kai kuriuose pasaulio regionuose tai vienas
  • pagrindinių maisto šaltinių. Jūrų gėrybės – naudingas žmogui maistas. Iš
  • Eufauzidų būrio atstovų krilių gaminama baltyminga pasta. Valgomi – burnakojų
  • būriui priklausantys vėžiai-maldininkai.

  • REIKŠMĖ GYVŪNŲ MITYBAI nemažai lygiakojų būrio atstovų,
  • šoniplaukos, mizidės, kumidai– svarbus žuvų maistas.

   

   
 27. 28. Vorų
  biologija, svarbiausios rūšys ir reikšmė
  • Vorų galvakrūtinė
  • su nenariuotu pilveliu jungiasi siauru stiebeliu, kurį sudaro redukuotas
  • septintasis segmentas. Cheliceros nagelio formos. Į jas patenka nuodų liaukos
  • sekretas. Patinų pedipalpuose telpa spermatoforai arba skystis su sperma.
  • Pilvelio gale yra įvairios verpimo liaukos. Liaukučių nepaprastai daug (iki
  • 1000), o jų išskiriamas sekretas ore stingsta. Voratinklio siūlai
  • nevienodi.  Pamatiniai – ilgi, tvirti ir
  • sausi, jie sudaro voratinklio spindulius. Gaudomoji dalis audžiama iš klijingų
  • siūlų. Kiaušinių kokonus gaubia banguotieji siūlai. Kiekvieną siūlą sudaro
  • daugybė gijelių. Voratinklių forma įvairi. Ji priklauso nuo gaudomo grobio. Nuo
  • voratinklio iki voro slėptuvės tęsiasi signalinė gija. Patekusi į voratinklį
  • auka suvyiojama į pluoštą gijų. Tada voras pro cheliceras suleidžia virškinimo
  • fermentų ir kiek palaukęs iščiulpia maisto tyrę. VIRŠKINIMO SISTEMA susideda iš
  • priekinės, vidurinės ir užpakalinės žarnų. Galvos apačioje tarp chelicerų yra
  • mikroskopiška burnos angelė. Iš burnos maistas patenka į ryklę, stemplę,
  • siurbiamajį skrandį. Šie trys sudaro priekinę ektoderminę žarnos dalį. Šių žarnos
  • skyrių sienelės išklotos chitinu. Į ryklę atsiveria seilių liaukų latakais.
  • Pusiau skystą maistą voras iščiulpia palikdamas kietą dangalą. KRAUJOTAKA
  • išilgai krūtingalvės ir pilvelio eina stambi nugarinė kraujagyslė. Pilvelyje
  • sustorėjusi ji sudaro vamzdelio pavidalo širdį. Širdis turi kelias poras
  • ostiumų su vožtuvais. Pro ostiumus kraujas patenka į širdį iš aplinkširdinės
  • ertmės. Kraujotakos sistema neuždara, kraujas teka ne tik kraujagyslėmis, bet
  • ir kūno ertmėmis. Voro kraujas neturi dažo. KVĖPAVIMAS plaučiai, trachėjos.
  • ŠALINIMO SISTEMA vorai turi Malpigijaus vamzdelius, kurie atsiveria į rektalinį
  • maišelį. Ekskretas išteka pro analinę angą. NERVŲ SISTEMA ir jutimo organai.
  • Voras turi pilvinę nervų grandinėlę, kurios priekiniame gale yra stambus antryklinis
  • ir poryklinis ganglijai. Antryklinis ganglijas vadinamas voro galvos
  • smegenimis. Iš jutimo organų voras turi akis ir lytėjimo organus. Lytėjimo
  • organai yra plaukeliuose, kurie dengia galūnes ir pedipalpus. Voras turi 8
  • paprastas akis. LYTINĖ SISTEMA vorai yra skirtalyčiai gyvūnai, pasižymintys
  • dimorfizmu. Patinai turi porines sėklides ir sėklatakius, kurie atsiveria pilvo
  • apačioje lytinėmis angelėmis. Patelių pilvelyje yra porinės kiaušidės, iš jų
  • išeina ploni kiaušintakiai. Kiaušidžių galai sueina į vieną vamzdelį, kuris
  • vadinamas gimda. Pilvelio pradžioje patelė turi sėklos priimtuvo angelę, pro
  • kurią į sėklos priimtuvo pūsleles patenka patinų sėkla.

  • RŪŠYS: voras
  • kryžiuotis, naminis voras, tarantulas, karakurtas, voras paukštėda, vandeninis
  • voras, vandeninis voras-sidabriukas, juodoji našlė, falanga, solpūga, frina.

  • REIKŠMĖ: kadangi
  • vorai yra grobuonys, naikinantys dažniausiai kenksmingus vabzdžius – muses,
  • uodus ir pan., todėl juos reikėtų laikyti naudingais gyvūnais. Tačiau kai kurių
  • vorų įkandimai sukelia ligų simptomus, sunkius susirgimus, kartais net mirtį.
  • Yra labai pavojingų vorų (karakurtas) ne tik laukiniams bei naminiams gyvūnams,
  • bet ir žmonėms. Karakurto įkandimas dažnai sukelia mirtį.
 28. 29. Bičių
  erkės, jų biologija ir reikšmė. Niežinių erkių biologija,rūšys ir sukeliamos
  ligos
  • BIČIŲ ERKĖS Iš
  • išorės erkė padengta stangria, labai chitinizuota, rudos spalvos kutikula. Jos
  • paviršius padengtas plonais šereliais. Po ja yra hipoderma. Suaugusi erkė turi
  • 4 poras nariuotų kojų. Kojos trumpos ir storos, baigiasi čiulptukais arba
  • siurbtukais., kuriais erkė prisitvirtina prie bitės kūno. Taip pat tokiomis
  • kojomis erkė lengvai vaikšto bičių korio sienlių paviršiumi. Patelės – skersai
  • ovalios formos. Erkės kūnas – idiosoma – priekyje jungiasi judria jungtimi su
  • burnos organais  - gnatosoma. Burnos
  • organų pamatinė dalis – vamzdelio pavidalo – gnatobazė. Ji susidaro iš
  • suaugusių pedipalpų pamatinių narelių. Patino kūnas beveik apvalus, priekinis
  • galas nusmailėjęs, kutikula – baltos arba pilkšvos spalvos, mažai chitinizuota.
  • Po krūtinės skydeliu yra lytinė anga. Patinai randami uždarose korių akutėse
  • ant bičių ir tranų lervų bei lėliukių. Korių akutėse patinai susiporuoja su
  • patelėmis ir gaišta.VIRŠKINIMO SISTEMA prasideda burna. Į burnos ertmę atsiveria
  • viena pora seilių liaukų. Iš burnos ertmės maistas patenka į raumeningą ryklę,
  • iš jos į trumpą stemplę, o pastaroji atsiveria į centrinę žarną. Erkės žaryne
  • yra keturios porinės ir dvi neporinės aklosios ataugos. Į šias ataugas erkė
  • gali prisisiurbti daug maisto. Centrinė žarna pereina į tiesiąją žarną, kurioje
  • yra išsiplėtimas – rektalinė pūslė. Ši pūslė į išorę atsiveria analine anga.
  • ŠALINIMO SISTEMA sudaryta iš dviejų plonų Malpigijaus vamzdelių, kurie tęsiasi
  • erkės šonais ir atsiveria į rektalinę pūslę. KRAUJOTAKOS SISTEMA neuždara. Virš
  • centrinės žarnos yra ampulės pavidalo širdis. Užpakaliniame širdies gale yra
  • angelė, pro kurią į širdį iš kūno ertmių patenka hemolimfa. NERVŲ SISTEMA jos
  • centras yra vienas nervinis mazgas. Jis esti ties ta vieta, kur stemplė
  • susijungia su žarnynu. Iš mazgo išeina nerviniai kamienai į kojas ir vidaus
  • organus.KVĖPAVIMO SISTEMA sudaryta iš plonų vamzdelių – trachėjų –
  • tinklo.Trachėjos į išorę atsiveria angelėmis – stigmomis. LYTINĖ SISTEMA
  • patelės turi porinę kiaušidę, du kiaušintakius, neporinę gimdą ir makštį.
  • Lytinė angelė atsiveria krūtinės skydelio užpakaliniame krašte.

  • REIKŠMĖ:
  • parazituoja bites, sukelia bičių varoozę. Padaro daug žalos bitynams. Ligą
  • platina sergančios bičių šeimos ir jų spiečiai. Šeimos viduje sukėlėją platina
  • ir kitas šeimas užkrečia bitės darbininkės, taip pat bičių motinos, ant kurių
  • kūno yra erkių patelių. Bičių varooze sukelia Varroa Jacobsoni erkė. Naikinti
  • šias erkes sunku tačiau bitynus galima išgelbėti. Svarbu pastebėti ligą,
  • ištirti bityną ir laiku pradėti bityno gelbėjimą.

  • NIEŽINĖ ERKĖ
  • Erkės kūnas ovalios formos, nesegmentuotas, padengtas pusiau permatoma rusvai
  • gelsvos spalvos chitinine kutikula. Kūno paviršius išvagotas smulkiais
  • grioveliais ir apaugęs šereliais. Gilesnė skersinė vagelė dalija erkės kūną į
  • krūtingalvę ir pilvelį. Priekiniame kūno gale yra straubliukas, kurį sudaro
  • suaugę į krūvą cheliceros ir pedipalpai. Šalia straubliuko – trumpos, sudarytos
  • iš trijų narelių, pedipalpų ataugėlės – čiuopikliai (palpai). Erkės akių neturi.
  • Iš pilvelio pusės – 4 poros kojų. Jos trumpos, storos, sudarytos iš 5 narelių.
  • Patelės turi siurbtukus (čiulptukus) ant priekinių dviejų porų kojų, patinėlis
  • ant visų. Šios erkės yra vienos mažiausių erkių. Erkės parazituoja ant odos
  • epidermio raginiame sluoksnyje. Judri apvaisinta patelė patekusi ant odos
  • rausia tunelius, o patinėliai keliauja jais ir apvaisina patelės padėtus
  • kiaušinėlius. Erkių judėjimas sukelia niežulį. Iš kiaušinėlių gana greitai
  • išsirita lervos, jos virsta nimfomis. Po kelių dienų nimfos virsta
  • teleonimfomis ir nusinėrusios – suagusiomis erkėmis.

  • RŪŠYS IR
  • SUKELIAMOS LIGOS niežinės erkės 
  • skirtingos rūšys parazituoja skirtingus gyvūnus ir žmogų. Sukelia
  • kiaulių niežus, arklių niežus, žmogaus niežus, šunų niežus, rudųjų lapių
  • niežus.
 29. 30. .
  Ganyklinių  (šuninių) erkių šeima, jų
  rūšys, biologija, sukeliamos ir platinamos ligos
  • Šuninė erkė –
  • labiausiai žinoma kraujasiurbė erkė. Patinai beveik dvigubai mažesnis už alkaną
  • patelę 4mm. Patelė, prisisiurbusi kraujo būna beveik 1cm. Kraujasiurbių erkių
  • gebėjimas įsiurbti didelį kiekį kraujo susijęs su vidurinės žaros sandara. Nuo
  • jos eina aklosios ataugos, kurios persipindamos su kitais organais užpildo kūno
  • ertmę. Patelės odą praduria duriamaisiais žandais. Tik prisisiurbusi patelė
  • gali dėti kiaušinius. Šuninės erkės patelė deda kiaušinius ant žemės
  • paviršiaus. Iš kiaušinių išsirita lervos, kurios parazituoja ant įvairių
  • smulkių miško gyvūnų: driežų, paukščių, žinduolių. Po metamorfozės erkės
  • šliaužioja po augalus ir užpuola stambius gyvulius bei žmones. Šuninė erkė,
  • įsisiurbusi į gyvulio arba žmogaus odą, paprastai sukelia niežėjimą, paraudimą.
  • Šuninės erkės ir kitos erkė iš tos pačios iksoidinių grupės gali būti labai
  • pavojingos galvijams, būdamos sunkių ligų pernešėjomis. Erkės gali labai ilgai badauti
  • (daugiau kaip metus) todėl gali užpulti žmogų patalpoje, kur seniai nebuvo nei
  • žmoių, nei gyvulių.

  • Pasižymi lytiniu
  • dimofizmu, visas kūnas padengtas chitinine kutikule. Patinėlių nugaroje
  • kutikulė sustorėjusi ir sudaro skydelį, kuris dengia visą kūno paviršių.
  • Patelių skydelis dengia tik pirmą kūno trečdalį. Patelė stambesnė už patiną.
  • Patelės kūnas gali plėsti, o patinėliams tai padaryti trukdo chitininis
  • skydelis. Erkių krūtingalvė suaugsusi su pilveliu. Galvos priekyje yra
  • straubliukas, kurį sudaro histomas (suaugusios cheliceros), apaugęs aštriais
  • chitininiais dantukais ir pedipalpai. Pilvelio gale yra plyšelio pavidalo
  • analinė anga, ji pridengta perianaline raukšle. Turi 4 poras vaikščiojamųjų
  • kojų (krūtingalvės skyriuje), lervos – 3 poras. Ties trečiosios kojų poros
  • prisitvirtinimo vieta atsiveria patelių lytinė angelė, o ties ketvirtosios
  • kojos pamatu, erkės šonuose atsiveria kvėpavimo angelės. Burnos organai:
  • duriamojo siurbiamojo tipo. Į erkės burną atsiveria seilių liaukų kanalai,
  • seilėse yra fermento, kuris neleidžia kraujui krešėti.

  • Gali pernešti
  • piroplazmozės sukėlėjus (sporagyvius arba kraujinius sporagyvius). Erkės
  • pernaša vidurazijinę ir grįžtamąją šiltinę, dėmėtąją šiltinę, tularemiją,
  • erlichiozę. Laimo liga: išplitusi vidurinio klimato juostoje. Erkės įkandimo
  • metu sukėlėjas patenka į kraują ir išplinta po visą organizmą. Erkinis
  • encefalitas – sukelia virusas, kurį platina šuninė ir taiginė erkės. Erkinis
  • encefalitas paplitęs Eurpopoje. Negydoma, bet galimas vakcinavimas.

  • Rūšys: Šuninė
  • erkė, taiginė erkė, Pievinė erkė, Stepinė erkė
 30. 31. Vabzdžių klasės charakteristika ir jų vystymosi būdai.
  Charakteristika:

  • Sausumos, rečiau
  • gėlavandeniai gyvūnai, kurių dydis nuo 0.2mm
  • iki 30cm. Kūnas iš trijų dalių – galvos, krūtinės ir pilvelio. Galvoje yra
  • burnos ir jutimo organai. Krūtinė iš 3 segmentų, kurių kiekviename yra pora
  • kojų, todėl vabzdžiai gali būti vadinami šešiakojais. Paprastesnės sandaros
  • vabzdžiai yra besparniai, aukštesnieji turi sparnus. Pilvelis gali turėti 11
  • segmentų, jų gale yra telsonas. Pilvo kojelių nėra, kartais yra jų rudimentai.

  Išorinė sandara:

  • Galva suaugtinė,
  • jos kapsulėje beveik išnykusios segmentų ribos, embrionui vystantis galvos
  • segmentai ryškūs. Tai rodo galvoje esančios trys galūnių poros (paprastai viena
  • pora priklauso vienam segmentui). Tačiau iš viso galvą sudaro 5 segmentai.
  • Pirmasis: akronas su pora antenų, jos yra homologinės vėžiagyvių antenulėms ir
  • šimtakojų antenoms. Antrojo segmento galūnės redukuotos. Kiti trys segmentai
  • turi burnos organų galūnes. Galvoje yra paprastos ir facetinės akys. Antenos ir
  • ūseliai sudaryti iš daug narelių. Neretai patelių ir patinų antenos skiriasi,
  • patinų antenų – didesnis paviršius, o ant jų būna daugiau uoslės elementų –
  • sensilių. Antenose yra lietimo, bei vibraciją juntančių sensilių.

  •   Vabzdžių burnos
  • organai yra nevienodi, nes jų mityba įvairi. Skystu maistu mintančių
  • vabzdžių burnos organai būna čiulpiamieji, siurbiamieji arba laižomieji. Kai
  • kurie vabzdžiai turi redukuotus burnos organus (lašalai, apsiuvos, drugiai
  • maišuočiai). Šie vabzdžiai gyvena labai trumpai, nes jų energijos šaltinis yra
  • lervinėje stadijoje sukauptos maisto medžiagos. Krūtinė sudaryta iš 3 segmentų:
  • prieškrūtinio, vidurkrūtinio ir pakrūtinio. Čia susitelkę judėjimo organai:
  • kojos ir sparnai. Krūtinės dangos skydeliai tvirti, sudaro išorinius šarvus,
  • prie jų tvirtinasi raumenys: nugariniai, pilviniai, šoniniai. Kojos šešios – po
  • porą kiekviename krūtinės segmente. Jų sandara įvairi, tačiau pagrindiai 5
  • nareliai būdingi visiems vabzdžiams: pamatinis narelis, klubas, šlaunis,
  • blauzda ir letenėlė. Letenėlė beveik visada iš kelių narelių, kurių galinis
  • turi nagelį. Dabartiniai vabzdžiai turi vieną ar dvi poras sparnų. Sparnai
  • ploni, plėviški. Vabalų priekiniai sparnai chitinizuoti, pagrindinė jų f-ja –
  • apsauginė. Silpniau chitinizuoti, plonesni, odiški sparnai – turi tarakonai,
  • skėriai. Primityviausi vabzdžiai turi 11 pilvelio segmentų, o sudėtingesnės
  • sandaros vabzdžiai - 4-5.  Vabzdžių kūną
  • dengia viensluoksnis epitelis – hipoderma, kurios ląstelės formuoja chitininę
  • kutikulę – storiausias vidinis kutikulės sluoksnis – endokutikulė, tvirčiausias
  • vidurinis – egzokutikulė ir išorinis – epikutikulė.

  Vidinė sandara:

  • VIRŠKINIMO
  • SISTEMA iš 3 dalių: priekinės, vdurinės ir užpakalinės žarnų. Burnos ertmėje
  • atsiveria ilgų maišelių pavidalo seilių liaukos. Iš burnos maistas keliauja į
  • stemplę, skrandį, toliau –priekinė, 
  • vidurinė, užpakalinė žarnos. KRAUJOTAKOS SISTEMA atvira, nugarinėje
  • dalyje yra vamzdelio pavidalo širdis, priekinėje kūno dalyje pereinanti į
  • trumpą aortą. Iš širdies ir aortos hemolimfa keliauja į kūno ertmes – sinusus.
  • Širdų nuo vidaus organų skiria plona diafragma. Širdis sudaryta iš atskirų
  • kamerų (1-8). Žemesnieji vabzdžiai kamerų turi daugiau. Hemolimfos f-jos:
  • išnešioti maisto medžiagas, pernešti metabolitus į šalinimo sistemą ir kovoti
  • su infekcija. KVĖPAVIMO SISTEMA vabzdžiai kvėpuoja trachėjomis. Tai įvairaus
  • diametro vamzdeliai, kuriais oras patenka į visus vidaus organus, aprūpindamas
  • deguonimi net atskiras ląstelių grupes. Trachėjos į išorę atsiveria kvėptukais
  • arba stigmomis, kurių gali būti iki 10 porų. Stigmos išsidėsčiusios krūtinės ir
  • pilvelio šonuose. Tik smulkiausi vabzdžiai kvėpuoja difuzijos būdu. Vandens
  • vabzdžių lervos turi trachėjines žiaunas. ŠALINIMO SISTEMA Svarbiausi šalinimo
  • sistemos organai yra Malpigijaus vamzdeliai, kurie atsiveria tarp vidurinės ir
  • užpakalinės žarnos. Iš hemolimfos į Malpigijaus vamzdelius patenka rūgšties
  • druskos. Čia jos skaidomos ir į užpakalinę žarną patenka šlapimo rūgšties
  • kristalai. Pirminiai besparniai Malpigijaus vamzdelių neturi. Svarbiausia
  • riebalinio kūno funkcija – energetinė, tačiau jame kaupiasi ir eksretų
  • kristalai. NERVŲ SISTEMA Centrinė nervų sistema panaši į kitų nariuotakojų
  • nervų sistemą. Ją sudaro galvos smegenys, aplinkryklinės konektyvos, poryklinis
  • ganglijas ir pilvinė nervų grandinėlė. Itin sudėtingos vabzdžių galvos
  • smegenys, jas sudaro priekinė, vidurinė ir užpakalinė dalys. Poryklinis
  • ganglijas taip pat iš trijų skyrių: tai susilieję trys ganglijai, įnervinantys
  • burnos organus. Be centrinės nervų sistemos yra simpatinė nervų sistema, kuri
  • įnervina vidaus organus ir raumenis. ENDOKRININĖ SISTEMA vabzdžių endokrininės
  • liaukos gana įvairios. Jos hormonus išskiria tiesiai į hemolimfą. Endokrininės
  • liaukos reguliuoja  medžiagų apykaitą,
  • lervų augimą, lytinį brendimą. JUTIMO ORGANAI smulkiausi jutimo organai –
  • sensilės. Svarbiausi vabzdžių jutimo organai – lytėjimo, cheminio bei
  • hidroterminio jutimo, klausos ir regėjimo. LYTINĖ SISTEMA skirtalyčiai, neretas
  • lytinis dimorfizmas, tuomet gali turėti įvairius papildomus organus (pvz.
  • ragus). Abiejų lyčių vidinių lytinių organų porinės gonados, sudarytos iš
  • folikulų (vamzdelių). Jų poriniai išvedamieji kanalai suteka į vieną. Turi
  • pridėtines liaukas. Patinų lytinė sistemą sudaro porinės sėklidės, sėklatakiai,
  • neporinis sėklos išmetamasis latakas, lytinis organas edeagusas ir pridėtinės
  • liaukos. Patelių lytinė sistemą sudaro porinės kiaušidės, poriniai
  • kiaušintakiai, kurie pereina į neporinį kiaušintakį, sėklos priimtuvas,
  • kopuliacijos maišelis, o kartais ir kiaušdėtis.

  Vystymosi būdai:

  • EMBRIONINIS
  • VYSTYMASIS Vystymasis, kuris vyksta nuo kiaušinio susidarymo iki lervos
  • išsiritimo.

  • POEMBRIONINIS
  • VYSTYMASIS iš kiaušinio išsiritusios lervos išvaizda gali būti įvairi. Išskyrus
  • beūsius, vabzdžiams pirminiabesparniams būdingas tiesioginis vystymasis, iš
  • kiaušinėlio išsirita miniatiūrinė suaugėlio kopija. Sparnuotiesiems vabzdžiams
  • būdinga nepilnutinė ir pilnutinė metamorfozės. Vabzdžiai su nepilnutine
  • metamorfoze neturi lėliukės stadijos. Neriasi daug kartų (iki 30). Nepilnutinė
  • metamorfozė būdinga žemesniesiems sparnuotiesiems vabzdžiams. Aukštesnieji
  • pereina į pilnutinę. Jų lervos visai nepanašios į suaugėlį. Lervos neriasi 4-5
  • kartus, tačiau nerdamosis nepanašėja į suaugėlį. Suaugėlis išsirita iš
  • lėliukės.

  • Vystosi pilnos arba
  • nepilnos metamorfozės būdais.

  • Pilna
  • metamorfozė: kai vabzdys praeina visus vystymosi etapus
  • (kiaušinis-lerva-lėliukė suaugėlis). Neriasi keletą kartų. Pilnos metamorfozės
  • vabzdžių būriai: Blusos, Vabalai, Drugiai.

  • Nepilna
  • metamorfozė – vystymasis be lėliukės stadijos. Nepilnos metamorfozės vabzdžių
  • būriai: Lašalai, Žirgeliai, Tarakonai, Termitai, Tiesiasparniai, Dvisparniai,
  • Utėlės, Blakės
 31. 32. Dvisparnių
  vabzdžių biologija, svarbiausios rūšys ir ūkinė reikšmė
  Dvisparnių biologija:

  • Tai labiausiai išsivysčiusių
  • vabzdžių būrys. Turi tik du priekinius sparnus. Antroji sparnų pora redukuota,
  • virtusi dūzgais, jų viduje yra chordotonaliniai organai svarbūs vabzdžiams
  • skrendant. Sparnai turi būdingą formą, pamatinė jų dalis praplatėjusi, o pats
  • pamatas labai siauras, dažnai sudaro nedidelį išsikišimą- sparnelį. Dvisparniai
  • tarp vabzdžių – geriausi skraidytojai. Kūno sandarai būdinga judri galva su
  • labai didelėmis daugiafacetinėmis akimis, suagtinė krūtinė su liemeniniu arba
  • stiebelišku pilvu. Burnos organai specifiniai laižomieji arba siurbiamieji,
  • kartais redukuoti. Dvisparniai neturi polinkio rūpintis palikuonimis, statyti
  • lizdus. Išskyrus : vadovaudamiesi uosle deda kiaušinius į terpę, kurioje gausu
  • maisto.

  Ūkinė reikšmė:                                    

  • Daug žalos gyvulininkystei padaro
  • kraujasiurbiai: sparvos, piktmusės, moskitai, gumbiniai uodeliai, mašalai.
  • Sparvos perneša tuliaremijos sukėlėjus. Naminius gyvulius parazituoja gyliai.
  • Kopūstinė, svogūninė musės – daržovių kenkėjai. 
  • Kambarinė musė perneša daug ligų (dizenterija, vidurių šiltinė ir kt.).
  • Piktmusė kandžioja naminius gyvulius rudens metu. Mėlynosios mėsinės musės deda
  • kiaušinius į lavonus ar nepridengtą mėsą. Musė cė-cė platina miego ligą
  • (Afrika). Kopūstinė musė deda kiaušinius į kopūstų daigus, jos lervos apėda
  • kopūstų šaknis. Yra daug kitų žalingų musių – jos yra javų kenkėjos. Arklinio
  • gylio patelė kiaušinius tvirtina prie arklio plaukų, vėliau patenka į žarnyną
  • ir parazituoja.

  • Naudingi dvisparniai: tai
  • parazituojantys vabzdžių lervas tachinas. Kai kurių dvisparnių lervos naikina
  • amarus. Genetinių laboratorinių tyrimų objektas – drozofila. Chironomidų lervos
  • sudaro žymią žuvų maisto dalį tvenkinių ūkiuose, taip pat specialiai gaudomos
  • akvariumų žuvims maitinti.

  • Galvijinis gylys. Vystosi po
  • galvijų oda ir sukelia hipodermozę. Gylio patelė deda kiaušinėlius ant galvijo
  • kojų plaukų, iš kiaušinėlių išsivysto lervos, kurios prasigraužia per odą į
  • poodį ir migruoja į gyvulio nugaros sritį. Po oda auga ir vystosi ir atsranda
  • odos paviršiuje guzelių. Gzelio viršūnėje lerva prasigraužia skylutę ir pro ją
  • kvėpuoja. Po to lerva išlenda iš po odos, nukrenta ant žemės ir virsta lėliuke.
  • Lėliuko būna kokono viduje.

  • Kambarinė musė. Į puvėsius,
  • išmatas patelė deda kiaušinėlius. Iš jų išsivysto baltos lervos, kurios neturi
  • nei galvojos, nei kojų. Žemėje lervos virsta lėliukėmis. Jos apdengtos
  • tariamuoju kokonu, kuriame išsivysto lėliukė ir suaugusi musė.
 32. 33. Plėviasparnių
  vabzdžių biologija, svarbiausios rūšys, biologinė ir ūkinė reikšmė
  Plėviasparnių biologija:

  • Burnos organai graužiamieji arba
  • lakamieji (geluoninių). Dvi poros plėvinių sparnų, apatinė pora mažesnė. Jie
  • išvagoti retomis skersinėmis ir išilginėmis gyslomis. Galva judriai jungiasi su
  • krūtine ir turi dideles daugiafacetines akis. Turi paprastas akeles bei
  • įvairios sandaros antenų. Plėviasparnių pilvelis su krūtine jungiasi visu plotu
  • – liemeniapilviai, arba stiebeliu smaugtapilviai. Labiausiai išsivystęs
  • vidurkrūtinis, jo tergitas užpakalinėje dalyje sudaro tam tikrą skydelį, kuris
  • siūle atsiskiria nuo vidurkrūtinio ir priekinės dalies. Ant pilvelio nėra jokių
  • kojelių ar jų rudimentų, tik daližys, sudarančios patelių kiaušdėtį, kuris
  • sudaro geliančiųjų vabzdžių gėluonį. Lervos panašios į vikšrus, nes turi
  • netikrąsias pilvo kojas – pseudovikšrai. Parazitinių, bendruomeninių plėviasparnių
  • burnos organai iš dalies redukuoti. 
  • Daugeliui jų būdinga sudėtinga elgsena – sudėtingi instinktai, susiję su
  • dauginimusi, lizdų statyba ir prieauglio priežiūra; didesni sugebėjimai įgyti
  • sąlyginius refleksus. Nervinė veikla yra sudėtingiausia bendruomeninių vabzdžių
  • (bičių, bendruomeninių širšių, kamanių, skruzdėlių). Atitinkamai plėviasparnių
  • yra gerai išsivysčiusios galvos smegenys.

  Biologinė ir ūkinė reikšmė:

  • Didelė dalis plėviasparnių yra
  • svarbūs kaip entomofilai. Daugelį augalų apdulkina tik plėviasparniai
  • (ankštiniai, lūpažiedžiai, gegužraibiai). Žmogui naudingi: bitė (neša medų,
  • apdulkina kultūrinius augalus), vyčiai (deda kiušinius į žalingų vabzdžių kūno
  • vidų).

  • Pjūkleliai – fitofagai. Jie
  • nemažai žalos pridaro sodams, miškams. Agrastinis pjūklelis kartais suėda visus
  • serbentų krūmų lapus.

  • Yra daug parazitinių rūšių, kurie
  • parazituoja įvairių vabzdžių lervas.

  • Vyčiai – stamūs vabzdžiai. Į kitų
  • vabzdžių lervas, ar vikšrus jie deda savo kiaušinius. Vystymosi  pabaigoje vyčio lerva parazituojamą vikšrą
  • sunaikina.Baltukų vikšrus dažnai sunaikina apantelesas. Kiaušėdžiai
  • (chalcididai, proktotrupidai ir kt.) parazituoja vabzdžių kiaušinius. Kai
  • kurios rūšys naudojamos biologiniu būdu kovojant su kenkėjais.

  • Geluoniniams priklauso Naminė
  • bitė, Kamanė, daug pavieniui gyvenančių laukinių bičių. Lietuvoje – apie 300
  • rūšių laukinių bitininių rūšių. Tai svarbūs kultūrinių ir laukinių augalų
  • apdulkintojai. Manoma, kad bitės nauda kaip apdulkintojos yra didesnė nei kaip
  • medaus nešėjos.

  • Miškinės skruzdėlės – tai miško
  • sanitarai. Jos naikina kenkėjus, purena miško paklotę.

  • Žalingi vabzdžiai: pjūkleliai,
  • gumbinės, vapsvelės.

  Rūšys:

  • Naminė bitė, Rudoji miško
  • skruzdėlė, Vytis, Medunešė bitė, Širšė, Kamanė, Vapsva, Mažasis vytis, Miškinė
  • skruzdėlė, Sieninė gaurabitė, Stepinė kamanė, Didžiaakė kamanė, Ilganosė
  • smėliabitė, Tamsioji skruzdėlė, Raudonoji skruzdėlė.
Author:
Anonymous
ID:
193380
Card Set:
Zoologijos egzaminas I dalis
Updated:
2013-01-17 13:13:39
Tags:
Zoologija
Folders:

Description:
Pagalba v.s
Show Answers: