AJ

The flashcards below were created by user NBK on FreezingBlue Flashcards.

 1. znovu
  again
 2. střed
  centre
 3. přecházet
  cross
 4. rozhodnout
  decide
 5. drahý, nákladný
  expensive
 6. daleko
  far
 7. zjistit
  find out
 8. lidové předměty
  folk-art shop
 9. pozvání
  invitation
 10. minulý, poslední
  last
 11. hluk, rámus
  noise
 12. kolem, mimo
  past
 13. týž, stejný
  same
 14. ukázat
  show
 15. náměstí
  square
 16. ubrus
  tablecloth
 17. hrozný
  terrible
 18. obrátit, zabočit
  turn
 19. užitečný
  useful
 20. rozmanitý
  various
 21. což
  which
 22. včera
  yesterday
 23. nehoda
  accident
 24. uklidnit se
  calm down
 25. havarovat
  crash
 26. přihodit se, stát se
  happen
 27. držet, nechat, uschovat
  keep
 28. nákladní auto
  lorry
 29. předpokládat, domnívat se
  suppose
 30. doprava, dopravní ruch
  traffic
 31. až do (časově)
  until
 32. přijet na (nejaké místo)
  arrive
 33. dodatek, příloha
  attachment
 34. teta
  aunt
 35. oba, obojí
  both
 36. nastávající
  coming
 37. vlastně
  fact, in fact
 38. vysoký
  high
 39. červen
  June
 40. pečovat o někoho
  look after
 41. příště
  nex time
 42. původ
  origin
 43. letadlo
  plane
 44. Srdečně zdraví
  Best regards
 45. příbuzní
  relatives
 46. zůstat, pobývat
  stay
 47. předměstí
  suburb
 48. cesta (po něčem)
  tour
 49. výlet
  trip
 50. strýček
  uncle
 51. metro
  underground
 52. proto
  that´s why
 53. tentokrát
  this time
 54. my dva
  the two of us
 55. mezi
  among
 56. mimo to, kromě toho
  besides
 57. (vy)půjčit si
  borrow
 58. jistě, zajisté
  certainly
 59. sbírat
  collect
 60. dost
  enough (i´naf)
 61. vyměňovat (si)
  exchange
 62. oblíbenec, oblíbený
  favourite
 63. to je škoda
  that´s a pity
 64. spolužák
  schoolmate
 65. známka (poštovní)
  stamp
 66. začátečník
  beginner
 67. tabule
  blackboard
 68. opsat
  copy
 69. slovník
  dictionary
 70. technik, inženýr
  engineer
 71. spolužák
  fellow student
 72. nemocný
  ill
 73. středně pokročilý
  intermediate
 74. volný čas
  leisure time (ležr)
 75. méně
  less
 76. úroveň
  level
 77. poslouchat něco
  listen
 78. ošetřovatelka
  nurse
 79. zamstnání, povolání
  occupation
 80. přes, vícenež
  over
 81. část
  part
 82. někdy
  sometimes
 83. číšník
  waiter
 84. o (při srovnání)
  by
 85. směšný, zábavný
  funny
 86. vystoupit
  get off
 87. tvrdý
  hard
 88. minule, posledně
  last time
 89. nejméně
  least (li:st)
 90. výtah
  lift
 91. paměť
  memory
 92. všimnout si
  notice
 93. bod
  point
 94. mrakodrap
  skyscraper
 95. zastávka, zastavit (se)
  stop
 96. vysoký
  tall
 97. než
  than
Author:
NBK
ID:
194914
Card Set:
AJ
Updated:
2013-02-28 08:16:43
Tags:
Slovíčka
Folders:

Description:
S2
Show Answers: