Sejtbiosz fogalmak_2.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Biogén elemek fogalma:
  Az élő anyag felépítésében, működésében esszenciális módon részt vevő elemek
 2. Elsődleges biogén elemek:
  C H O N S P
 3. Másodlagos biogén elemek:
  K Na Ca Mg Fe Cl ionok
 4. Hány %-ban építik fel az élő anyagot elsődleges biogén elemek?
  98%
 5. Hány %-ban építik fel az anyagot a másodlagos biogén elemek?
  kb. 2%
 6. Miért fontos biogén elem a fluor?
  A fogzománc alkotórésze
 7. Miért fontos biogén elem a jód?
  Pajzsmirigy működése (tiroxin)
 8. Miért fontos biogén elem a kobalt?
  B12-vitamin
 9. Miért fontos biogén elem a vas minden élólény számára?
  A terminális oxidáció légzési enzimjeinek nélkülözhetetlen alkotóeleme
 10. Miért fontos biogén elem a Ca? (3 szerep)
  Izomműködés, csontképzés, véralvadás
 11. Miért fontos biogén elem a Mg a növényeknél?
   Klorofill alkotóeleme
 12. Miért fontos biogén elem a réz a puhatestűeknek?
  Hemocianin alkotórésze
 13. Miért fontos biogén elem a molibdén és a króm?
  Enzimek felépítésében fontosak
 14. Miben különleges a víz a többi vegyülethez képest?
  Mindhárom halmazállapotban megtalálható a földi élet körülményei között.
 15. Miben játszik szerepet a víz nagy fajhője/hőkapacitása?
  Óceáni éghajlat kialakítása, sejtek belső hőingadozásának mérséklése
 16. Növényi szerv, ahol jellemző a kristályos CaCO3
  Füge lomblevele
 17. Hogyan mutatjuk ki a CaCO3-t?
  HCl --> pezsgés
 18. Hidratáció fogalma:
  Disszociált ionok körül hidrátburok alakul ki
 19. Mely elemek vesznek részt a neutrális zsírok felépítésében?
  C H O
 20. Mely vegyületcsoportba tartoznak a neutrális zsírok?
  Észterek
 21. Milyen kémiai reakcióval állíthatók elő a neutrális zsírok?
  Kondenzáció
 22. Milyen kémiai reakcióval bonthatók le a neutrális zsírok?
  Hidrolízis
 23. Neutrális zsírok szerepe
  Vitaminraktár, mechanikai védelem, hővédelem, tartalék tápanyag
 24. Karotinoidok alapvegyülete?
  Izoprén
 25. Mivel mutathatók ki a karotinoidok?
  Antimon-triklorid (SbCl3) kloroformos oldata megkékül
 26. Mivel mutathatók ki a neutrális zsírok és a foszfatidok?
  Sudan III megvörösödik
 27. Koaguláció fogalma
  Kolloid rendszer durva diszperz rendszerré változik
 28. Szol állapot fogalma
  Kolloid részcskék hidrátburkukkal elmozdulhatnak
 29. Gél állapot fogalma
  Kolloid részecskek hidrátburkukkal összekapcsolódnak, nem tudnak egymás mellett elmozdulni
 30. Emulgeálás fogalma
  Folyadékban folyadék eloszlatása
 31. Szuszpendálás fogalma
  Folyadékban szilárd anyag eloszlatása
 32. Plazmolízis fogalma
  Növényi sejteket hipertóniás oldatba helyezve a sejtből víz áramlik ki és a sejthártya elválik a sejtfaltól.
 33. Adszorpció fogalma
  Felületen való megkötés
 34. Abszorpció fogalma
  Anyagban való megkötés
 35. Fiziológiás oldat fogalma
  A sejt ozmotikus nyomásával megegyező ozmotikus nyomású oldat (emberi szervezetben 0.9 m/m% NaCl)
 36. Hemolízis fogalma
  A vörösvértesteket megfelelően híg oldatba helyzve azok vizet vesznek fel, és kipukkadnak
 37. Ozmózisnyomás fogalma
  Az a nyomás, amelyet az oldatra kell kifejteni, hogy dinamikus egyensúly jöjjön létre
 38. Ozmózis fogalma
  Oldószer diffúziója féligáteresztő hártyán a nagyobb koncentrációjú oldat felől a kisebb koncentrációjú irányába
 39. Diszpergálás fogalma
  Anyagnak kisebb méretű részecskékre történő darabolása
 40. Hőkapacitás fogalma
  Az a hőmennyiség, amely ahhoz kell, hogy az anyag hőmérséklete 1 fokkal nőjön
 41. Mit mutatunk ki a Nessler-reagenssel?
  Ammóniát
 42. Szénhidrátok fogalma
  Polihidroxi-oxovegyületek, ill. olyan vegyületek, amelyek hidrolízisével ilyen vegyületek keletkeznek
 43. Milyen funkciós csoportok taláhatók meg a szénhidrátokban?
  Aldehid, keton, alkoholos OH
 44. Milyen kémiai reakcióval állíthatók elő az összetett szénhidrátok?
  Polikondenzáció
 45. Milyen kötés kapcsolja össze a diszacharidokban a cukoregységeket?
  Észter
 46. Ezüsttükörpróba reagensei
  NH4OH, AgNO3
 47. Glükóz melyik összetevőjét mutatjuk ki az ezüsttükörpróbával?
  Aldehidcsoport
 48. Mit tapasztalunk pozitív ezüsttükörpróba esetén?
  Ezüstkiválást
 49. Fehling-próba menete
  Anyag, Fehling I,II, melegítés
 50. Negatív Fehling-próba színe?
  Kék
 51. Pozitív Fehling-próba színe?
  Piros
 52. Példa Fehling + anyagokra emberi szervezetből
  Vérplazma, vérszérum, szűrlet
 53. Példa Fehling - anyagokra emberi szervezetből
  Vizelet, nyirok, agyfolyadék, könny
 54. Lugol-oldat színe
  Barna
 55. Jód-keményítő színreakció magyarázata
  A I beépül a keményítő spiráljába
 56. Milyen elemeket tartalmaz minden fehérje?
  C H O N
 57. Fehérjék funkciós csoportjai
  Karboxil, amino
 58. Példák összetett fehérjére
  Hemoglobin, kazein, mucin, opszin, mioglobin, fibrinogén, A-vércsoportantigén
 59. Esszenciális aminosav definíciója, példa, előfordulása
  A szervezet nem tudja magától előállítani Emberi szervezet számára 9 aminosav esszenciális: metionin, treonin, lizin, izoleucin, valin, leucin, fenilalanin, triptofán, hisztidin. Előfordulásuk: hús, tej, tojás, dió, stb.
 60. Fehérjék másodlagos szerkezete, benne az oldalláncok mindig kifelé mutatnak
  Alfa-hélix
 61. Fehérjék masodlagos szerkezete, benne az egymást követő amidok ellentétes irányban váltakoznak
  Béta-redő
 62. Denaturáció definíciója, denaturáció és koaguláció közti különbség
  Denaturáció: környezeti hatásokra a fehérjék elvesztik térszerkezetüket, ezáltal biológiailag inaktívvá válnak. Denaturálódni csak a fehérjék tudnak, koagulálódni bármely kolloid rendszer.
 63. Tripszin:
  A bélnedv fehérjéje
 64. Kalcitonin:
  A pajzsmirigy fehérjéje
 65. Opszin
  Ideghártya fehérjéje
 66. Xantoprotein próbát adják:
  Gyűrűs oldalláncú fehérjék
 67. Példa kéntartalmú aminosavra:
  Cisztein
 68. Biuret-próba:
  Fehérjéből oldat, KOH, CuSO4, oldat színe lilára változik
 69. Mit mutat ki a biuret-próba?
  Peptidkötést
 70. Xantoprotein-reakció alapja:
  A feherjeben lévő aromás oldalláncok nitrálódnak, sárga szín
 71. Miért kell tejet itatni Hg-mérgezés esetén?
  A fehérje megköti a Hg-t, és ebben a formában a Hg nem szívódik fel
 72. Fehérjeoldat+ammónium-szulfát reakciója
  Tiszta oldat zavarossá válik, vegyület reverzibilisen kicsapja a fehérjéket vízelvonással.
 73. Mivel lehet irreverzíbilisen kicsapni fehérjét?
  Melegítés, mechanikai hatas, formalinoldat, fenololdat, HgNO3-oldat
 74. Milyen szénhidrátok fordulnak elő a nukleinvegyületekben?
  Ribóz, dezoxiribóz
 75. Szerves bázisok a nukleinvegyületekben
  Adenin, guanin, citozin, timin, uracil
 76. Nukleozid:
  Pentóz, szerves bázis
 77. Szerves bázis kapcsolódása a pentózhoz nukleozidban
  C-N kötés, pentóz első C-atomját észteresíti
 78. Makroerg kötés
  Több mint 25 kJ/mol energiájú kémiai kötés
 79. Milyen kötéssel kapcsolódik a nukleotidban a foszforsav a szénhidráthoz?
  Észter
 80. Szállítómolekula a felépítő folyamatokban
  NADP+
 81. Szállítómolekula a lebontó folyamatokban
  NAD+
 82. Aldóz-ketóz elkülönítés módszerei
  Molich-próba, Szelivanov-reakció
 83. Molich-próba
  Ketóz, alárétegezve cc. H2SO4, vörösbarna gyűrű a két folyadék határán
 84. Szelivanov-próba
  Ketóz, sósavas rezorcin, vöröses szín a ketózt tartalmazó oldatban
 85. Makromolekula fogalma
  Olyan -általában kolloid méretű- polimer, amelynek molekulatömege nagyobb, mint 10000
 86. Répacukor tulajdonságai
  Alfa-glükóz + béta-fruktóz 1-2-es kötéssel kapcsolódik, nem redukáló diszacharid
 87. Poliszacharidok monomerje
  Glükóz
 88. Cellulóz molekuláját alkotja
  Több ezer béta-glükóz
 89. Keményítő szerkezete
  Amilóz, amilopektin, amiláz
 90. Glikogén jellemzői
  Keményítő amilopektinjéhez hasonlít, sűrűn tartalmaz 1-6-os elágazásokat, harántcsíkolt izomszövetben és májban tárolódik
 91. Aminosav fogalma
  Amino- és karboxilcsoportot tartalmazó molekulák
 92. Alfa-aminosav fogalma
  A lánc alfa-szénatomjához kapcsolódik az aminocsoport
 93. Polipeptid fogalma
  Sok aminosavat tartalmazó molekula
 94. Fehérje fogalma
  Jellegzetes térszerkezettel rendekező, sajátos működésű polimer makromolekula
 95. Fehérjék csoportosítása feladatuk szerint
  Szállító, szerkezeti, védekező, tároló, összhúzékony, enzim, hormon, szabályozó
 96. Stresszfehérjék szerepe
  Védő szerep a legkülönbözőbb betegségekben, kedvezőtlen hatására több lesz a sejtben, hibás szerkezetű fehérjéknek segítenek megtalálni a helyes szerkezetet, hősokk által aktivált stresszfehérjéknek szerepük lehetett a láz fennmaradásának az evolúció során
 97. Hemoglobin, mioglobin összehasonlítása /szerkezet, oxigén megkötése, funkció/
  Hemoglobin: negyedleges szerkezete is van, négy pirrolgyűrű porfirinvázat alkot, pirrolgyűrű N-atomjai kétértékű vasionnal alkotnak komplexet, oxigénmolekula vashoz kötődik, egy hemoglobin négy oxigénmolekulát tud megkötni, a vörösvértestek alkotója. Mioglobin: fehérjelánchoz kapcsolódik a hem, egy mioglobin egy oxigénmolekulát köt meg, oxigéntároló az izomban
 98. Mellékvesekéregben termelődő szteránvázas hormonok:
  Aldoszteron, kortizol, androgének
 99. E-vitamin szerepe:
  Membránképzés szabályozása
 100. K-vitamin szerepe:
  Véralvadás, protrombin szintézise
 101. Epesavak polaritása és az epe zsírokat szétoszlató szerepe:
  Amfipatikusak, detergens hatású szteroidok: emulgeálják a béltartalomban levő lipideket
 102. Szelén:
  Szükséges a máj működéséhez, redoxireakciókat katalizáló enzimek alkotórésze
 103. Jód szerepe:
  Pajzsmirigy tiroxinhormonjának alkotója, mely serkenti a lebontó anyagcserét, beállítja az alapanyagcsere-szintet, testhőmérsékletet, enzimaktivátor
 104. Nukleinsavakban a nukleotidok közötti kötés
  5-3-foszfodiészter-kötés
 105. Nukleinsavban háromszoros hidrogénkötés alakul ki a ... között
  Citozin-guanin
 106. Hisztonmag felépítése
  Nyolc hisztonmolekula
 107. DNS fogalma
  Az élő rendszer örökítőanyaga és a fehérjeképzés közvetett irányítója
 108. RNS fogalma
  A fehérjeszintézist közvetlenül biztosító nukleinsavak
 109. Ilyen RNS-ből van a legkevesebb a sejtben
  mRNS
 110. Ilyen RNS-ből van a legtöbb a sejtben
  rRNS
 111. tRNS szerepe
  Aktivált aminosav szállítása a riboszómára, a fehérjeszintézis helyére
 112. Sejt fogalma
  Az élővilág legkisebb, önálló életre képes egysége
 113. Prokarióta fogalma
  Olyan sejt vagy élőlény, amelyben a sejt nem tartalmaz elkülönült sejtmagot
Author:
Anonymous
ID:
195003
Card Set:
Sejtbiosz fogalmak_2.txt
Updated:
2013-01-24 19:13:47
Tags:
sejtbiosz középiskola
Folders:

Description:
sejtbiosz 1. középiskola
Show Answers: