Formula 1-3

The flashcards below were created by user Dragon on FreezingBlue Flashcards.

 1. Da Cheng Qi Tang
  • Da Huang 
  • Mang Xiao
  • Zhi Shi
  • Hou Po
 2. Xiao Cheng Qi Tang
  • Da Huang
  • Zhi Shi
  • Hou Po
 3. Tiao Wei Cheng Qi Tang
  • Da Huang 
  • Mang Xiao
  • Gan Cao
 4. Da Xian Xiong Tang
  • Gan Sui
  • Da Huang
  • Mang Xiao
 5. Wen Pi Tang
  • Da Huang
  • Fu Zi
  • Gan Jiang
  • Ren Shen
  • Gan Cao
 6. Da Huang Fu Zi Tang
  • Da Huang
  • Fu Zi
  • Xi Xin
 7. Ma Zi Ren Wan
  • Ma Zi Ren
  • Xing Ren
  • Shao Yao
  • Da Huang
  • Zhi Shi
  • Hou Po
  • (Honey)
 8. Ji Chuan Jian
  • Rou Cong Rong
  • Dang Gui
  • Niu Xi
  • Ze Xie
  • Zhi Ke
  • Sheng Ma
 9. Zeng Ye Cheng Qi Tang
  • Xuan Shen
  • Mai Men Dong
  • Sheng Di Huang
  • Da Huang 
  • Mang Xiao
 10. Xin Jia Huang Long Tang
  • Da Huang
  • Mang Xiao
  • Xuan Shen
  • Mai Men Dong
  • Sheng Di Huang
  • Hai Shen
  • Ren Shen 
  • Dang Gui
  • Gan Cao
  • (Ginger Juice)
 11. Run Chang Wan
  • Ma Zi Ren
  • Tao Ren
  • Sheng Di Huang
  • Dang Gui
  • Zhi Ke
 12. Run Chang Wan
  • Ma Zi Ren
  • Tao Ren
  • Da Huang
  • Dang Gui Wei
  • Qiang Huo
Author:
Dragon
ID:
195160
Card Set:
Formula 1-3
Updated:
2013-02-01 03:51:32
Tags:
Formula
Folders:

Description:
Formula 1
Show Answers: