rus 2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. кто
  que
 2. ЗДРАВСТВУЙТЕ
  COM ESTAS
 3. ПРИВЕТ
  HOLA COM ESTAS INFORMAL
 4. ДА
  SI
 5. НЕТ
  NO
 6. ХОРОШО
  MOLT BE
 7. МОЛОК'О
  LLET
 8. КАК ДЕЛ'А
  COM VA
 9. ОТЛИЧНО
  PERFECTE
 10. ОЧЕНь  ХОРОШО
  MOLT BE
 11. НОРМАЛЬНО
  NORMAL, NI BE NI MALAMENT
 12. А  ВАС
  I VOSTÈ
 13. СПАСИБО
  GRACIAS
 14. ВОТ
  AQUÍ
 15. ВОТ ОН
  AQUI ESTA ELL
 16. ВОТ ОНА
  AQUI ESTA ELLA
 17. ОН
  PRONOM MASCULI, PERSONA O OBJECTE
 18. ОНА
  PRONOM FEMENÍ, PERSONA U OBJECTE
 19. ОНО"
  PRONOM NEUTRE
 20. OНИ"
  PRONOM DELS PLURALS
 21. ACABA EN CONSONAT
  MASCULÍ
 22. ACABA EN A, Я
  FEMENÍ
 23. АCABA EN O, E
  NEUTRE
 24. ACABA EN Ы Н
  PLURAL FEMENI O MASCULI
 25. ACABEN EN A Я
  PLURAL DE NEUTRES
 26. ГДЕ
  ON
 27. E SENSE ACCENT
  I
 28. O SENSE ACCENT 
  A
 29. Что это
  qué  és això
 30. ЧЕМОДАН
  MALETA
 31. СУМКА
  BORSA
 32. КНИГА
  LLIBRE
Author:
Anonymous
ID:
195236
Card Set:
rus 2
Updated:
2013-01-25 17:11:27
Tags:
vocabolari rus
Folders:

Description:
vocabulari
Show Answers: