Sejtbiosz extra kérdések.txt

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

  • author "Dani"
  • tags ""
  • description ""
  • fileName "Sejtbiosz extra kérdések.txt"
  • freezingBlueDBID -1.0
  • Oxidoreduktázok működésének eredménye:
  • Glicerinaldehid-foszfátból glicerinsav lesz
 1. Transzferázok működésének eredménye:
  Egy aminosavról egy aminocsoport átkerül egy ketosavra
 2. Hidrolázok működésének eredménye:
  A fehérjék bontása a bélcsatonában
 3. Liázok működésének eredménye:
  Egy olajsavból palmitinsav lesz
 4. Izomerázok működésének eredménye:
  Egy fruktózból glükóz lesz
 5. Szintetázok működésének eredménye:
  Két glükózból egy maltóz lesz
 6. Mit értünk nyílt anyagi rendszeren?
  A rendszer környezetével állandó anyag- és energiakicserélődésben van.
 7. Dinamikus egyensúly fogalma:
  Egyensúlyi állapot, amelyet a rendszer állandóságának fenntartása mellett szüntelen mozgás jellemez.
 8. Tejsavas erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve
  Tejcukor, tejsav, Lactobacillus, Streptococcus lactis
 9. Alkoholos erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve:
  Szőlőcukor, etil-alkohol, élesztőgombák
 10. Ecetsavas erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve:
  Szőlőcukor, ecetsav, Bacterium aceti
 11. Vajsavas erjedés kiindulási anyaga, végterméke, élőlény neve:
  Cellulóz vagy pektin, vajsav, Clostridium
 12. Melyik, hagyományosnak nevezett erjedési folyamat nem valódi erjedés? Miért?
  Ecetsavas, oxigén jelenlétében megy végbe
 13. Példa fakultatív anaerobionta szervezetre:
  Nyálkagombák, baktériumok
 14. Mi a különbség a korhadás és a rothadás között?
  Rothadás anaerob folyamat
 15. Mi lehet az aminosavak aminocsoportjának a sorsa a lebontó folyamatokban?
  Dezaminálódik és felépítő folyamatokba kerül, transzaminálódik és felépítő folyamatokba kerül, karbamiddá alakul a sejtben.
 16. Milyen vegyületek keletkeznek végtermékként a citrátkörben?
  CO2, NADH
 17. Milyen működést látnak el a dehidrogenáz enzimek?
  Oxidatív folyamatokat katalizálnak
 18. Milyen koenzimeket tartalmazhatnak a dehidrogenáz enzimek? 2 példa
  NAD+, NADP+
 19. Egy glükózmolekula teljes eloxidálódása során hány ATP keletkezik?
  36 vagy 38
 20. A fotoszintézis nélkülözhetetlen kellékei:
  fény, víz, CO2, pigmentek
 21. Mikor fotoszintetizál egy növény a mérsékelt égövben?
  Csak nappal
 22. A fotoszintézis sötétszakasza … megy végbe
  csak nappal
 23. Eredetüket tekintve miből származnak a végtermékként keletkező glükózmolekula hidrogénjei?
  vízből
 24. Közvetlenül miből származnak a végtermékként keletkező glükózmolekula hidrogénjei?
  NADPH-ról
 25. Milyen lépések zajlanak a fotoszintézis fényszakaszában?
  fényabszorpció, vízbontás, NADPH keletkezése
 26. Milyen mérettartományban tanulmányozhatók az elektronmikroszkópban az anyagok?
  10^-9 mm
 27. Mi a magyarázata annak, hogy ilyen magas a membránt felépítő lipidek közül a foszfatidok aránya?
  Mert amfipatikus molekulákból állnak
 28. A membrán melyik tulajdonsága szempontjából van jelentősége a telítetlen zsírsavaknak a foszfatidok felépítésében?
  A folyékony jelleg kialakításában
 29. Mit jelent a plazmamembrán aszimmetrikussága?
  A külső és belső felület nem azonos felépítésű
 30. Példa membránfehérjék működésére: szállítófehérje
  Na+ - K+ - pumpa
 31. Példa membránfehérjék működésére: egyediséget biztosító fehérje
  A-vércsoportantigén
 32. Példa membránfehérjék működésére: receptorfehérje
  inzulint megkötő hormonreceptor
 33. Példa membránfehérjék működésére: enzimfehérje
  amiláz
 34. Melyik mozgásszervecske tekinthető nem állandó plazmanyúlványnak?
  álláb
 35. Mi az alapvető különbség a csilló és az ostor között?
  méretük, számuk
 36. Angol tudós, tőle származik a sejt elnevezés
  Robert Hooke
 37. A riboszómák alegységei a sejtmagvacskában keletkeznek, és a … szerelődnek össze
  citoplazmában
 38. Fagoszóma fogalma:
  =előlizoszóma. Emésztés nem folyik benne, a kívülről felvett, vagy a belső, lebontásra szánt anyagokat tartalmazza.
 39. Elsődleges lizoszóma fogalma:
  csak emésztőenzimet tartalmaz
 40. Másodlagos lizoszóma:
  fagoszómák és elsődleges lizoszómák összeolvadásával jön létre
 41. Harmadlagos lizoszóma:
  benne az emésztés kismértékű, maradék anyagokat tartalmaz
 42. Friedrich Henle jelezte a mitokondriumok meglétét a harántcsíkolt izomszövetben. Miért épp ott tűntek fel neki?
  Mert ott különösen sok lebontó anyagcsere-folyamat menne végbe.
 43. Mi az oka a lomblevelek őszi sárgulásának?
  A zöld színanyag hamarabb lebomlik.
 44. Melyik mérettartományba esik a színtestek és mitokondriumok átlagos mérete?
  10^-6 mm
 45. Hol van a színtest DNS-molekulája?
  A külső és belső hártya között
 46. Tilakoid membrán funkciói:
  fotolízis, energiaátalakítás, ATP-szintézis, elektronok szállítása
 47. Színtest alapállományának funkciói:
  Sötétszakasz, Calvin-ciklus
 48. Mi hozza létre a színtest gránumait?
  A belső membrán
 49. Mi határolja a színtestben a plazmaállományt?
  A belső membrán
 50. Hogyan igazolták a folyékony mozaik membránmodellt?
  Elektronmikroszkópos képpel
 51. Mirigysejt feladata
  Váladéktermelés
 52. Mirigysejt működéséhez szükséges jellegzetes sejtalkotók
  Golgi, lizoszóma, ER
 53. Izomsejt működéséhez szükséges jellegzetes sejtalkotók
  Golgi, ER, lizoszóma
 54. Mihez használ az idegsejt energiát?
  Ingerületi jelenségekhez ( nyugalmi potenciál, ingerületterjedés, szinapszis)
 55. Miért van az izomsejtben sok riboszóma?
  Összhúzékony fehérjék képzése miatt
 56. Mekkora méretű a színtest?
  1-4 mikrométer
 57. Milyen alakú a színtest?
  Lencse
Author:
der_murrkater
ID:
195919
Card Set:
Sejtbiosz extra kérdések.txt
Updated:
2013-01-28 11:34:15
Tags:
sejtbiosz
Folders:

Description:
sejtbiosz
Show Answers: