Oxigéncsoport elemei, víz, hidrogén-peroxid, kén-hidrogén

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kalgokén =
  kőzetalkotó
 2. Kalkogén elemek:
  O, S, Se, Te, Po
 3. Mi miatt alakulhat ki π-kötés az oxigénben?
  kis atomrádiusz, nagy EN
 4. Miért nem alakul ki π-kötés a kénben?
  O-hez képest nagyobb atomrádiusz és kisebb EN
 5. O-csoport elemeinek fizikai tulajdonságai:
  • oxigén: színtelen, nehezen cseppfolyósítható gáz
  • kén: sárga színű, kristályos anyag
  • szelén: vörösbarna v. szürke félfém
  • tellúr: szürkésfehér félfém
 6. ..., ..., ... többféle allotrop módosulata van
  oxigénnek, kénnek, szelénnek
 7. allotrópia =
  bizonyos elemek külső körülmények hatására eltérő kristályszerkezetet képeznek
 8. O-csoportban az EN-értékek csökkenésének következménye:
  nemfémes jelleg fémesbe megy át
 9. Image Upload nehezen ..., mert forráspontja ...
  cseppfolyósítható, alacsony
 10. Cseppfolyós és szilárd Image Upload ... színű
  halványkék
 11. Image Upload vízben ... oldódik
  csekély mértékben
 12. Image Upload vízben való oldódásának szerepe:
  • vizek öntisztulása
  • vízi élőlények oxigénje
  • korrózió
 13. Szilárd állapotban az oxigén ...rácsos
  molekula
 14. Az O az egyik ... elem
  legreakcióképesebb
 15. A nemfémes elemek közül csak a ... nem egyesíthetők közvetlenül oxigénnel.
  nemesgázok, halogének
 16. A nitrogén csak ... oxidálható
  az elektromos ívfény hőmérsékletén
 17. Az alkálifémek ... oxidálódnak
  szobahőmérsékleten, levegőn is, gyorsan
 18. Por alakban meggyújtható:
  vas, alumínium
 19. Ezen fémek felületén tömör oxidréteg alakul ki, megakadályozva a további oxidálódást:
  Al, Zn, Cr
 20. Az oxigén a Föld ...
  leggyakoribb eleme
 21. O2 előállítása laboratóriumban, egyenletek:
  • HgO, KMnO4 termikus bontása
  • H2O2 katalitikus bontása
  • Image Upload
  • Image Upload
  • Image Upload
 22. Image Upload ipari előállítása:
  cseppfolyósított levegőből
 23. Image Upload ipari felhasználása:
  • magas hőmérsékletű lángok
  • kohászati folyamatok gyorsítása
 24. Oxigén tárolása:
  • kék színű palack
  • részeit tilos olajjal tömíteni
 25. ózonmolekula alakja:
  V-alak
 26. Image Upload fizikai tulajdonságai:
  • kék színű
  • jellegzetes szagú
  • oxigénnel 1,5-ször sűrűbb
  • mérgező
 27. Image Upload keletkezése ...
  endoterm folyamat, keletkezése térfogatcsökkenéssel jár
 28. Image Upload-molekulában van egy
  delokalizált π-kötés
 29. Image Upload vízben való oldódása:
  oxigénnél jobban
 30. Image Upload szilárd állapotban:
  kékesfekete molekularács
 31. Az ózon bomlását ...
  a fény elősegíti
 32. A bomlással szabaddá váló atomos ózon ... oxidálószer
  rendkívül erős
 33. Az ezüst ... levegőben megfeketedik, egyenlet
  • Ózontartalmú levegőben
  • Image Upload
 34. Az ózon okoz:
  • magasabb rendű élő szervezeteket is megtámadja
  • légzési nehézséget, szembántalmakat okoz
 35. Ózon keletkezik:
  kvarclámpák, fénymásolók működésekor, kipufogógázok NO-kibocsájtása miatt
 36. Az Image Upload védi meg ...
  a földfelszínt a nap káros ibolyántúli sugárzásától
 37. Image Upload-réteget károsító vegyületek:
  freonok, halonok
 38. A S három allotrop módosulata:
  • rombos  (α)
  • monoklin (β)
  • amorf
 39. A S vízben ...
  nem oldódik
 40. A S legjobb oldószere:
  Image Upload (szén-diszulfid)
 41. Izzó szénen átvezetett kéngőzök
  a szénnel szén-diszulfiddá egyesülnek
 42. Mit kell csinálni a tárolóedényből kijutott Hg-al?
  kénport szórni rá, mert a HgS nem mérgező
 43. Mészkénlé:
  kénpor mésztejjel (Image Upload) főzve
 44. Gipsz:
  Image Upload
 45. anhidrit:
  Image Upload
 46. Keserűsó:
  Image Upload
 47. A kén a félfémekkel és a fémekkel ..
  szulfidokká egyesül
 48. Ha vas- és kénpor keverékét hevítjük, ...
  vas-szulfid keletkezik
 49. A kén lúgoldatban főzve ...
  • diszproporcionálódik (szulfid- és szulfition keletkezik)
  • Image Upload
 50. Kén laboratóriumi előállítása:
  • szulfidok oxidációjával
  • szulfidok és szulfitok/tioszulfátok szinproporciós reakciójával
 51. Kén felhasználása:
  • kozmetikai iparban
  • kénsav-, növényvédő szer-, gyógyszergyártás
  • vulkanizálás
 52. Kén ipari előállítása:
  Image Upload (kőolajból és földgázból származó Image Upload részleges oxidációjával)
 53. Kén melegítésekor történik:
  • 1. hígan folyó olvadék: 8atomos, gyűrűs molekulák halmaza
  • 2. gyűrűk felszakadnak, láncok keletkeznek -> sötétebb lesz és sűrűbben folyó az olvadék
  • 3. tovább hevítve újra hígan folyóvá válik, színe sötét marad
  • 4.olvadékot hideg vízbe öntve amorf kén keletkezik (amorf anyag lassan visszakristályosodik)
 54. O3 előállítása:
  nagyfeszültségű elektromos kisülési csőben
 55. O3 felhasználása:
  helyiségek, ivóvíz fertőtlenítése, nincs kellemetlen mellékterméke
 56. A kén a ... szulfidokká egyesül (az ... és ... kivételével)
  fémekkel és félfémekkel, arany és platina
 57. Szulfidok formájában gyakran előforduló fémek:
  vas, higany, arzén, antimon, cink, ólom
 58. A vörös szelén ... molekulákat alkot
  nyolcatomos
 59. A szürke szelén hogy jön létre?
  vörös szelén hevítésével
 60. Vörös szelén legfontosabb fizikai tulajdonsága:
  elektromos vezetése a megvilágítás mértékétől függően jelentősen változik -> szeléncellák előállítása
 61. A tellúr egyes elemei alkalmasak ...
  termoelektromos elven működő készülékek készítésére
 62. A tellúr kitűnő ...
  ötvözőanyag, a korrózióállóságot növeli
 63. Ki állította elő a polóniumot?
  Madame Curie
 64. Tisztán ionrácsos fém-oxidok tulajdonságai:
  • szilárdak
  • vízben jól oldódnak
  • vízzel lúgos kémhatású hidroxidot adnak
 65. Atomrácsos oxidra példa:
  Image Upload (korund)
 66. Image Upload
  mi a lényege?
  bázisanhidrid képződése hidroxidból
 67. Image Upload 
  mi a lényege?
  bázisanhidrid képződése a hidroxidból, amely azonban nem visszafordítható: a réz(II)-oxid vízben nem oldható, csak savban
 68. A réz(II)-oxid ... oldható, csak ...
  vízben nem, savban
 69. Image Upload
  mi a lényege?
  sóképződés a megfelelő savból és hidroxidból, ez csapadékképződés is
 70. Tisztán ionrácsos oxidok:
  IA és legtöbb IIA csoportban lévő fém oxidja
 71. Vízben nem oldódó nemfém-oxidok:
  CO, NO
 72. Atomrácsos oxidok jellemzői:
  • szilárdak
  • kemények
  • magas op
  • gyakorlatilag nincs oldószerük
  • csak erélyes körülmények között lépnek reakcióba
 73. Ion- és atomrács közötti átmeneti oxidok tulajdonságai:
  • szilárdak
  • vízben rosszul oldódnak
  • hidroxidok hevítésével előállíthatók
  • pl. MgO !
 74. Molekularácsos, vízben oldódó nemfém-oxidok  vizes oldatának kémhatása:
  savas
 75. Amfoter hidroxidok:
  Image Upload
 76. A sav-bázis karakter ugyanazon központi atom esetén függ ...
  annak oxidációs számától
 77. Hidroxidok csoportjai:
  • erős bázisok
  • gyenge bázisok
  • amfoter hidroxidok
 78. Hidroxidok tulajdonságai, melyek erős bázisok:
  • vízben viszonylag jól oldódnak
  • színtelenek
  • vizes oldatuk lúgos kémhatású
  • savakkal reakcióba lépnek
  • lúgoldatok vizében az oldhatóságtól függően feloldódnak (nem kémiai reakció!)
  • IA csoport és Ca-, Sr-, Ba-hidroxid
 79. Hidroxidok tulajdonságai, melyek gyenge bázisok:
  • vízben rosszul oldódnak
  • közülük sok színes
  • Savakkal általában reagálnak, pl.Image Upload
  • lúgoldatban nem oldódnak fel
  • Image Upload, legtöbb d-mezőbeli fém hidroxidja
 80. Amfoter hidroxidok tulajdonságai:
  • vízben rosszul oldódnak
  • általában színtelenek
  • savakkal reagálnak
  • lúgoldattal hidroxokomplex-képződés közben reagálnak, pl. Image Upload
  • Image Upload
 81. NaOH tulajdonságai:
  • fehér, szilárd anyag
  • levegőn elkarbonátosodik
  • higroszkópos
 82. oltott mész képlete:
  Image Upload
 83. oltott mész előállítása:
  égetett mészből (CaO)
 84. A hidrogén peroxid képes ... kialakítására
  hidrogénkötés
 85. Hidrogén-peroxid-molekula szerekezete:
  "nyitott könyv", 3-3 atom egy síkban
 86. Hidrogén-peroxidban az oxigén ox. száma?
  -1
 87. Hidrogén-peroxid fizikai tulajdonságai:
  • színtelen
  • szagtalan
  • víznél 1,5-ször sűrűbb
  • -1 fokon fagy meg
  • forráspontja előtt bomlik
 88. A hidrogén-peroxid erős oxidálószer, mert ...
  bomlásakor naszcensz oxigén szabadul fel.
 89. A hidrogén-peroxid molekulája ...
  erősen poláris
 90. A hidrogén-peroxidot ... oldatában hozzák forgalomba.
  30%-os vizes
 91. A hidrogén-peroxidot 30%-os vizes oldatában hozzák forgalomba, mert ...
  gyors melegítés vagy ütés hatására felrobbanhat.
 92. A hidrogén-peroxid sósavból ... (egyenlet)
  klórt fejleszt

  Image Upload
 93. A hidrogén-peroxid oxidáló hatására példa (egyenlet):
  ólom-szulfidot ólom-szulfáttá oxidálja

  Image Upload
 94. A hidrogén-peroxid laboratóriumi előállítása:
  bárium-peroxidból híg kénsavval melegítve


  Image Upload
 95. A hidrogén-peroxid felhasználása:
  • fertőtlenítőszer
  • színtelenítés (hajszőkítés)
  • rakéták, sugárhajtásos repülőgépek üzemanyaga
 96. A hidrogén-peroxid vízzel ...
  minden arányban elegyedik.
 97. A hidrogén-peroxid bomlását katalizálja pl.
  Image Upload
 98. A hidrogén-peroxid katalizált bomlásának egyenlete:
  Image Upload
 99. hidrogén-peroxid és kén-hidrogén (egyenlet):
  Image Upload
 100. A hidrogén-peroxid és kálium-permanganát ... kölcsönösen ... egymást. (egyenlet)
  savanyú közegben, redukálják

  Image Upload
 101. Vízmolekulák dipólusos tulajdonságának szemléltetése:
  megdörzsölt üvegrúddal
 102. A vízben a hőmérséklet emelésével a molekulaasszociációban részt vevő atomok száma ...
  egyre csökken
 103. A vízben a molekulaasszociáció ... a legnagyobb
  +4 fokon
 104. Jég rácstípusa:
  hatszöges
 105. A víz oldja:
  • erős savakból és bázisokból képződött ionkristályos vegyületeket
  • a levegőből bizonyos mennyiségű oxigént és nitrogént
  • kémiai változás közben a szén-dioxidot és szennyezőanyagokat
 106. A víz szobahőmérsékleten kölcsönhatásba lép:
  egyes fémekkel és halogénekkel
 107. Vas korróziójának egyenlete:
  Image Upload
 108. rézgálic képlete:
  Image Upload
 109. szóda képlete
  Image Upload
 110. réz-szulfát színe:
  kék
 111. A természetes víz miért old fel olyan ásványokat, amelyek a vízben oldhatatlanok? (egyenlet)
  szénsavtartalma miatt


  Image Upload
 112. Kemény víz:
  sok Ca- és Mg-ion
 113. Változó keménység:
  a víz forralással megszüntethető keménysége
 114. Állandó keménység:
  a víz forralás után is megmaradó, kloridok és szulfátok okozta keménysége
 115. Vízlágyítás:
  a víz keménységének csökkentése
 116. Valamennyi vízben oldott só eltávolítható:
  a víz desztillálásával
 117. Forralással a víz ... csökkenthető.
  változó keménysége
 118. vízlágyító szerek:
  szóda, trisó
 119. vízlágyítás lényege, egyenlet:
  • Ca- és Mg-ionok Na-ionokra való cserélése
  • Image UploadImage Upload
 120. Ivóvíznek kell tartalmaznia:
  oldott sókat, Ca- és Mg-hidrogénkarbonátokat
 121. Vizet szennyező anyagok fő csoportjai:
  • oldott oxigén csökkentését okozó anyagok (műtrágyák, foszfátos mosószerek)
  • betegséget és egyéb károsodást okozó anyagok (batériumok, nehézfém, vegyületek, radioktív szennyezés)
  • közvetett módon káros hatású szennyezések (üledék, olajszennyezés)
 122. A dihidrogén-szulfidban az S-H-kötés jellege ...
  kevésbé poláris, mint a vízmolekulában
 123. A dihidrogén-szulfid fizikai tulajdonságai:
  • színtelen
  • kellemetlen szagú
  • mérgező
  • levegőnél nagyobb sűrűségű gáz
  • vízben jól oldódik
 124. A dihidrogén-szulfid meggyújtva ... (egyenlet)
  Image Upload
 125. A dihidrogén-szulfid égetése kevés levegőben: (egyenlet)
  Image Upload
 126. A dihidrogén-szulfid a jódos és a brómos vizet ... (egyenlet)
  elszínteleníti

  Image Upload
 127. A dihidrogén-szulfid a kénsavat ... (egyenlet)
  redukálja

  Image Upload
 128. A dihidrogén-szulfid vizes oldata ...
  igen gyenge sav
 129. dihidrogén-szulfid és nátrium-hidroxid reakciója (egyenlet)
  Image Upload
 130. A dihidrogén-szulfidos víz a ... és ... vízben oldódó sóinak jelentős részével ...
  • félfémek és nehézfémek
  • vízben jellemző színű, oldhatatlan  csapadékot képez
 131. PbS színe:
  fekete
 132. CdS színe:
  sárga
 133. ZnS színe:
  fehér
 134. A dihidrogén-szulfid laboratóriumi előállítása (egyenlet):
  vas(II)-szulfidból sósavval

  Image Upload
 135. A dihidrogén-szulfid laboratóriumi alkalmazása:
  kationok kimutatása
 136. A dihidrogén-szulfid mérgező hatásának oka:
  hemoglobinra gyakorolt redukáló hatás
 137. dihidrogén-szulfid keletkezik:
  fehérjék bomlásakor, rothadáskor
Author:
Anonymous
ID:
195922
Card Set:
Oxigéncsoport elemei, víz, hidrogén-peroxid, kén-hidrogén
Updated:
2013-01-28 17:08:58
Tags:
oxigéncsoport
Folders:

Description:
erősoxigéncsoport elemei, vegyületei
Show Answers: