Állatok testszerveződése, állati szövetek, homeosztázis

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

 1. Melyek a többsejtű állatok két fő csoportja?
  álszövetes, valódi szövetes
 2. Álszövetes állatok közé tartoznak:
  a szivacsok
 3. Valódi szövetes állatok két fő csoportja:
  testüreg nélküliek, testüregesek
 4. Testüreg nélküliek közé tartoznak:
  csalánozók, bordásmedúzák
 5. Testüreges állatok két főcsoportja:
  ősszájú, újszájú állatok
 6. Ősszájú állatok két fő csoportja:
  Elsődleges testüreges (áltestüreges), másodlagos testüreges
 7. Elsődleges testüreg =
  áltestüreg
 8. Elsődleges testüreg (áltestüreg) fogalma:
  az ektoderma és az entoderma által határolt üreg, amelyet általában folyadék tölt ki.
 9. Melyek az áltestüreges állatok?
  laposférgek, fonálférgek
 10. Másodlagos testüreg =
  valódi testüreg
 11. Másodlagos testüreg (valódi testüreg) fogalma:
  a mezoderma által közrezárt üreg, a gyűrűsférgektől kezdve alakul ki
 12. Hármas testüreg =
  trimetamer
 13. Hármas testüreg fogalma:
  a másodlagos testüreg több térrészre, üregre oszlik (szívburok ürege, bal és jobb mellhártyaüreg, hasüreg )
 14. Melyek a hármas testüregű állatok?
  tapogatósok, újszájúak
 15. Ősszájúak:
  a bélcsíra állapot szájnyílása a végleges szájrész marad
 16. Ősszájú állatok csoportjai:
  • laposférgek
  • fonálférgek
  • puhatestűek
  • gyűrűsférgek
  • ízeltlábúak
 17. Újszájúak fogalma:
  • a bélcsíra állapot szájnyílása elzáródik vagy végbélnyílássá alakul
  • a végleges szájnyílás máshol képződik
 18. Ősszájú áltestüreges állatok:
  laposférgek, fonálférgek
 19. Ősszájú valódi testüreges állatok:
  puhatestűek, gyűrűsférgek, ízeltlábúak
 20. Szelvényezett állatcsoportok:
  • ősszájú valódi testüregesek közül: gyűrűsférgek, ízeltlábúak
  • újszájúak
 21. Állat fogalma:
  olyan heterotróf soksejtű élőlények, melyek egyedfejlődésük során átmennek a bélcsíra állapoton. Az űrbelűek kivételével az állat rendelkezik idegrendszerrel és immunrendszerrel.
 22. Bélcsíra kialakulásának menete:
  szedercsíra, hólyagcsíra, bélcsíra
 23. A többsejtű állatok egyedfejlődésének első lépései:
  • 1. zigóta: gyors osztódások
  • 2. szedercsíra --> a belső sejtek elfolyósodnak
  • 3. hólyagcsíra --> a gyorsabban osztódó sejtek betüremkednek, és kialakul a kehelyformájú bélcsíra
  • bélcsíra létrejöttének másik módja: a hólyagcsírába bevándorolnak a sejtek
 24. Planuloid hipotézis =
  az egyszerűbb állatok kialakulásának legelfogadottabb evolúciós elképzelése
 25. Planuloid hipotézis szerint az egyszerűbb állatok embrionális fejlődésének menete:
  • 1. sugaras szimmetriájú, hólyagcsírára emlékeztető forma (blastaca)
  • 2. üreg kitöltődik bevándorló sejtekkel (planuloid stádium)
  • 3. planula egyik pólusa megnyílik --> ősszáj
  • 4. ebből differenciálódik a szivacs, csalánozó, laposféreg 
 26. Ektoderma =
  külső csíralemez
 27. Entoderma =
  belső csíralemez
 28. Mezoderma =
  középső csíralemez
 29. Testfal ebből alakul ki:
  külső csíralemez
 30. Tápcsatorna ebből alakult ki:
  belső csíralemez
 31. Kívülről sugaras, belülről kétoldali szimmetriát mutatnak:
  egyes csalánozók, bordásmedúzák, tüskésbőrűek
 32. Szövet definíciója:
  hasonló alakú és azonos működésű sejtek összessége
 33. Az állatok és az ember szövetei ...
  hasonlóak
 34. A szövetek a ... jelennek meg először.
  csalánozóknál
 35. Állati szövetekre jellemző a ...
  sejt közötti állomány
 36. Implantáció =
  beültetés, idegen tárgy (pl protézis) beépítése a szervezetbe
 37. Transzplantáció =
  szövet- ill. szervátültetés
 38. Hámszövetek kialakulhatnak ... csíralemezből
  mindhárom
 39. Hámszövetek feladata:
  elhatárolás, védelem, kapcsolatteremtés a környezettel
 40. Hámszövet leírása:
  • szorosan kapcsolódó sejtek
  • nincs sejt közötti állomány
  • vékony alaphártyán találhatók
  • vérerek nem jutnak a sejtek közé
  • tápanyagot diffúzióval kapják a kötőszövet felől
 41. Hámszövetek típusai működésük alapján:
  Mirigy-, érzék-, fedő-, felszívó-, pigmenthám
 42. Mirigyhámsejtekben sok ...
  ER, Golgi és lizoszóma van
 43. Mit termelnek a mirigyhámsejtek?
  • élőlény számára hasznos anyagokat: enzimek, hormonok
  • szükségtelen anyagokat választhatnak ki
 44. Mirigyek két típusa:
  • külső elválasztású (exokrin)
  • belső elválasztású (endokrin)
 45. Külső elválasztású mirigyek hova ürítik váladékukat?
  élőlény valamelyik felületére
 46. Hol találunk felszívóhámot?
  bél belső felületén
 47. Felszívóhám feladata:
  megemésztett táplálék felszívása a testfolyadékba
 48. Érzékhám feladata:
  élőlényt érő hatások felfogása
 49. Az érzékhámsejtek képesek ... átalakítani.
  az ingerületet elektromos változássá, ingerületté
 50. Pigmenthám feladata:
  fényelnyelés, árnyékolás
 51. Hámszövet típusai felépítés szerint:
  lap-, köb-, henger-, csillós hengerhám
 52. Laphám típusai:
  egyrétegű, többrétegű el nem szarusodó, többrétegű elszarusodó
 53. Egyrétegű laphám jellemzői
  hullámos szél, lapos sejtek
 54. Hol találunk egyrétegű laphámot?
  • erek egyrétegű laphámja
  • tüdő légzőhámja
 55. Endothel =
  erek egyrétegű laphámja
 56. Epithel =
  tüdő légzőhámja
 57. Többrétegű el nem szarusodó laphám jellemzői:
  alsó rétegtől a felszín felé haladva hosszúkás, köbös, majd lapos sejtek
 58. Hol  találunk többrétegű el nem szarusodó laphámot?
  szaruhártya, halbőr, nyelőcső
 59. Többrétegű, elszarusodó laphám jellemzői:
  kifelé nyomódó sejtek ellaposodnak, elszarusodnak
 60. Hol találunk többrétegű, elszarusodó laphámot?
  szárazföldi gerincesek kültakarójának hámja
 61. Köbhám jellemzői:
  a sejtek kocka alakúak
 62. Hol találunk köbhámot?
  vese elvezető csatornáinak sejtjei, mirigyek
 63. Hengerhám típusai:
  egyrétegű, több magsoros, többrétegű
 64. Egyrétegű hengerhám jellemzői:
  henger formájú sejtek, sejtmag az alsó harmadban
 65. Hol találunk egyrétegű hengerhámot?:
  • gerinctelen állatok kültakarója
  • bélcsatorna hámja
 66. Több magsoros hengerhám jellemzői:
  sejtek mindegyike eléri az alaphártyát, de a felszínt nem
 67. Hol találunk több magsoros hengerhámot?
  húgyhólyag, húgyvezeték
 68. Többrétegű hengerhám jellemzői:
  a legkülső réteget is hengerhámsejtek alkotják
 69. Hol találunk többrétegű hengerhámot?
  kötőhártya, húgycső
 70. Egyrétegű csillós hengerhám jellemzői:
  henger formájú sejtek, sejtmag az alsó harmadban, csillók
 71. Hol találunk egyrétegű csillós hengerhámot?
  örvényférgek kültakarójának hasi oldala
 72. Több magsoros csillós hengerhám jellemzői:
  a sejtek felületén csillók találhatók
 73. Hol találunk többrétegű csillós hengerhámot?
  légutak
 74. Példa külső elválasztású, csöves mirigyhámra
  verejtékmirigy
 75. Példa külső elválasztású, bogyós mirigyre:
  faggyúmirigy
 76. Példa külső elválasztású csöves-bogyós mirigyre:
  állkapocs alatti nyálmirigy
 77. Hol találunk pigmenthámot?
  emberi szem, rovarszem
 78. Hol találunk érzékhámot?
  nyelv ízlelőbimbói, helyzetérzékelő szerv
 79. Kötő- és támasztószövetek a ... alakulnak ki.
  középső csíralemezből
 80. Vér szerepe:
  anyagok szállítása, védekezés, belső környezet biztosítása
 81. Lazarostos kötőszövet feladata:
  • szerveket rögzít
  • elválaszt
  • üregeket tölt ki
 82. Tömöttrostos kötőszövetben a ... ... helyezkednek el.
  rostok szorosan
 83. Az ínszövetben főleg ... található.
  kollagén
 84. Az ínszövetben a sejtek ... (miért?)
  anyagcseréje lassú, a gyér vérellátás miatt
 85. Az ínsérülések ... gyógyulnak
  lassan
 86. Az inak szakítással szemben való ellenálló képessége a ... köszönhető.
  sok kollagénnek
 87. A zsírszövetben ... a sejt közötti állomány
  kevés
 88. Kötőszövetek típusai:
  • lazarostos
  • tömöttrostos
  • zsírszövet
  • vér
 89. Tömöttrostos kötőszövet típusai:
  • ínszövet
  • rugalmas rostos kötőszövet
 90. Lazarostos és tömöttrostos kötőszövet sejtjei:
  kötőszöveti sejtek (pl. fibrociták)
 91. Lazarostos kötőszövetben ... az alapállomány.
  sok
 92. Tömöttrostos kötőszövetben ... az alapállomány.
  kevés
 93. Lazarostos kötőszövet rostjai:
  • kollagén rost
  • rugalmas rost
 94. Lazarostos kötőszövet előfordulása:
  • bőr irhája
  • belső szervek között
 95. Ínszövet feladata:
  izom rögzítése
 96. Ínszövet előfordulása:
  inak
 97. Rugalmas rostos kötőszövet előfordulása:
  • tarkótájék
  • csigolyák összekapcsolása
 98. Rugalmas rostos kötőszövet feladata:
  csontok összekapcsolása
 99. Rugalmasrostos kötőszövet rostjai:
  nagyon sok rugalmas rost
 100. Ínszövet rostjai:
  nagyon sok kollagén rost
 101. Zsírszövet sejtjeinek alakja:
  pecsétgyűrű
 102. Zsírszövet rostjai:
  rácsrostok
 103. Zsírszövetben előfordul: 
  vérér
 104. Zsírszövet feladatai:
  • tápanyagraktár
  • mechanikai védelem
  • hőszabályozás
  • vitaminraktár
 105. Zsírszövet előfordulása:
  • bőralja, szervek fala
  • szervek között
 106. Vér sejtes alkotói:
  • vörösvérsejt
  • fehérvérsejt
  • vérlemezke
 107. Vér sejtközötti állománya:
  folyékony
 108. A vérben nincs ...
  kötőszöveti rost
 109. Vér feladata:
  anyagszállítás, védekezés, belső környezet biztosítása
 110. Vér előfordulása:
  zárt keringési rendszerben
 111. Támasztószövetek típusai:
  • chordaszövet
  • porcszövet
  • csontszövet
 112. Chordaszövet sejtjei:
  nagy belső nyomású sejtek
 113. Chordaszövet rostjai:
  • kollagén rost
  • rugalmas rost
 114. Porcsszövet rostjai:
  • kollagén rost
  • rugalmas rost
 115. Chordaszövet feladata:
  támasztás
 116. Chordaszövet előfordulása:
  • gerincesek embriója
  • elő- és fejgerinchúrosok
 117. Porcszövet sejtjei:
  gömbölyű sejtek csoportosan
 118. Porcszövet alapállománya:
  szilárd, de késsel vágható
 119. Porcszövet feladata:
  támasztás, sima felület biztosítása
 120. Porcszövet előfordulása:
  • ízületi felszín
  • fül, orr, légcső
 121. Csontszövet sejtközötti állománya:
  szilárd, kemény, rugalmas
 122. Csontszövet sejtjei és a csontszövet jellemzői:
  • soknyúlványú, szilvamag alakú sejtek nyúlványaikkal kapcsolódnak, koncentrikus körökbe rendeződnek
  • koncentrikus körök középpontjában a Havers-csatornák
  • oldalágaik a Volkmann-csatornák
  • csatornákban vérerek futnak
 123. Csontszövet alapállománya:
  szervetlen sók (kalcium-foszfát, 60 százalékban)
 124. Csontszövet rostjai:
  fehérjék, rugalmassá teszik a csontot
 125. Csontszövet feladata:
  támasztás, felületet ad az izmoknak a mozgáshoz
 126. Izomszövetek közös jellemzői:
  • feladata az élőlények mozgásának biztosítása
  • benne a kémiai energia mechanikai energiává alakul
  • aktin és miozin található benne
  • mezodermális eredet, KIVÉVE: ektodermális eredetű pupilla izomzata
 127. Simaizomszövet felépítése:
  • hosszában megnyúlt, orsó alakú sejtek
  • pálcikaszerű sejtmag a sejt közepén
  • sejtek között plazmakapcsolat
 128. Simaizomszövet működése:
  • lassú összehúzódásokra képes
  • nem fáradékony
  • viszonylag gyenge erőfejtésre képes
  • beidegzése a gerinceseknél a vegetatív idegrendszerrel áll kapcsolatban
 129. Simaizomszövet előfordulása:
  • belső szervek mozgatója (erek, tápcsatorna fala, légutak)
  • férgek, puhatestűek bőrizomtömlője
 130. Harántcsíkolt izomszövet felépítése:
  • sejtmagok az izomrost hártyája közelében
  • aktin- és miozinmolekulák szabályos rendje miatt az izomfonalakon mikroszkóppal jellegzetes harántcsíkolat --> kettősen töri a fényt
 131. Harántcsíkolt izomszövet működése:
  • gyors összehúzódás
  • rövid ideig tartó működés
  • erős
  • fáradékony
  • akarattal irányítható
 132. Harántcsíkolt izomszövet előfordulása:
  • kagylók teknőzáró izma
  • ízeltlábúak, gerincesek vázizomzata
 133. Szívizomszövet felépítése:
  • ferde harántcsíkolat
  • sejtek villásan elágaznak, hálózatot alkotnak
  • elágazások: Eberth-féle vonalak
  • sejtmagok a sejt közepén
 134. Szívizomszövet működése:
  • hosszú, kitartó működés
  • gyors összehúzódás és elernyedés
  • akarattól független működés, önálló ingerképzés és ingerületvezetés
  • vegetatív szabályozás
 135. Inger fogalma:
  élőlényt érő olyan hatás, ami valamilyen választ vált ki
 136. Ingerület fogalma:
  inger hatására létrejött válasz (anyagcsere-változás) a sejtben
 137. Idegszövet eredete:
  ektodermális
 138. Idegszövet funkciói:
  állatok és az ember idegrendszerét alkotja, az életfolyamatokat szabályozza
 139. Idegszövet alkotórészei:
  • neuron (idegsejt)
  • gliasejt (támasztósejt)
 140. Idegsejt rövid nyúlványa:
  dendrit
 141. Idegsejt hosszú nyúlványa:
  axon
 142. Tigroid rög:
  fehérjeszintetizáló szemcse a sejttestben és a dendritben
 143. Tigroid rög másik neve:
  Nissl-szemcse
 144. Az idegsejt felépítése szerint lehet:
  • egynyúlványú
  • kétnyúlványú
  • álegynyúlványú
  • soknyúlványú
 145. Az idegsejt működése szerint lehet:
  • érzőneuron
  • mozgatóneuron
  • asszociációs (inter-) neuron
 146. Gliasejtek jellemzői:
  • táplálnak, védenek, támasztanak
  • kitöltik az elpusztult idegsejt helyét
  • velőshüvellyel leszigetelik az axont
 147. Az axon a működéséhez szükséges anyagokat ... kapja
  a sejttestből
 148. Az idegsejt sejttestének membránja ...
  csupasz
 149. Gliasejtek típusai:
  • mikroglia
  • oligodendroglia
  • asztrocita
  • Schwann-sejt
 150. Belső környezet =
  a testfolyadékok állománya
 151. Homeosztázis =
  a belső környezet állandóságának fenntartása, dinamikus állandósága
 152. Mit tesz lehetővé a homeosztázis?
  a sejtek egyenletes működését a változó környezeti tényezők ellenére is
 153. A belső környezet legfontosabb jellemzői:
  testfolyadékok mennyisége, ionösszetétele, hőmérséklete, kémhatása, ozmotikus nyomása
 154. Minél fejlettebb az állat, annál ... a belső környezete.
  kisebb határok között mozoghat
 155. A homeosztázis fenntartásában jelentős:
  • a kiválasztószervek működése
  • az idegi és a hormonális szabályozás
Author:
der_murrkater
ID:
196034
Card Set:
Állatok testszerveződése, állati szövetek, homeosztázis
Updated:
2013-01-29 13:35:52
Tags:
Állatok testszerveződése állati szövetek homeosztázis
Folders:

Description:
Állatok testszerveződése, állati szövetek, homeosztázis
Show Answers: