ui-oo-o.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user niki on FreezingBlue Flashcards.


 1. buigen
  boog, gebogen (bend, bow)
 2. druipen
  droop, gedropen (drip)
 3. duiken
  dook, gedoken (dive)
 4. fluiten
  floot, gefloten (whistle)
 5. kluiven
  kloof, gekloven (nibble, gnaw)
 6. kruipen
  kroop, gekropen (crawl)
 7. ruiken
  rook, geroken (smell)
 8. schuiven
  schoof, geschoven (push, shove)
 9. sluipen
  sloop, geslopen (sneak, creep)
 10. sluiten
  sloot, gestolen (close, lock)
 11. snuiten
  snoot, gesnoten (blow nose, snuff)
 12. snuiven
  snoof, gesnoven (sniff, snort)
 13. spuiten
  spoot, gespoten (spout, gush, inject)
 14. stuiven
  stoof, gestoven (blow, dust)
 15. verschuilen
  verschool, verscholen (hide)
 16. zuigen
  zoog, gezogen (suck)
 17. zuipen
  zoop, gezopen (drink, booze)

Card Set Information

Author:
niki
ID:
197804
Filename:
ui-oo-o.txt
Updated:
2013-02-04 10:02:58
Tags:
dutch verbs
Folders:

Description:
Dutch irregular verbs (infinitive, past tense, present perfect) which follow the stem change pattern ui to oo and then to o.
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview