019. Academic wordlist (901-950).txt

The flashcards below were created by user Saidilyos on FreezingBlue Flashcards.

 1. Credible
  Ishonchli (odam, re'ja, teoria)
 2. Hangover
  Ichgandan keying bosh og'rig'i
 3. Thirst
  Chanqoq
 4. Sympathetic
  Muammosi bor odamni tushunish va unga ochqi-ko'ngil, rahimdil bo'lish
 5. Glee
  Xursand bo'lmoq (boshqaning boshiga kulfat tushganida)
 6. Subsidy
  Davlat tomonidan kompaniyalarga to'lanadigan yordam puli
 7. Draft
  Birinchi nusxasi (odatda ishlanmagan, xat, nutq)
 8. Hobble
  • Oqsamoq
  • Muvofaqiyatga erishishga halaqit bermoq
 9. Opprobrium
  Sharmandalik
 10. Ring-fence
  Grant, pul va fondlarni ajratmoq
 11. Merit
  • (the *s of sth) Nimanidir yaxshi taraflari
  • Maqtovga loyiq yaxshi sifat
 12. Official
  • Rasmiy
  • Mansabdor shaxs
 13. Pounce
  Tashlanmoq, jon jaxti bilan otilmoq yoki kirishmoq (xatoga, o'z foydasiga hal qilish maqsadida)
 14. Wound
  • Yara, haqorat, xafalik
  • Yaralamoq, haqoratlamoq
 15. Self-reliant
  • O'z kuchiga ishongan;
  • Ishonuvchan
 16. Shed
  • To'kmoq (yosh, barg, qon)
  • Omborxona
 17. Shrinkage
  Qisqarish, kamayish, qurish
 18. Soar
  Tez o'smoq, ko'tarilmoq (T1)
 19. Binge
  Haddan tahqari ko'p ichmoq, chakmoq, pul sarflamoq
 20. Heir
  Merosxo'r
 21. Conduit
  Truba (suv, sim, gaz o'tkazib berradigan)
 22. Beset
  (to be *) O'rab olmoq (muammolar)
 23. Retrenchment
  • Tejamkorlik
  • (T1) qisqartrish (budjetni, ishlab chiqarishni)
 24. Rig
  Hiyla va nayrang bilan natajalarni o'z foydasiga to'g'irlamoq (saylovda ovozlarni, o'yin natijalarini)
 25. Pile
  • (* of smth) To'plam, uyum
  • To'plamoq
 26. Proximate
  Eng yaqindagisi va keyingisi
 27. Biofuel
  Biologik yoqilg'i
 28. Maize
  Jo'hori
 29. Abolish
  Yo'q qilmoq, bekor qilmoq (rasmiy rasmiy ravishda)
 30. Spook
  Arvoh
 31. Insulate
  • (to be *ed) Alohida qilmoq
  • Ximoyalamoq (shovqindan, issiq va sovuqdan)
 32. Distortion
  O'zgartirish (tushunarsiz qilib)
 33. Attributable
  (to be * to) Oqibatida ta'sirida (lung disease are * to smoking)
 34. Jack up
  • (T1) Hech qanday asossiz ko'tarmoq (narxni, qiymatni)
  • Damkrat bilan ko'tarmoq
 35. Emboss
  O'ymoq
 36. Meddle
  (*in) So'ramasdan aralashmoq yoki o'zgartirishga xarakat qilmoq
 37. Ignoble
  Pass, razil (odam)
 38. Tread (trod/trodden)
  • Yurmoq, qadam tashlamoq
  • Oyoq bilan bosmoq
 39. Hand sth out
  Tarqatmoq (atrofdagilarga)
 40. Eradicate
  Yo'q qilmoq, ildizini quritmoq
 41. Otiose
  Foydasiz
 42. Counterproductive
  Kutilgandan teskari natija bermoq
 43. Bandwagon
  Tez mashxur bo'lish, tez ko'tarilish
 44. Insurrection
  Isyon yoki qo'zg'alon ko'tarmoq (oldindan re'jalashtirib)
 45. Dismal
  Ayanchli, afsuslanarli, yomon
 46. Ousted
  Chetlatmoq, haydamoq (lavozimdan)
 47. Cynical
  Odamlar yomon dib o'ylaydigan odam
 48. Brutish
  Shafqatsiz
 49. Evoke
  (*memory, idea, emotion) Qo'zg'amoq, tug'dirmoq, uyg'atmoq
 50. Maverick
  • Noodatiy tarzda ish qiluvchi, harakatlanuvchi
  • Odatiy bo'lmagan mustaqil ravishta harakatlanish
Author:
Saidilyos
ID:
197855
Card Set:
019. Academic wordlist (901-950).txt
Updated:
2013-02-04 17:34:35
Tags:
English Uzbek academic word list IELTS TOEFL learners from LangArt
Folders:

Description:
One of the series of the most academic word list derived from Financial and Scientific magazines of UK and USA.
Show Answers: