Welsh Directions

Card Set Information

Author:
libanus
ID:
198730
Filename:
Welsh Directions
Updated:
2013-02-07 17:23:46
Tags:
directions
Folders:

Description:
Welsh directions
Show Answers:

  1. Ewch syth ymlaen.
  2. Trowch i'r chwith.
  3. Trowch i'r dde.
  4. Ewch i'r chwith.
  5. Ewch i'r dde.  
  6. Mae swyddfar heddlu ar y chwith.
  7. Mae canolfan hamdden ar y dde.
  8. Heibior pwll nofio.
  9. Ble mae ysgol?
  10. Ble mae sinema?