Ekologi (NK1201)

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är ekologi?
  Sambanden eller samspelet mellan organismerna och miljön.
 2. Vad sker i fotosyntesen?
  Växter och alger bildar sockret glukos samt syre av koldioxid och vatten med hjälp av solljus. 
 3. Vad sker i cellandning?
  Energi bildas när glukos förbränns med syre. Denna process sker i nästan alla levande varelsers celler (i mitokondrierna). Som restprodukter bildas då koldioxid och vatten, som vi andas ut. 
 4. Vad menas med uttrycket att växter är allt livs förutsättning?
  Eftersom växter (och alger)
 5. Vilka delar består en näringsväv av?
 6. Vad cirkulerar i en näringsväv och vad flödar igenom?
 7. Vad menas med pH?
 8. Vad är en pH-indikator?
 9. Hur utvecklas nya arter?
 10. Vad menas med kampen för tillvaron?
 11. Vad menar man med ett ekosystem? Ge några exempel också. 
 12. Vad är typiskt för ekosystemet i havet? 
 13. Beskriv problemet med övergödning.
 14. Hur fördelar sig olika algtyper med havsdjupet?
 15. Vilken betydelse har blåstången i Östersjön?
 16. Vilka problem har blåstången i Östersjön?
 17. På stora havsdjup finns inga alger. Varför?
 18. Vad lever djuphavsfiskar av?
 19. Var i en sjö brukar fiskar finnas?
 20. Vilka sätt att konservera mat finns det?
 21. Varför är växter i torra klimat ofta mycket tjockbladiga?
 22. Hur påverkar storleken energihushållningen hos ett djur?
 23. Vilka skogsregioner finns det i Sverige?
 24. Hur mycket virke avverkas i Sverige årligen?
 25. Vilka träslag skulle lämpa sig som material i köksbord?
 26. Vilka skikt består en podsoljord av?
 27. Vilka skikt består en brunjord av?
 28. Varför är den ena jorden skiktad och inte den andra?
 29. Hur är en svamp byggd?
 30. Vad lever svampar av?
 31. Vad kan svampar användas till?
 32. Vilka skadesvampar finns det och vad kan de ställa till med?
 33. Varför har vissa växter skaffat sig sådana smaker och lukter att vi kallar dem kryddväxter?
 34. Vilken funktion har frukter hos växter?
 35. Varför är frukter ofta smakrika och nyttiga?
 36. Nämn några medicinalväxter och till vad de kan användas.
 37. Vilka typer av biologisk mångfald finns det?
 38. Varför är det viktigt med biologisk mångfald?
 39. Vilka sätt att skydda naturen i Sverige finns det?
 40. Hur kan en miljömedveten skogsodlare visa hänsyn i sitt skogsbruk?
Author:
Anonymous
ID:
199776
Card Set:
Ekologi (NK1201)
Updated:
2013-02-11 20:47:29
Tags:

Folders:

Description:
-
Show Answers: