book

The flashcards below were created by user gokhankoyuncu on FreezingBlue Flashcards.

 1. creature (n)
  yaratık, mahluk
 2. calf, calves
  fil, folk, balina yavrusu
 3. wean, weaned
  sütten kesmek
 4. placid (n)
  sakin, yumuşak, uysal
 5. cruising (n)
  deniz gezisi, dolaşma
 6. capable of (n)
  yetenekli
 7. attaining (n)
  varma,ulaşma
 8. burst (n)
  ileri atılma
 9. fathom
  kulaç
 10. submerged (ajd)
  su altında olan, batık
 11. comprise, comprised (v)
  kapsamak, oluşturmak
 12. advent (n)
  geliş, varış
 13. harpoon (n)
  zıpkın
 14. declare, declared
  ilan etmek
 15. inland
  ülkenin iç kesimi
 16. maize
  mısır, darı
 17. bean
  fasulye
 18. prosperous
  zengin
 19. pottery
  çömlekçilik
 20. irrigation
  sulama
 21. crop
  ürün
 22. fare, fared
  geçinmek, yemek temin etmek
 23. cope with
  başa çıkmak, üstesinden gelmek
 24. conqueror
  fatih
 25. cave in
  çökmek, yıkılmak
 26. surrender, surrendered
  teslim etmek, teslim olmak
Author:
gokhankoyuncu
ID:
200529
Card Set:
book
Updated:
2013-07-31 00:36:12
Tags:
gokhans
Folders:

Description:
tuzak
Show Answers: