Suomi 1B Kappale 6 (Osa 2)

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tarkoittaa
  To Mean
 2. Lähettää
  To Send
 3. Tekstiviesti
  SMS
 4. Vaihtaa
  To Change
 5. Palauttaa
  To Return
 6. Ääntää
  To Pronounce
 7. Piirtää
  To Draw
 8. Hakea
  To Collect / Pick Up
 9. Ehtiä
  To Have Time
 10. Rakentaa
  To Build / Construct
 11. Huutaa
  To Shout / Yell
 12. Tarpeeksi
  Enough
 13. Minulle
  To Me
 14. Kirkko
  Church
 15. Jalka
  Foot
 16. Kerta
  Time
 17. Kampa
  Comb
 18. Matto
  Rug
 19. Lattia
  Floor
 20. Tapa
  Habit / Custom
 21. Pitkä
  Long
 22. Silta
  Bridge
 23. Halpa
  Cheap
 24. Hinta
  Price
 25. Korkea
  High
 26. Mäki
  Hill
 27. Kreikka
  Greece
 28. Itävalta
  Austria
 29. Irlanti
  Ireland
 30. Apteekki
  Pharmacy
 31. Keskusta
  City Center
 32. Sinusta
  In Your Opinion
 33. Vaikea
  Difficult
 34. Haastattelu
  Interview
 35. Teknillinen
  Technical
 36. Erilainen
  Different
 37. Kuin
  Than / As / Like
 38. Esimerkiksi
  For Example
 39. Äidinkieli
  Mother Tongue
 40. Luulla
  To Think / Suppose
Author:
Anonymous
ID:
201246
Card Set:
Suomi 1B Kappale 6 (Osa 2)
Updated:
2013-03-06 21:19:07
Tags:
Suomi Finnish
Folders:

Description:
Finnish language flashcards.
Show Answers: