Széncsoport

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

 1. IV. főcsoport elemei:
  szén, szilícium, germánium (Ge), ón (Sn), ólom (Pb)
 2. IV. főcsoport elemeinek ox. számai:
  • mindegyiknek lehet +4-es ox. száma Image Upload csak kovalens kötésű vegyületek
  • Ge, Sn: +2, +4
  • Pb: túlnyomóan +2
 3. IV. főcsoport elemeinek rácstípusai:
  • gyémánt, Si, Ge: atomrács
  • Sn: szürke ón atomrácsos
  • közönséges körülmények között stabil Sn, Pb: fémrács
 4. IV. főcsoport elemeinek színe standardállapotban:
  • C: gyémánt színtelen, grafit szürke
  • Si: sötétszürke, fémes csillogású kristályos anyag
  • Ge: szürkésfehér fémfényű félfém
  • Sn: fehér fémfényű, puha nehézfém
  • Pb: szürke, puha nehézfém
 5. IV. főcsoport elemeinek allotróp módosulatai:
  • C: gyémánt, grafit, fullerének
  • Sn: 13 °C alatt szürke ón, 13-161 °C fehér ón, 161 °C felett rideg, szürke
 6. Szén elektronszerkezetének tulajdonságai:
  • vegyértékelektron-szerkezete: 2s22p2
  • hibridizáció: a 2s-pálya kombinálódik a három 2p-pályával, és 4 egymással egyenértékű (azonos energiájú) sphibridpálya jön létre
 7. Szén izotópjai:
  • 12C: legnagyobb mennyiségben
  • 13C: csekély
  • 14C: elenyésző
 8. Gyémánt szerkezete:
  • 1 C-atom 4 másikkal kovalens kötést létesít
  • a C-atom egy tetraéder középpontjában van, vele szomszédos C-atomok a csúcsokon
  • térhálós atomrács, minden vegyértékelektron lokalizált kötésben van
 9. Grafit szerkezete:
  • a szénatomok hatszögek csúcspontjain helyezkednek el
  • a rácssíkokban minden C-atom 3 másikhoz kapcsolódik kovalens kötéssel
  • a C-atomok 4. elektronja delokalizált elektronrendszert alkot
  • a rétegeket diszperziós kölcsönhatás kapcsolja össze
  • grafitrácsban 3-féle kötés van jelen
 10. Fullerének szerkezete:
  • igen stabilis módosulat
  • 60 C-atom
  • futball-labdához hasonló tökéletes szimmetria
  • C-atomok ötszögek és hatszögek csúcsaiban
  • a molekulában minden C-atom egyenértékű
  • szilárd molekularácsos halmazt képez
 11. Gyémánt fizikai tulajdonságai:
  • színtelen
  • átlátszó
  • nagy fénytörő képességű
  • a legkeményebb természetes anyag
  • oldószere nincs
 12. Grafit fizikai tulajdonságai:
  • stötétszürke
  • átlátszatlan
  • fémes fényű anyag
  • hőt és elektromosságot jól vezeti
  • oldószere nincs
 13. Miért puha a grafit?
  a rétegek közötti másodrendű kötések miatt a rétegek egymáson könnyen elcsúszhatnak
 14. Miért vezeti az áramot a grafit?
  a delokalizált elektronok miatt
 15. Fullerének fizikai tulajdonságai:
  • a grafithoz hasonlóan puha anyagok
  • toluolban jól oldódnak, oldatuk színes
  • térfogatuk 70%-ára összenyomva szilárdságuk a gyémántét is meghaladja
  • szigetelők, félvezetők, szupravezetők is lehetnek
 16. Közönséges hőmérsékleten a gyémánt és a grafit ...
  rácsszerkezete miatt passzív
 17. Valamennyi szénmódosulat magas hőmérsékleten ...
  szén-dioxiddá ég el
 18. Azok a szenek vagy széntartalmú anyagok, amelyekből éghető gőzök vagy gázok nem keletkeznek, ...
  • izzással égnek, pl. a faszén, koksz, vas
  • lánggal: gyújtópálca, stb.
 19. Magas hőmérsékleten az izzó szén ...
  • erőteljesen redukál
  • a szén-dioxiddal szén-monoxid képződése közben reagál

  Image Upload
 20. Generátorgáz-reakció:
  izzó szén szén-dioxiddal szén monoxid képződése közben reagál

  Image Upload

  endoterm reakció
 21. Vízgáz-reakció:
  • Izzó szénre vízgőzt futtatva hidrogén és szén-monoxid keletkezik
  • endoterm folyamat

  Image Upload
 22. Vízgáz-reakció és generátorgáz-reakció haszna:
  ezek alapján használják fel a szenet ipari fűtőgázok és szintézisgázok előállítására
 23. Koksz redukáló tulajdonsága (egyenlet):
  Image Upload
 24. 14-es szénizotóp és a radiokarbon-kormeghatározás jellemzői:
  • 14-es izotóp radiokatív
  • atmoszféra felsőbb rétegeiben állandóan keletkezik és elbomlik, mennyisége állandó a légkörben
  • a légkör oxigénével szén-dioxidot alkot
  • nem veszélyesen sugárzó elem, élő szervezetekben is jelen van
  • felezési ideje 5700 év

  • belélegzett szén-dioxidból a szénizotóp beépül az élő szervezetekbe
  • ha az élőlény elpusztul, megszűnik a szénanyagcsere
  • a 14-es izotóp aránya az eltelt időnek megfelelően csökken
  • a radiokarbon-kormeghatározás 100 ezer évre visszamenőleg alkalmazható
 25. Ásványi szenek:
  • tőzeg
  • lignit
  • barnakőszén
  • feketekőszén
  • antracit
 26. Ásványi szenek képződése:
  • felhalmozódott növények anyaga fedőréteg alatt a Föld különböző mélységű rétegeibe süllyedt, ahol levegőtől elzártan, nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására évmilliók alatt átalakult
  • bizonyos anyagok eltávoztak időközben, így a széntartalom növekedett
 27. Mesterséges szenek:
  ásványi szenek, fa, vagy más széntartalmú anyagok (hús, vér) levegőtől elzárt térben történő hevítésével állíthatók elő 
 28. Száraz desztilláció:
  a széntartalmú anyagok levegő kizárásával történő hevítése
 29. Mi keletkezik száraz desztilláció során?
  • éghető gáz
  • cseppfolyós kátrány
  • nagy széntartalmú szilárd maradék
 30. Szén lepárlásának szilárd maradéka:
  koksz
 31. Korom:
  különféle szénhidrogének nem tökéletes égésekor és hőbontásakor keletkező termék, finom eloszlású, porszerű szén
 32. Aktív szén:
  • megnövelt felületű mesterséges szén
  • nagy fajlagos felülete miatt jó adszorbens
 33. Aktív szén felhasználása:
  • orvosi szén a gyomorban, belekben keletkezett káros gázokat köti meg
  • gázálarcok szűrőbetétje
  • ipari tisztítási eljárások
 34. Gyémánt és grafit előfordulása:
  • gyémánt: aránylag kevés helyen és kis mennyiségben, vulkáni kürtők kőzetébe ágyazva, azok mállástermékeként folyók hordalékában
  • grafit: ahol a vulkáni és az üledékes kőzetek érintkeztek egymással
  • ásványi széntelepek: állóvizek peremén nagy mennyiségű növényi anyag átalakulása során
 35. Gyémánt felhasználása:
  • a legértékesebb drágakő
  • ékszernek használt gyémántot csiszolják (briliáns)
  • fúróhegy, üvegvágás, csiszolópor
 36. Grafit felhasználása:
  • tömítő- és gépkenő anyag
  • elektrolizáló készülékekben elektródként
  • dinamók, elektromotorok szénkeféihez
  • ceruzabél
  • atomreaktorokban neutronlassító
 37. Energiaforrások két nagy csoportja:
  • nem megújuló
  • megújuló
 38. Nem megújuló energiaforrások jellemzői:
  • a történelmi idő alatt nem képződik korlátlan mennyiség
  • fogyásuk gyorsabb, mint keletkezésük sebessége
  • széntartalmú energiahordozók, urán
 39. Megújuló energiaforrások jellemzői:
  • napjaink körülményei között is újratermelődnek ill. újratermelhetők
  • Nap, szél, víz, Föld belső energiája
 40. Biogáz:
  a szárazföldi és vízinövények anyagából, állatok hulladékából, az ezeket feldolgozó ipar és az emberi települések szerves hulladékaiból, lebomló anyagokból keletkezik
 41. Mit tartalmaz a biogáz?
  • elsősorban metánt, szén-dioxidot
  • előfordul benne: hidrogén, nitrogén, kén-hidrogén
 42. Miért hulladéknemesítés a biogázgyártás?
  a környezetet terhelő, értéktelen hulladékot értékes anyagokká alakítja át
 43. Szilícium kristályszerkezete:
  • gyémántéval azonos
  • tetraéderes atomrács
 44. Szilícium fizikai tulajdonságai:
  • kékesszürke
  • fémes csillogású
  • kemény
  • magas olvadáspontú
  • félvezető sajátosságú kristályos anyag
 45. Szilícium égése:
  • 600 °C felett meggyújtható
  • szilícium-dioxid keletkezik
 46. Szilícium oldódása:
  • vízzel, savakkal, nem reagál
  • csak tömény salétromsav és HF elegyében oldódik
  • lúgokban könnyen oldódik Image Upload szilikátképződés, hidrogénfejlődés

  Image Upload
 47. Szilícium előfordulása:
  • természetben csak vegyületei formájában
  • földkéreg anyagának kb. egynegyedét szilícium alkotja
  • ásványai: kvarc, homok, szilikátok
  • szilikátok mállástermékei az agyagásványok
  • agyag alkotórészei: fém-szilikátok
 48. Szilícium felhasználása:
  • üveg, porcelán, cserép, tégla
  • mikrochip (integrált áramkörök)
  • napelemek gyártása
  • ötvözőelem Image Upload rozsdamentes acél
 49. Szilícium előállítása:
  • kvarc redukciójával
  • (szénnel nem redukálható, mert vele karbiddá egyesül)

  Image Upload
 50. A szén-monoxid-molekula szerkezete:
  • C- és O-atom között háromszoros kovalens kötés
  • a harmadik kovalens elektronpár datív eredetű, az O-atom a donor
  • Image Upload
  • az oxigén a szénnél nagyobb elektronegativitású, de az O-atom a datív kötés donorja, ezért a kötés ionos jellege nem jut érvényre
  • a molekula apoláris, csekély mértékben polarizálható
 51. A szén-monoxid fizikai tulajdonságai:
  • színtelen, szagtalan
  • standardállapotban gáz halmazállapotú
  • molekulaszerkezete miatt vízben nem oldódik
 52. A szén-monoxid kémiai tuladonságai
  • szobahőmérsékleten viszonylag passzív
  • magasabb hőmérsékleten igen reakcióképes, erőteljesen redukál Image Upload nagyolvasztóban vas-oxidok redukciója:
  • Image Upload
  • meggyújtva halványkék lánggal szén-dioxiddá ég el
  • égéshője nagy, ezért fűtőgázként használható
 53. A szén-monoxid előfordulása:
  • szén, illetve szerves vegyületek nem tökéletes égésekor keletkezik (gyenge huzatú széntüzelésű kályhák, kéményekből visszaáramló gáz)
  • a fa és az ásványi szenek száraz lepárlásának gáz-halmazállapotú terméke, a fagáz és a kőszéngáz is tartalmaz szén-monoxidot
 54. A szén-monoxid előállítása laboratóriumban:
  • laboratóriumban hangyasavból tömény kénsavval
  • Image Upload
 55. A szén-monoxid előállítása iparilag:
  generátorgáz előállítása:

  • Image Upload
  • az izzó szénrétegek a szén-dioxidot szén-monoxiddá redukálják

  • vízgáz gyártása:
  • Image Upload
  • izzó szénre vízgőzt fúvatnak
 56. A szén-monoxid felhasználása:
  • ipari fűtőgázként tüzelésre
  • ipari szintézisgázok előállítása (pl. hidrogén ammóniaszintézishez)
 57. A szén-monoxid élettani hatása:
  • erősen mérgező gáz
  • elegyedik a levegővel
  • jelenlétét semmi nem jelzi
  • a szén-monoxid a hemoglobin vasionjához csatlakozik, és szén-monoxid hemoglobin keletkezik
  • a közönséges gázálarc a szén-monoxid-mérgezés ellen nem véd, csak a speciális szűrőbetéttel rendelkező
 58. A szén-dioxid-molekula jellemzői:
  • apoláris a szimmetrikusan elhelyezkedő kötések miatt
  • stabilis molekulák
  • molekularácsban kristályosodik
 59. A szén-dioxid fizikai tulajdonságai:
  • színtelen, szagtalan gáz
  • a levegőnél 1,5-ször nagyobb sűrűségű Image Upload egyik edényből a másikba átönthető
  • az égést nem táplálja, az élőlények megfulladnak, az égő anyagok tüze elalszik benne
  • a szén-monoxidhoz képest olvadás- és forráspontja magasabb
  • nyomással cseppfolyósítható
  • hűtéssel szilárd halmazállapotúvá alakítható
  • szilárd szén-dioxid: szárazjég, a levegőn olvadás nélkül szublimál
  • a jégnél célszerűbben használható hűtőanyag: 1. maradék nélkül eltávozik 2. zárt térben alulról fokozatosan kiszorítja a levegőt, amellyel eltávozik az oxigén, amely számos anyag romlását okozza
 60. A szén-dioxid vízben való oldódása:
  • vízzel részben szénsavvá egyesül
  • a reakció megfordítható, hevítés hatására a szénsav elbomlik
  • a szén-dioxid a szénsav anhidridje
 61. Az izzó szén a szén-dioxidot ...
  szén-monoxiddá redukálja (egyenlet előbb)
 62. Szén-dioxid és nátrium-hidroxid reakciója:
  Image Upload
 63. Szén-dioxid meszes vízzel való reakciója:
  • Image Upload
  • vízben nem oldódó kalcium-karbonát keletkezik
  • ez a reakció a szén-dioxid kimutatására alkalmas
  • ez a folyamat megy végbe a habarcs megkötése során
 64. A szén-dioxid előfordulása:
  • a légkör állandó alkotórésze (csaknem állandóan 0,03 térfogat%)
  • szén v. széntartalmú anyagok elegendő oxigénben történő elégetésekor keletkezik
  • élő szervezetek Image Upload lassú égés Image Upload állatok, növények légzése is szén-dioxidot termel
  • must erjedése: Image Upload
  • szerves anyagok korhadása
  • robbanó motorok működése
  • vulkáni gőzök
  • utóvulkáni működések területein gázömlésekben (torjai büdösbarlang)
  • savanyúvizekben oldva (balatonfüredi forrás vize)
  • földből előtörő gázok (Mihályi)
 65. A szén-dioxid előállítása:
  • laboratóriumi: mészkőből sósavval
  • Image Upload

  • ipari: mészégetés v. a mészkő hőbontása
  • Image Upload
 66. A szén-dioxid felhasználása:
  • szóda-, cukor-, festékgyártás
  • üdítőitalok, szódavíz készítése
  • szén-dioxidot tartalmazó poroltó: elektromos készülékek oltása
  • szárazjég: mélyhűtés, romlandó áruk tartósítása, szállítás
  • koncertek, színházi előadások: szárazjeget forró vízbe dobnak Image Upload köd
 67. A szén-dioxid környezeti hatásai:
  • légkör szén-dioxid-tartalma Image Upload növényi asszimiláció
  • levegő megnövekedett szén-dioxid tartalma: üvegházhatás Image Upload akadályozza a hővilágűrbe történő kisugárzódását
  • a levegőben 10 térfogat%-nál nagyobb szén-dioxid-tartalom eszméletvesztést okoz
 68. A szénsav ... sav
  • híg vizes oldatban ismeretes
  • gyenge
  • kétértékű
 69. A szénsav bomlása megindul:
  • állás közben, nyílt térben
  • melegítés hatására
 70. Szénsav disszociációja:
  • két lépésben
  • Image Upload
 71. Karbonátion jellemzői:
  síkháromszög, könnyen polarizálható
 72. Szénsavoldat fizikai tulajdonságai:
  színtelen, szagtalan, kellemesen savanykás ízű folyadék
 73. Szénsavoldat reakciója lúggal:
  • nátrium-hidroxiddal két lépésben reagál
  • Image Upload

  • kalcium-hidroxiddal:
  • Image Upload
  • a leváló kalcium-karbonát-csapadék további szénsav adagolására feloldódik
  • Image Upload
 74. Stabilis karbonátok:
  • s-mező fémjeinek kationjait tartalmazó szénsavsók
  • (Na-, K-, Ca-, Mg-karbonát)
  • ionkötésű vegyületek
 75. A szénsav savanyú sói ... tartalmaznak
  hidrogén-karbonát-iont
 76. Szóda =
  jellemzői
  • nátrium-karbonát, Image Upload
  • a magyar alföldi sziksókivirágzások anyaga is
  • színtelen kristályos, szilárd, vízben jól oldódó vegyület
 77. Nátrium-karbonát vizes oldata ... kémhatású
  • lúgos, a karbonátion hidrolízise miatt
  • Image Upload
  • lényege: Image Upload
 78. Nátrium-karbonát reakciója savakkal:
  • gáz fejlődik
  • Image Upload
 79. Szóda felhasználása:
  üveg-, szappangyártás, vízlágyítás
 80. Kalcium-karbonát természetben előforduló megjelenési formáinak neve:
  • kalcit
  • mészkő
  • márvány
  • cseppkő
  • korallok
  • kréta
  • márga
  • tojáshéj
  • vízkő
  • kazánő
 81. Tiszta kalcium-karbonát jellemzői:
  fehér, vízben rosszul oldódó szilárd anyag
 82. A kalcium-karbonátból a szénsavnál erősebb savak ...
  • felszabadítják a szénsavat, amely elbomlik szén-dioxidra és vízre
  • Image Upload
 83. A kalcium-karbonát hevítés hatására ...
  • bomlik
  • Image Upload (mészégetés)
  • keletkező kalcium-oxid: égetett mész
 84. Égetett mész és víz reakciója:
  oltott mész keletkezik (Ca(OH)2)
 85. Mi a habarcs?
  • oltott mész és homok keveréke
  • téglák összekötésére, vakolat készítésére használják
  • a habarcs állás közben megköt, szén-dioxid felvételével kalcium-karbonáttá alakul
  • Image Upload
 86. A kalcium-karbonát előfordulása:
  • mészkőhegységek
  • kristályos kalcit: cseppkövek anyaga
  • márga: olyan kőzet, amelyben közel egyenlő arányban van mészkő és anyag (cementgyártás)
 87. Kréta:
  • földszerű, lágy, szétmorzsolható, fehér mészkő
  • kisméretű ősállatkák szilárd maradványának váza
 88. Márvány:
  mészkőből nagy nyomás és magas hőmérséklet hatására keletkezett
 89. Magnézium-karbonát jellemzői:
  • fehér, vízben lassan és kismértékben oldódó kristályos anyag
  • vízzel főzve magnézium-hidroxidot tartalmazó anyag keletkezik
  • fogkrém-adalékanyag, sebhintőpor, papír- és gumigyártásban tömítőanyag
  • sósav hatására pezseg, hevítés hatására bomlik
 90. Dolomit =
  jellemzői
  • kalcium-magnézium-karbonát, Image Upload
  • kettős só
  • kristályrácsában váltakozva szerepelnek a kationok
  • szürkésfehér anyag, a mészkőnél keményebb és ellenállóbb
 91. Dolomit reakciói:
  • híg, hideg sósav nem oldja
  • meleg, tömény sósav pezsgés közben oldja
  • hevítés hatására fém-oxidokra és szén-dioxidra bomlik
 92. Szódabikarbóna =
  jellemzői
  • nátrium-hidrogén-karbonát, NaHCO3
  • fehér, vízben oldódó, szilárd anyag
  • vizes oldata lúgos kémhatású
  • Image Upload
  • a folyamat lényege:
  • Image Upload
 93. Nátrium-hidrogén-karbonát hevítése:
  Image Upload
 94. Nátrium-hidrogén-karbonát felhasználása:
  • gyomorsav megkötése
  • Image Upload
  • sütőpor: a fejlődő gáz felfújja a tésztát
  • tűzoltóság savval kezelve haboltóban használja
 95. A víz változó keménységét okozó vegyületek, jellemzőik:
  • kalcium- és magnézium-hidrogén-karbonát
  • fehér, vízben jól oldódó szilárd anyagok
 96. A természetes vizekben oldott szén-dioxid miatt ...
  • a talaj mésztartalma, a mészkő- és dolomithegységek karbonátjai hidrogén-karbonátok formájában oldódnak Image Upload a savanyú sók stabilitása kisebb, mint a nekik megfelelő szabályos sóké
  • hő vagy nyomáscsökkenés hatására visszaalakulnak vízben oldhatatlan szabályos sókká
 97. A kemény víz forralásakor történik:
  • vízkő válik ki az edény falán (Ca- és Mg-karbonát)
  • Image Upload
 98. Cseppkőképződés:
  oldott hidrogén-karbonátokból a nyomás csökkenésének hatására kiválnak a karbonátok

  Image Upload  (lefele nyíl a kicsapódás)
 99. A szilícium hidrogénvegyületei:
  szilánok
 100. Szilánok jellemzői:
  • lényegesen kisebb stabilitás Image Upload kisebb EN, nagyobb atomrádiusz, mint a széné + a szilícium-hidrogén-kötés ellentétesen poláris, mint a szénhidrogének szén-hidrogén-kötése
  • tulajdonságaik lényegesen eltérnek a szénhidrogének tulajdonságaitól, sokkal reakcióképesebbek
  • monoszilán levegőn szilícium-dioxiddá elégethető
  • Image Upload
 101. A szilícium-dioxid ... vegyület
  polimorf = a különböző módosulatok kristályuk rácsszerkezetében térnek el egymástól
 102. A szilícium-dioxid valamennyi módosulata:
  • térhálós szerkezetű atomrács
  • minden szilíciumatomhoz 4 db O-atom kapcsolódik
 103. A kvarc kristályrácsa ...
  megegyezik a gyémánt rácsszerkezetével
 104. A kvarc szerkezete:
  • központi Si-atomok 4 db O-atommal létesítenek szigma-kötést Image Upload tetraéderek
  • a tetraéderek csúcspontján lévő O-atomok egyidejűleg két tetraéder közös csúcspontját alkotják
 105. Kvarc fizikai tulajdonságai:
  • színtelen, átlátszó, üvegfényű, kis hőtágulású ásvány
  • idegen anyagok színesre festhetik: ametiszt - ibolya, rózsakvarc - rózsaszínű
  • kemény ásvány
  • átengedi az ultraibolya sugarakat
 106. A kvarc oldódása:
  • oldószere nincs
  • feloldani csak kémiai átalakulás útján lehet
 107. Üvegmaratás:
  Image Upload
 108. A kvarcot lassan oldják:
  • erős lúgok
  • nátrium-szilikát (vízüveg) keletkezik

  Image Upload
 109. A kvarc előfordulása:
  • kvarcit néven nagy tömegekben kőzetképző ásványként
  • magmás eredetű kőzetek (pl. gránit) fontos ásványa
  • kavics, kvarchomok
  • tiszta szilícium-dioxid: kovaföld, diatómaföld Image Upload nedvszívó képesség Image Upload dinamit
  • a kvarc nagy kristályai féldrágakövek
  • víztiszta kristály: hegyikristály
  • opálok, achátok
 110. A kvarc felhasználása:
  • óragyártás
  • ultrahang gerjesztése
  • kis hőtágulása miatt hőálló laboratóriumi és ipari eszközök készítése
  • kvarclámpák készítése
  • a homok és a kavics építőipari nyersanyag 
 111. Mi az üveg?
  kvarc (homok) és különféle adalékanyagok: szóda, mész, fém-oxidok összeolvasztásával és a hűtés eredményeként megszilárdult olvadék
 112. Az üveg szerkezete:
  • az üveg anyagában is vannak SiO4-tetraéderek
  • a nagy sűrűségű olvadékban nem rendeződnek kristályrácsba
  • alapváz: térhálós szilikátváz (Si-O-Si)
  • a negatív töltésű oxigénekhez fémionok koordinálódnak (hálózatmódosító ionok)
  • az üvegnek nincs olvadáspontja, csak lágyulási hőfoka
 113. Üvegek színét adják:
  a bennük szereplő fémionok
 114. Ablaküveg:
  kvarc, Na- és Ca-ionok
 115. Káliüveg:
  K-ionok
 116. Jénai üveg:
  kvarc, bór, alumínium
 117. Ólomüveg:
  K- és Pb-tartalom, nagy fénytörő képesség
 118. Színes üvegek:
  • vas(II)-oxid: zöld
  • vas(III)-oxid: sárga
  • rézkolloid: vörös
  • mangán(IV)-oxid: ibolya
  • aranykolloid: rubinvörös
 119. Golyóálló üveg:
  több üvegréteg, közöttük műanyag hártyák
 120. Biztonsági üveg:
  • az előállítás során hőkezelés Image Upload összetöréskor apró tompa darabkákra esik szét
  • többrétegű ragasztott biztonsági üveg: az eltört üveg darabjait a műanyag fólia összetartja
 121. Szemüveglencsék:
  kvarc, Al-, K-, Ba-oxid és P2O5
 122. Fotokróm üveg:
  ezüstrészecskék reagálnak a fény erősségére, elsötétedik az üveg (a folyamat visszafordítható)
 123. Homályos üveg:
  homokot fúvatnak az üveg felületére
 124. Tükör:
  üvegtábla, melynek egyik oldalát vékony fémréteggel vonják be (foncsor, általában Ag vagy Al)
 125. Üvegkerámia:
  • ezüstöt tartalmaz
  • mikrokristályos szerkezet
  • különleges hőálló képesség
 126. Kerámia =
  égetett agyag
 127. Agyag jellemzői:
  • szilikátásványok mállása során keletkezik
  • hatszög alakú lemezkék kitűnően tapadnak egymáshoz és a vízhez is Image Upload formázhatóság
 128. Mit kevernek az agyaghoz feldolgozásuk során?
  homokot, krétát, fém-oxidokat, üveget
 129. Mit készítenek kerámiából?
  edény, dísztárgy, váza, cserép, tégla
 130. Kerámiai anyagok jellemzői:
  • a porcelán a legnemesebb kerámiai anyag
  • kaolinból viszonylag alacsony hőmérsékleten égetik
  • ridegek, törékenyek, nagy szilárdságúak, kopásállóak, kémiai hatásokkal szemben ellenállóak, elektromos szigetelők
 131. Szilikonok alkotói:
  Si, O, C, H
 132. Szilikonok fogalma:
  olyan sziloxán-láncú vegyületek, amelyekben a lánc központi Si-atomjainak fennmaradó két elektronját különböző szerves szénhidrogén-gyökök kötik le
 133. Szilikonok fizikai tulajdonságai:
  • apoláris molekulavegyületek
  • molekulatömegtől és szerkezettől függően olaj-, zsír-, gyanta- vagy gumiszerű anyagok
  • a kémiai hatásoknak ellenállnak
  • vízben nem, csak szerves oldószerekben oldhatók 
 134. Szilikonok felhasználása:
  • hidrofóbok, jó elektromos szigetelők, hőállóak
  • szilikonolajok- és zsírok: kenőanyag
  • térhálós szerkezetű szilikongumi: gumihelyettesítő anyag
  • tulajdonságaik szélsőséges hőingadozások esetén is alig változnak
Author:
der_murrkater
ID:
201724
Card Set:
Széncsoport
Updated:
2013-02-24 22:56:06
Tags:
Széncsoport
Folders:

Description:
Széncsoport
Show Answers: