מקורות הבניינים

The flashcards below were created by user Adun on FreezingBlue Flashcards.

 1. تَفْعِيلٌ
  בניין 2
 2. مُفَاعَلَةٌ 
  فِعَالٌ
  בניין 3
 3. إِفْعَالٌ
  בניין 4
 4. تَفَعُّلٌ
  בניין 5
 5. تَفَاعُلٌ
  בניין 6
 6. إِنْفِعَالٌ
  בניין 7
 7. إِفْتِعَالٌ
  בניין 8
 8. إِسْتِفْعَالٌ
  בניין 10
Author:
Adun
ID:
201734
Card Set:
מקורות הבניינים
Updated:
2013-02-19 14:13:57
Tags:
בנינים עד 10
Folders:

Description:
עמוד 109
Show Answers: