Svenska ord 1

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Agitator
  Bråkmakare
 2. Arkaisk
  ålderdomlig, forntida
 3. Axiom
  Grundsats (inom grammatik)
 4. Adekvat
  Korrekt
 5. Avhandling
  Vetenskaplig skrift, studie
 6. Anspråk
  Krav, begäran
 7. Anomali
  Avvikelse
 8. Autonomi
  Självständighet
 9. Aversion
  Motvilja
 10. arkebusera
  Avrätta genom skjutning
 11. Autencitet
  Äkthet
 12. Akronym
  Initialförkortning
 13. Acklimatisera
  Vänja sig, anpassa sig
 14. Anmoda
  Be, uppmana
 15. Anbellanga
  gälla, angå
 16. Ajournera
  skjuta upp
 17. Altruism
  Osjälviskhet
 18. Bestyrka
  Intyga
 19. Betingelser
  Förutsättningar
 20. Dissonant
  missljudande
 21. Domänförlust
  När ett språk förlorar användning inom ett område
 22. Dito
  likadan, detsamma
 23. Dialektisk
  att kunna se flera sidor av samma sak t.ex i en diskussion
 24. Diskurs
  Diskussion
 25. Drista sig
  Ta sig friheten, våga
 26. Deportera
  Förvisa
 27. Efterräkning
  Obehaglig följd
 28. Emanera
  Härstamma, utströmma
 29. Emellertid
  dock, ändå, likväl, trots det, i alla fall, däremot
Author:
Anonymous
ID:
202599
Card Set:
Svenska ord 1
Updated:
2013-02-22 19:18:26
Tags:
swedish words
Folders:

Description:
ord för HP
Show Answers: