La funció de relació.txt

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Per a realitzar la funció de relació, tenim:
  Òrgans dels sentits, un sistema nerviós y efectors.
 2. Què fan els òrgans dels sentits?
  Capten estímuls i envien senyals al sistema nerviós.
 3. Què fa el sistema nerviós?
  Procesa els senyals dels receptors y dona ordres als efectors.
 4. Què fan els efectors, com els músculs?
  Reben les ordres del sistema nerviós i executen les respostes.
 5. Quins són els òrgans dels sentits?
  Els ulls, les orelles, la pell, la pituïtària del nas i les papil•les gustatives de la llengua.
 6. Quins són els òrgans de la visió?
  Els ulls
 7. Què fan els ulls?
  Capten la llum que entra per la pupil•la i passa al cristal•lí. Es forma una imatge a la retina i esta envia senyals al sistema nerviós pel nervi òptic.
 8. Quin és l'òrgan de l'audició i l'equilibri?
  Les orelles
 9. Explica l'audició.
  Les orelles capten les vibracions sonores pel conducte auditiu fins al timpà i la cadena d'ossets i les transmeten al caragol, este envia senyals al sistema nerviós pel nervi auditiu.
 10. Explica l'equilibri.
  Els conductes semicirculars detecten la nostra posició i moviments i envien senyals al sistema nerviós pel nervi vestibular.
 11. Quin és l'òrgan del tacte?
  La pell
 12. Què fa la pell?
  Els receptors del tacte que té la pell detecten la calor o el contacte i envien senyals al sistema nerviós pels nervis.
 13. Quin és l'òrgan de l'olfacte?
  La pitüitària del nas.
 14. Què fa la pitüitària del nas?
  Capta substàncies que floten en l'aire i envia senyals al sistema nerviós pel nervi olfactiu.
 15. Quin és l'òrgan del gust?
  Les papil•les gustatives.
 16. Què fan les papil•les gustatives?
  Capten substàncies que entren a la boca i envien senyals al sistema nerviós pel nervi gustatiu.
 17. Què és el sistema nerviós?
  És una xarxa de neurores amb dues parts: el sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric.
 18. Òrgans del sistema nerviós central:
  L'encèfal i la medul•la espinal.
 19. Què és l'encèfal?
  Està protegit pel crani i té tres parts: el cervell, el cerebel i el tronc encefàlic.
 20. Què fa el cervell?
  Interpreta la informació dels òrgans dels sentits i dona ordres voluntàries als efectors.
 21. Què fa el cerebel?
  Controla els moviments i l'equilibri.
 22. Què fa el tronc encefàlic?
  Controla els moviments vitals.
 23. Què fa la medula espinal?
  Està protegida per la columna vertebral, dona ordres involuntàries o reflexes als efectors.
 24. Què forma el sistema nerviós perifèric?
  Està format per nervis que connecten els òrgans dels sentits amb el sistema nerviós i amb els efectors.
 25. Què fan els òrgans efectors?
  Executen respostes com fabricar sustàncies o produir moviments.
 26. Què fan els músculs?
  Es contrauen quan reben el senyal d'un nervi i es relaxen si el senyal es deté.
 27. Què son els tendons?
  Són teixits que unen els músculs a l'esquelet.
 28. Quins músculs no estan units als ossos?
  El cor o els de la paret de l'intestí.
 29. Què és l'esquelet?
  Es el conjunt format pels ossos i les articulacions.
 30. Funcions de l'esquelet:
  Proporcionar un bastiment al cos, protegir òrgans i servir d'ancoratge als músculs.
 31. Tipus d'articulacions:
  Fixes, semimòbils i mòbils.
 32. Què és l'aparell locomotor?
  Conjunt format pels músculs, tendons, ossos i articulacions de l'esquelet, que ens permet desplaçar-nos.
Author:
Elister
ID:
202730
Card Set:
La funció de relació.txt
Updated:
2013-02-23 09:30:23
Tags:
funció relació
Folders:

Description:
La funció de relació.
Show Answers: