La matèria.txt

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què és la matèria?
  La matèria és tot allò que forma l'univers i hi ocupa un espai.
 2. Les propietats fonamentals de la matèria són:
  La massa i el volum, es poden mesurar.
 3. Què és la massa?
  La quantitat de matèria d'un cos.
 4. Què és el volum?
  La quantitat d'espai que ocupa un cos.
 5. Què s'utilitza per mesurar la massa?
  La balança.
 6. La matèria pot presentar-se en tres estats:
  Sòlid, líquid i gasós..
 7. Quina forma tenen els sòlids?
  Tenen una forma definitiva i no s'adapten a la forma del recipient que els conté.
 8. Quina forma tenen els líquids?
  Adopten la forma del recipient que els conté. No es poden comprimir.
 9. Quina forma tenen els gasos?
  Tendixen a omplir tot l'espai de què disposen. Es poden comprimir.
 10. Què és la calor?
  La calor és una forma d'energia que es transmet d'un cos a un altre i provoca canvis en la matèria.
 11. Si un cos rep calor d'un altre...
  Es calfa
 12. Si un cos cedix calor a un altre...
  Es refreda.
 13. La calor provoca canvis en el volum dels cossos anomenats...
  Dilatació i contracció.
 14. Si un cos es calfa...
  Es dilata, és a dir augmenta de volum.
 15. Si un cos es refreda...
  Es contrau, és a dir, se'n reduix el volum..
 16. Què s'utilitza per mesurar la calor?
  El termòmetre.
 17. La calor fa que la matèria...
  Canvie d'estat líquid a sòlid i a gasós.
 18. Què és la fusió?
  Quan calfen un sòlid i passa a líquid.
 19. Què és la solidificació?
  Quan refreden un líquit i passa a sólid.
 20. Què és l'evaporació?
  Quan calfen un líquid i passa a gas.
 21. Què és la condensació?
  Quan refreden un gas i passa a líquid.
 22. De quina forma actuen les forces?
  Per contacte i a distància com la gravetat i el magnetisme.
 23. Què és la gravetat?
  És l'atracció que té lloc entre dos cossos.
 24. Què és el magnetisme?
  És l'atracció o repulsió entre imants, o entre un imant i el ferro.
 25. Què canvis produïxen les forces en los cossos?
  Canvis en l'estat de moviment o en la forma dels cossos, es a dir deformacions.
 26. Què és la deformació plàstica?
  És la que tendix a ser permanent.
 27. Què és la deformació elàstica?
  És la que dura mentre hi actua la força.
 28. Què materials utilitzem les persones?
  Materials naturals y materials artificials.
 29. Què diferència hi ha entre els materials naturals i els artificials?
  Els materials naturals es recollim de la naturalesa i els artificials es fabriquem a partir d'uns altres.
 30. Què problemes causa l'ús dels materials?
  L'esgotament dels recursos, la contaminació i l'alteració del medi ambient i la producció de residus.
 31. Què podem fer per evitar els problemes de l'ús dels materials?
  Aplicar la regla de les tres erres, reduir, reutilitzar i reciclar.
Author:
Elister
ID:
202731
Card Set:
La matèria.txt
Updated:
2013-02-23 18:02:35
Tags:
matèria
Folders:

Description:
La matèria.
Show Answers: