La superfície terrestre.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.


 1. Què és un mapa?
  És la representació d'una part de la superfície terrestre vista des de dalt i feta a escala.
 2. Què ens proporcionen els mapes?
  Ens proporcionen informació geogràfica per mitjà de colors, símbols i textos.
 3. Què és l'escala d'un mapa?
  És la relació entre una longitud mesurada en el mapa i la longitud en la realitat.
 4. Com pot ser l'escala d'un mapa?
  Gràfica i numèrica.
 5. Què zones formen Espanya?
  Una gran part de la Península Ibèrica, els arxipèlags de Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla.
 6. Com és el relleu d'Espanya?
  És escarpat, el centre està ocupat per un gran altiplà i les costes solen ser rectes i escarpades.
 7. Com és el relleu de l'interior d'Espanya?
  Està format per la Meseta, les muntanyes que l'envolten, les muntanyes exteriors i les depressions.
 8. Quines muntanyes hi ha en la Meseta?
  Les Muntanyes de Toledo i el Sistema Central.
 9. Quines muntanyes hi ha al voltant de la Meseta?
  Les Muntanyes de Lleó, la serralada Cantàbrica, la serralada Ibèrica i Sierra Morena.
 10. Quines muntanyes hi ha a l'exterior de la Meseta?
  El Massís Galaic, les Muntanyes Basques, els Pirineus, la serralada Litoral Catalana i les serralades Bètiques.
 11. Quines serralades formen les serralades Bètiques?
  La serralada Subbètica i la serralada Penibètica.
 12. Quina és la muntanya més alta de la Península Ibèrica?
  El pic Mulhacén, situat a la serralada Penibètica, amb 3478 metres.
 13. Quines són les depressions més importants de la Península Ibèrica?
  La depressió de l'Ebre i la depressió del Guadalquivir.
 14. En quins trams es dividix el relleu costaner d'Espanya?
  La costa cantàbrica, l'atlàntica gallega, l'atlàntica andalusa, la mediterrània del sud i la mediterrània de l'est.
 15. Com és el relleu de les illes Balears i Canàries?
  Tenen un relleu muntanyós i unes costes retallades.
 16. Quina és la muntanya més alta d'Espanya?
  El volcà Teide, situat a l'illa de Tenerife, amb 3717 metres.
 17. Com és el relleu de Ceuta i Melilla?
  Tenen costes rectes, Ceuta és muntanyosa i Melilla és plana.
 18. Quines són les principals zones muntanyoses de la Comunitat Valenciana?
  La serralada Ibèrica i la serralasa Subbètica.
 19. A la Comunitat Valenciana quines són les serres més importants de la serralada Ibèrica?
  La serra del Maestrat, Javalambre, Espina, Espadà i Utiel.
 20. Quina és la muntanya més alta de la Comunitat Valenciana?
  El pic Calderón, situat a la serra de Javalambre, amb 1839 metres.
 21. A la Comunitat Valenciana quines són les serres més importants de la serralada Subbètica?
  La serra Grossa, Maigmó, Aitana i Crevillent.
 22. Quines són les zones planes més importants de la Comunitat Valenciana?
  La Plana de Castelló, la Central i la del Baix Segura.
 23. Quins són els principals accidents costaners de la Comunitat Valenciana?
  Els golfs de València i Alacant i els caps d'Oropesa, la Nau i Santa Pola.

Card Set Information

Author:
Elister
ID:
202736
Filename:
La superfície terrestre.txt
Updated:
2013-02-23 17:38:18
Tags:
superfície terrestre
Folders:

Description:
La superfície terrestre.
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview