La superfície terrestre.txt

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Què és un mapa?
  És la representació d'una part de la superfície terrestre vista des de dalt i feta a escala.
 2. Què ens proporcionen els mapes?
  Ens proporcionen informació geogràfica per mitjà de colors, símbols i textos.
 3. Què és l'escala d'un mapa?
  És la relació entre una longitud mesurada en el mapa i la longitud en la realitat.
 4. Com pot ser l'escala d'un mapa?
  Gràfica i numèrica.
 5. Què zones formen Espanya?
  Una gran part de la Península Ibèrica, els arxipèlags de Balears i Canàries i les ciutats de Ceuta i Melilla.
 6. Com és el relleu d'Espanya?
  És escarpat, el centre està ocupat per un gran altiplà i les costes solen ser rectes i escarpades.
 7. Com és el relleu de l'interior d'Espanya?
  Està format per la Meseta, les muntanyes que l'envolten, les muntanyes exteriors i les depressions.
 8. Quines muntanyes hi ha en la Meseta?
  Les Muntanyes de Toledo i el Sistema Central.
 9. Quines muntanyes hi ha al voltant de la Meseta?
  Les Muntanyes de Lleó, la serralada Cantàbrica, la serralada Ibèrica i Sierra Morena.
 10. Quines muntanyes hi ha a l'exterior de la Meseta?
  El Massís Galaic, les Muntanyes Basques, els Pirineus, la serralada Litoral Catalana i les serralades Bètiques.
 11. Quines serralades formen les serralades Bètiques?
  La serralada Subbètica i la serralada Penibètica.
 12. Quina és la muntanya més alta de la Península Ibèrica?
  El pic Mulhacén, situat a la serralada Penibètica, amb 3478 metres.
 13. Quines són les depressions més importants de la Península Ibèrica?
  La depressió de l'Ebre i la depressió del Guadalquivir.
 14. En quins trams es dividix el relleu costaner d'Espanya?
  La costa cantàbrica, l'atlàntica gallega, l'atlàntica andalusa, la mediterrània del sud i la mediterrània de l'est.
 15. Com és el relleu de les illes Balears i Canàries?
  Tenen un relleu muntanyós i unes costes retallades.
 16. Quina és la muntanya més alta d'Espanya?
  El volcà Teide, situat a l'illa de Tenerife, amb 3717 metres.
 17. Com és el relleu de Ceuta i Melilla?
  Tenen costes rectes, Ceuta és muntanyosa i Melilla és plana.
 18. Quines són les principals zones muntanyoses de la Comunitat Valenciana?
  La serralada Ibèrica i la serralasa Subbètica.
 19. A la Comunitat Valenciana quines són les serres més importants de la serralada Ibèrica?
  La serra del Maestrat, Javalambre, Espina, Espadà i Utiel.
 20. Quina és la muntanya més alta de la Comunitat Valenciana?
  El pic Calderón, situat a la serra de Javalambre, amb 1839 metres.
 21. A la Comunitat Valenciana quines són les serres més importants de la serralada Subbètica?
  La serra Grossa, Maigmó, Aitana i Crevillent.
 22. Quines són les zones planes més importants de la Comunitat Valenciana?
  La Plana de Castelló, la Central i la del Baix Segura.
 23. Quins són els principals accidents costaners de la Comunitat Valenciana?
  Els golfs de València i Alacant i els caps d'Oropesa, la Nau i Santa Pola.
Author:
Elister
ID:
202736
Card Set:
La superfície terrestre.txt
Updated:
2013-02-23 17:38:18
Tags:
superfície terrestre
Folders:

Description:
La superfície terrestre.
Show Answers: