L'univers i el sistema solar.txt

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. Qué són els astres?
  Són els cossos que veiem al cel i formen part de l'univers.
 2. Qué són els telescopis?
  Són instruments que ens permeten estudiar millor els astres.
 3. A on s'instal•len els telescopis més potents?
  En els observatoris astromòmics.
 4. Qué és una galàxia?
  Són enormes grups de astres, gasos, pols i altres materials.
 5. Com s'anomena la galàxia en què es troba la Terra?
  La Via Làctia.
 6. Qué són les estreles?
  Són astres formats per gasos molt calents que emeten energia en forma de llum i calor.
 7. Qué són els planetes?
  Són astres de forma esfèrica, que giren al voltant d'una estrela i que no emeten llum pròpia.
 8. Qué són els satèl•lits?
  Són astres que giren al voltant d'un planeta i que no emeten llum pròpia.
 9. Qué és el sistema solar?
  És el conjunt format pel Sol, els planetes, els satèl•lits i altres objectes que giren al voltant de la nostra estrela.
 10. Qué és el Sol?
  És un estrela groga, mitjana i casi esfèrica i les reaccions al seu interior desprenen molta energia en forma de llum i calor.
 11. Quins són els planetes del sistema solar?
  Mercuri, Venus, Terra, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Netú.
 12. Com s'anomena el satèl•lit de la Terra?
  La Lluna.
 13. Quin és el planeta nano més conegut?
  Plutó.
 14. Qué són els asteroides?
  Són fragments de roca o metall de formes diverses.
 15. Qué són els meteorits?
  Són asteroides que xoquen amb els planetes o els satèl•lits.
 16. Qué són les estreles fugaces?
  Són meteorits que es desintegren quan entren en contacte amb l'atmosfera.
 17. Qué són els cometes?
  Són objectes formats per roques i gel que quan s'aproximen al Sol s'evaporen i fa que formen una cua.
 18. Qué moviments realitza la Terra?
  De rotació i de translació.
 19. Descriu el moviment de rotació?
  La Terra gira sobre el seu eix. Tarda un dia a fer una volta completa i origina el dia i la nit.
 20. Descriu el moviment de translació?
  La Terra gira al voltant del Sol en una òrbita ovalada que dura un any, origina les estacions.
 21. Qué es la Terra?
  És una esfera formada per tres capes: la geosfera, la hidrosfera i l'atmosfera.
 22. Qué és la geosfera?
  És una bola formada per roques i metalls amb tres parts: l'escorça, el mantell i el nucli.
 23. Qué és la hidrosfera?
  És el conjunt d'aigües que cobrixen la geosfera.
 24. Qué és l'atmosfera?
  És la capa d'aire que envolta la Terra.
 25. Qué és la Lluna?
  És l'únic satèl•lit de la Terra, es veu al cel en diferents fases lunars i provoca eclipsis i marees.
 26. Qué són els eclipsis?
  És quan la Lluna s'interposa entre la Terra i el Sol ocultant aquest.
 27. Qué son les marees?
  Són pujades i baixades del nivell del mar produides per l'atracció entre la Lluna i la Terra.
 28. Quina és la duració dels moviments de translació i rotació de la Lluna?
  29 dies i mig.
Author:
Elister
ID:
202738
Card Set:
L'univers i el sistema solar.txt
Updated:
2013-02-23 18:17:50
Tags:
univers sistema solar
Folders:

Description:
L'univers i el sistema solar.
Show Answers: