v301-400

The flashcards below were created by user sonokta on FreezingBlue Flashcards.

 1. bind
  bağlamak
 2. threaten
  tehdit etmek
 3. launch
  (roket) fırlatmak
 4. cry
  ağlamak
 5. experience
  tecrübe
 6. concern
  hakkında olmak
 7. attract
  çekmek
 8. appoint
  atamak
 9. note
  not etmek
 10. date
  randevulaşmak
 11. demonstrate
  göstermek
 12. acquire
  kazanmak
 13. propos
  teklif etmek
 14. impose
  yüklemek
 15. market
  alışveriş yapmak
 16. care
  umursamak
 17. name
  isimlendirmek
 18. sing
  (şarkı)söylemek
 19. own
  sahip olmak
 20. head
  başında olmak
 21. deliver
  teslim etmek
 22. invite
  davet etmek
 23. retain
  tutmak
 24. contribute
  katkıda bulunmak
 25. spread
  yaymak
 26. account
  hesap görmek
 27. last
  (vakit)sürmek
 28. assess
  paha biçmek
 29. promote
  yükseltmek
 30. nod
  başını sallamak
 31. reject
  reddetmek
 32. vote
  oy vermek
 33. divide
  bölmek
 34. declare
  ilan etmek
 35. handle
  halletmek
 36. destroy
  mahvetmek
 37. influence
  tesir etmek
 38. hide
  saklamak
 39. match
  eşleştirmek
 40. transfer
  nakletmek
 41. recognize
  tanımak
 42. recommend
  tavsiye etmek
 43. address
  adres yazmak
 44. realize
  farkına varmak
 45. select
  seçmek
 46. contact
  temas kurmak
 47. combine
  birleştirmek
 48. consist
  ihtiva etmek
 49. dress
  giyinmek
 50. belong
  uygun olmak
 51. welcome
  karşılamak
 52. undertake
  sorumluluk almak
 53. disappear
  gözden kaybolmak
 54. secure
  ele geçirmek
 55. recall
  geri çağırmak
 56. shout
  bağırmak
 57. generate
  oluşturmak
 58. display
  göstermek
 59. shut
  kapatmak
 60. imply
  ima etmek
 61. step
  adım atmak
 62. fear
  korkmak
 63. succeed
  başarmak
 64. rely
  itimat etmek
 65. escape
  kaçmak
 66. score
  puan kazanmak
 67. organise
  kurmak
 68. conclude
  sona erdirmek
 69. direct
  yönetmek
 70. climb
  tırmanmak
 71. afford
  satın almaya gücü yetmek
 72. approve
  onaylamak
 73. fix
  belirlemek
 74. remind
  hatırlatmak
 75. inform
  haberdar etmek
 76. investigate
  araştırmak
 77. roll
  yuvarlanma
 78. entitle
  isimlendirmek
 79. illustrate
  resimler koymak
 80. ride
  binmek
 81. burn
  yanmak
 82. jump
  atlamak
 83. estimate
  değer biçmek
 84. conduct
  idare etmek
 85. comment
  yorum yapmak
 86. derive
  elde etmek
 87. advise
  tavsiye etmek
 88. satisfy
  memnun etmek
 89. focus
  bir noktaya toplamak
 90. exercise
  alıştırma yapmak
 91. wash
  yıkamak
 92. blow
  esmek
 93. gather
  bir araya gelmek
 94. persuade
  ikna etmek
 95. hand
  (elden ele)vermek
 96. matter
  önemli olmak
 97. recover
  yeniden elde etmek
 98. hurt
  acıtmak
 99. lean
  yana yatmak
 100. slip
  kaymak
Author:
sonokta
ID:
202950
Card Set:
v301-400
Updated:
2013-02-24 12:28:10
Tags:
english turkish verb
Folders:

Description:
english turkish verb
Show Answers: