Minnesträning

Home > Preview

The flashcards below were created by user Danni05 on FreezingBlue Flashcards.


 1. Januari
  Nyårssmällare
 2. Februari
  Hjärta
 3. Mars
  Ägg
 4. April
  Vattendroppe
 5. Maj
  Majblomma
 6. Juni
  Midsommarstång
 7. Juli
  Badbrygga
 8. Augusti
  Kräftskivehatt
 9. September
  Linjal
 10. Oktober
  Istapp
 11. November
  Snögubbe
 12. December
  julklapp

Card Set Information

Author:
Danni05
ID:
204568
Filename:
Minnesträning
Updated:
2013-03-03 10:52:24
Tags:
Månader
Folders:

Description:
Bild till månad
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview