Norra keel

The flashcards below were created by user nataiap on FreezingBlue Flashcards.

  1. 1
    • m. en
    • n. ett
    • ja. (den, det) første
  2. 2
    • to
    • ja. andre
  3. 3
    • tre
    • ja. tredje
  4. 4
    • fire
    • ja. fjerde
  5. 5
    • fem
    • ja. femte
  6. 6
    • seks
    • ja. sjette
  7. 7
    • sju
    • ja. sjuende
  8. 8
    • åtte
    • ja. åttende
  9. 9
    • ni
    • ja. niende
  10. 10
    • ti
    • ja. tiende
  11. 11
    • elleve
    • ja. ellevte
  12. 12.
    • tolv
    • ja. tolvte
  13. 13
    • tretten
    • ja.  trettende
  14. 14
    • fjorten
    • ja. fjortende
  15. 15
    • femten
    • ja. femtende
  16. 16
    • seksten
    • ja. sekstende
  17. 17
    • sytten
    • ja. syttende
  18. 18
    • atten
    • ja. attende
  19. 19
    • nitten
    • ja. nittende
  20. 20
    • tjue
    • ja. tjuende
  21. 21
    tjueen
  22. 22
    tjueto
  23. 23
    tjuetre
  24. 24
    tjuefire
  25. 25
    tjuefem
  26. 26
    tjueseks
  27. 27
    tjuesju
  28. 28
    tjueåtte
  29. 29
    tjueni
  30. 30
    • tretti
    • ja. trettiende
  31. 40
    • førti
    • ja førtiende
  32. 50
    • femti
    • ja. femtiende
  33. 60
    • seksti
    • ja. sekstiende
  34. 70
    • sytti
    • ja. syttiende
  35. 90
    • nitti
    • ja. nittiende
  36. 100
    (ett) hundre
  37. 101
    hundreogen
  38. 226
    tohundreogtjueseks
  39. 1000
    (ett) tusen
  40. 1200
    etttusentohundre
  41. 10000
    ti tusen
  42. 100 000
    hundre tusen
  43. 1000 000
    en million
Author:
nataiap
ID:
205195
Card Set:
Norra keel
Updated:
2013-03-05 22:26:18
Tags:
arvud
Folders:

Description:
arvud ja järgarvud
Show Answers: