Czenglish 151-165 textbook

The flashcards below were created by user Achiever on FreezingBlue Flashcards.

 1. -Nature/The natural world/The world of nature was always her main source of inspiration.
  -It was enough for her just to enjoy the beauties of nature (i. e. the scenery)
  -It is popularly believed that Nature is cruel and competitive.
  152. Jde o abstraktní pojem, nature se proto používá bez členu
 2. -I'll be spending my holidays somewhere in the countryside.
  -He enjoys spending his weekends in the country.
  -We should do everything we can to protect the countryside.
  -They have a cottage set in very beautiful natural surroundings.
  -What is the scenery/countryside like in Canada?
  -I enjoy going for walks in the county/countryside/woods (and fields).
  -I've always been attracted to the (great) outdoors.
  -After a week in the city, it's great to be out in the open air.
  -I like the out-of-doors.
  152. Když hovoříme o přírodě, která nás obklopuje - o polích, loukách, lesích a horách -, používáme jiné výrazy; pravděpodobně nejčastněji country countryside
 3. -I'll meet you at the Continental Hotel
  -They're showing Closely Observed Trains at the Svratka cinema.
  -the Petr Bezruc Theater

  -Let's have dinner at the Continental/Varna/Golden Pheasant.
  -There's a film festival on at the Radost.
  • 151. Jména budov a institucí:
  • -určitý člen + vlastní jméno + budova/instituce
  • -je-li z kontextu zřejmé, o jaký podnik se jedná, slova hotel, cinema atd. často vynecháváme.
 4. -We went to the nearby town of Tábor.
  -Something terrible is going to happen in the near future.
  -There's a lot of snow on the near slope of the mountain.
  • 153. Near, nearby
  • Přídavná jména:
  • -nearby: krátká vzdálenost
  • -near: abstraktnější
 5. -There are no ski slopes near Prague.
  -You're nearer (to) the door than me.
  -The town nearest (to) here is Svratka.

  -When he learned he had failed, he was near to tears.
  -She came very near to calling me a liar.
  • 153. Near, Nearby
  • Předložky:
  • -nearby NELZE použít
  • -near, nearer, nearest se užívají. (je běžnější k tvarům druhého a třetího stupně přidávat to.)

  -V různých idiomatických obratech a ve spojení s gerundiem se to připojuje i k prvnímu stupni near.
Author:
Achiever
ID:
207252
Card Set:
Czenglish 151-165 textbook
Updated:
2013-03-14 16:53:06
Tags:
Progress test
Folders:

Description:
Practical English
Show Answers: