CZ_slovní druhy

The flashcards below were created by user pavlinice on FreezingBlue Flashcards.

 1. maminka
  podstatné jméno
 2. moje
  zájmeno
 3. osm
  číslovka
 4. krásná
  přídavné jméno
 5. hrát si
  sloveso
 6. krásně
  příslovce
 7. v, ve
  předložka
 8. au
  citoslovce
 9. částice
 10. modrá
  přídavné jméno
 11. zelený
  přídavné jméno
 12. modře
  příslovce
 13. zeleně
  příslovce
 14. běžet
  sloveso
 15. tady
  příslovce
 16. teď
  příslovce
 17. pěkně
  příslovce
 18. Micka
  podstatné jméno
 19. Bona
  podstatné jméno
 20. dům
  podstané jméno
 21. dívka
  podstatné jméno
 22. jablko
  podstatné jméno
 23. lidstvo
  podstatné jméno
 24. žena
  podstatné jméno
 25. růže
  podstatné jméno
 26. píseň
  podstatné jméno
 27. kost
  podstatné jméno
 28. město
  podstatné jméno
 29. moře
  podstatné jméno
 30. kuře
  podstatné jméno
 31. stavení
  podstatné jméno
 32. pán
  podstatné jméno
 33. muž
  podstatné jméno
 34. předseda
  podstatné jméno
 35. soudce
  podstatné jméno
 36. hrad
  podstatné jméno
 37. stroj
  podstatné jméno
 38. nový
  přídavné jméno
 39. pěkná
  přídavné jméno
 40. červené
  přídavné jméno
 41. mladý
  přídavné jméno
 42. jarní
  přídavné jméno
 43. otcův
  přídavné jméno
 44. zájmeno
 45. ty
  zájmeno
 46. on
  zájmeno
 47. ona
  zájmeno
 48. ono
  zájmeno
 49. my
  zájmeno
 50. vy
  zájmeno
 51. oni
  zájmeno
 52. můj
  zájmeno
 53. tvůj
  zájmeno
 54. jeho
  zájmeno
 55. její
  zájmeno
 56. náš
  zájmeno
 57. váš
  zájmeno
 58. jejich
  zájmeno
 59. kdo
  zájmeno
 60. co
  zájmeno
 61. jaký
  zájmeno
 62. který
  zájmeno
 63. čí
  zájmeno
 64. někdo
  zájmeno
 65. něco
  zájmeno
 66. nějaký
  zájmeno
 67. ten
  zájmeno
 68. tenhle
  zájmeno
 69. tentýž
  zájmeno
 70. onen
  zájmeno
 71. mnoho
  číslovka
 72. málo
  číslovka
 73. dvoje
  číslovka
 74. patery
  číslovka
 75. osmery
  číslovka
 76. první
  číslovka
 77. sedmý
  číslovka
 78. milion
  číslovka
 79. jednou
  číslovka
 80. dvakrát
  číslovka
 81. stokrát
  číslovka
 82. několikrát
  číslovka
 83. stonásobný
  číslovka
 84. budu
  sloveso
 85. byl jsem
  sloveso
 86. nepůjdeme
  sloveso
 87. nese
  sloveso
 88. jedl bych
  sloveso
 89. pekla
  sloveso
 90. dělá
  sloveso
 91. kupuje
  sloveso
 92. zde
  příslovce
 93. tady
  příslovce
 94. špatně
  příslovce
 95. velmi
  příslovce
 96. špatně
  příslovce
 97. hůř
  příslovce
 98. nejhůř
  příslovce
 99. pozdě
  příslovce
 100. dřív
  příslovce
 101. na
  předložka
 102. s
  předložka
 103. mezi
  předložka
 104. po
  předložka
 105. na
  předložka
 106. před
  předložka
 107. pod
  předložka
 108. nad
  předložka
 109. nechť
  příslovce
 110. kéž
  příslovce
 111. haf
  citoslovce
 112. prásk
  citoslovce
 113. bum
  citoslovce
 114. mňau
  citoslovce
 115. au
  citoslovce
 116. hurá!
  citoslovce
 117. vrz
  citoslovce
 118. koupeme se
  sloveso
 119. vyhrál jsem
  sloveso
 120. uvidíme
  sloveso
 121. je
  sloveso
 122. pět
  číslovka
 123. 1,500,000
  číslovka
 124. Co jsou podstatná jména?
  Slova, která označují osoby (učitel, kominík), zvířata (kočka, pes, křeček) nebo věci (obrazovka, stůl) se nazývají PODSTATNÁ JMÉNA
 125. Co jsou slovesa?
  SLOVESA jsou slova, která vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje.

  píšeme, dělat, být, bít, konat, usmívat se, stát
 126. Co jsou přídavná jména?
  PŘÍDAVNÁ JMÉNA jsou slova, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo věcí.

  • Na přídavná jména se ptáme otázkami:
  • JAKÝ? (dům) - velký, starý, moderní
  • JAKÁ? (budova) - nová, moderní
  • JAKÉ? (hřiště) - malé, nové, hezké

  • KTERÝ? (kabát) - dlouhý, zimní
  • KTERÁ? (bunda) - malá, stará
  • KTERÉ? (tričko) - dlouhé, letní

  • ČÍ? (sešit) - Mirkův, Adamův
  • ČÍ? (kniha) - Mirkova, Adamova
  • ČÍ? (pero) - Mirkovo, Adamovo
 127. Co jsou PŘÍSLOVCE?
  PŘÍSLOVCE vyjadřují bližší okolnosti dějů.

  Na příslovce se můžeme zeptat:

  • KDE? - tady, doma, venku, vpředu
  • KAM? - tam, doleva, dopředu
  • KDY? - dnes, brzy, pozdě, dávno, letos
  • JAK? - správně, rovně, hezky, česky
 128. Co jsou ČÍSLOVKY?
  ČÍSLOVKY jsou slova, která vyjařují počet, pořadí nebo násobek.

  Ptáme se na ně těmito otázkami:

  • KOLIK? - jedna, pět, sto
  • KOLIKERY? - jedny, dvoje, patery
  • KOLIKÁTÝ? - první, druhý, poslední
  • KOLIKRÁT? - jednou, pětkrát, stokrát
 129. Co jsou ZÁJMENA?
  ZÁJMENA jsou slova, která zastupují podstatná jména, místo podstatných jmen označují osoby, zvířata a věci nebo na ně ukazují.

  • já, ty on, ona, ono, my, vy, oni
  • ten, ta, to, ti, tamten, tato
 130. Co jsou PŘEDLOŽKY?
  PŘEDLOŽKY jsou slova, která se obvykle pojí s podstatnými jmény.

  před domem, za domem, v domě, vedle domu

  • Rozdíl mezi předložkou a předponou?
  • Mezi předložku a slov se dá vložit jiné slovo.

  před MODRÝM domem, za STARÝM domem, v NAŠEM domě, vedle JEJICH domu
 131. Co jsou SPOJKY?
  SPOJKY jsou slova, která spojují věty nebo slova.

  a, i, ani, nebo, ale, avšak, aby, že, když, než, protože, jestliže
 132. Co jsou ČÁSTICE?
  ČÁSTICE jsou slova, kterými vyjadřujeme svá přání.

  ať, nechť, kéž, kdyby
 133. Co jsou CITOSLOVCE?
  CITOSLOVCE jsou slova, která napodobují různé zvuky, vyjadřují naše pocity a dojmy.

  krá, haf, cililink, žbluňk, auvajs, mňau
Author:
pavlinice
ID:
207477
Card Set:
CZ_slovní druhy
Updated:
2013-03-20 10:56:31
Tags:
czech ČJ
Folders:

Description:
Slovní druhy
Show Answers: